Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne - 2017 r.

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p. zadania
14 Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem
13 Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi
12 Zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem - Część V. Zakup i dostawa wyposażenia pralni Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
11 Zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
10 Rozbudowa drogi publicznej nr 105646 O ulica Słoneczna w Żędowicach w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105646 O ul. Słoneczna w Żędowicach
9 Remont drogi gimnnej nr 105666 O ulicy Torowej w Kielczy
8 Zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego w ZAwadzkiem
7 REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWADZKIE
6 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie
5 Remont jezdni drogi gminnej nr 105609 O ul. Krótka w Zawadzkiem - powódź 2010 r.
4 Przebudowa drogi gminnej nr 105621 O ul. Ligonia w Zawadzkiem
3 Przebudowa budynku administracyjno–biurowego i zmiana sposobu użytkowania na żłobek
2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
1 Przebudowa drogi gminnej nr 105619 O ul. Paderewskiego w Zawadzkiem
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017