Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wywieszonych wykazach

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczonej jako działka gruntu Nr 757/2 z mapy 3, obręb Kielcza.

wykaz.nieruchomości.pdf (313,73KB)

Opublikowano 21 maja 2024 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Zawadzkie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wykaz obejmuje lokal mieszkalny Nr 5 w budynku przy ulicy Opolskiej 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5030/73913 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/28 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz 1042.Opolska1.5.pdf (375,15KB)

Opublikowano: 12 marca 2024 r.


Wykazy lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ulicy Andrzeja 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4857/15772 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Andrzeja 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4674/15772 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie
 • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Waryńskiego 7 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 8840/25385 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 392/1, 392/2, 392/3 i 392/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

952.Andrzeja.3.pdf (354,12KB)
953.Andrzeja.3.1.pdf (352,18KB)
954.Warynskiego.7.pdf (352,68KB)

Opublikowano: 31 października 2023 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Zawadzkie przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz obejmuje lokal mieszkalny Nr 10 w budynku przy ulicy Opolskiej 18 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 8481/110794 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 429/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

wykaz.939.pdf (339,20KB)

Opublikowano: 10 października 2023 r.

 


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 684 i Nr 374 z mapy 3, obręb Kielcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

dz. Nr 684.pdf (311,54KB)
dz. Nr 374.pdf (335,27KB)

Opublikowano: 3 października 2023 r.

 


Wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Zawadzkie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

wykaz.931.pdf (352,48KB)

Opublikowano: 26 września 2023 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 3709 z mapy 2, obręb Zawadzkie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PDFwykaz. dz. Nr 3709.pdf (294,50KB)

 

Opublikowano: 12 września 2023 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, złożonej z działek gruntu: Nr 4/8 z mapy 9 i Nr 367/6 z mapy 1, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

wykaz.basen.pdf (349,37KB)

Opublikowano: 5 września 2023 r.


Wykazy lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

 • lokal mieszkalny Nr 11 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 6 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 2100/100000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 371/99 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Lublinieckiej 9 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 1799/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 380/3 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Andrzeja 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 2719/15772 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 485/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Wykazy stanowią załączniki do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 916/XXXIII/2023, Nr 917/XXXIII/2023, Nr 918/XXXIII/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

wykaz Nowe Os. 6.11.pdf (334,26KB)
wykaz Lubliniecka 9.4.pdf (317,83KB)
wykaz Andrzeja 3.2.pdf (330,33KB)

Opublikowano: 5 września 2023 r.

 


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 3149/3 i Nr 3150/1 z mapy 3, obręb Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

wykaz działka Nr 3149.3.pdf (308,62KB)
wykaz działka Nr 3150.1.pdf (298,95KB)

Opublikowano: 13 czerwca 2023 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 r. został podany do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 461/1 o powierzchni 0,3158 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie, położonej przy ul. Opolskiej 48a w Zawadzkiem, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w formie wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki pod nazwą: SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

Nieruchomość opisano bliżej w załączniku do zarządzenia Nr 811/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

wykaz 811.XXXII.2022.pdf (344,66KB)

Opublikowano: 3 stycznia 2023 r.
 


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 r. zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 8 w budynku przy ulicy Opolskiej 50 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4522/105782 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 12 w budynku przy ulicy Opolskiej 50 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6470/105782 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 805/XXXII/2022 i Nr 806/XXXII/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

zarz. 805 ul. Opolska 50.8.pdf (341,49KB)
zarz. 806 ul. Opolska 50.12.pdf (341,54KB)

Opublikowano: 20 grudnia 2022 r.

 


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Opolskiej 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6196/138498 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 11 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4612/133656 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Miarki 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 3972/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 791/XXXII/2022, Nr 792/XXXII/2022, Nr 793/XXXII/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

wykaz ul. Opolska 11.1 2.pdf (335,29KB)
wykaz ul. NO 1.11.pdf (327,68KB)
wykaz ul. Miarki 1.1.pdf (327,54KB)

Opublikowano: 22 listopada 2022 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Zawadzkie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz ul. Opolska 50.10.pdf (339,84KB)

Opublikowano: 31 października 2022 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Zawadzkie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PDFInformacja - wykaz.pdf (334,04KB)


Opublikowano: 13 września 2022 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 5 w budynku przy ulicy Opolskiej 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4175/138498 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie,

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 743/XXXII/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

wykaz ul. Opolska 11.5.pdf
 

Zawadzkie, 30 sierpnia 2022 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1609 z mapy 5, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

wykaz nieruchomości (2).pdf

Opublikowano: 17 maja 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

 • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 7 w budynku przy ulicy Opolskiej 9 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6245/103104 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/29 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem wynoszącym 4666/102989 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego:Nr 686/XXXII/2022 i Nr 687/XXXII/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

687.XXXII.2022 ul. Op.48.pdf
686.XXXII.2022. ul. Op. 9.pdf

Opublikowano: 10 maja 2022 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie oznaczonej jako działka Nr 2097/1 z mapy 6, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

wykaz dz. Nr 2097.1.pdf


Opublikowano: 15 marca 2022 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka gruntu Nr 1943/2 z mapy 6, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PDFwykaz.dz.Nr 1943.2.pdf (325,40KB)

Opublikowano: 1 lutego 2022 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działki gruntu Nr 1943/2 z mapy 6, obręb Zawadzkie przeznaczonej do sprzedaży.

wykaz dz. Nr 1943.2.pdf

Opublikowano: 23 listopada 2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 4262/133656 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 19 w budynku przy ulicy Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5466/133656 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 415/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Miarki 5 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7764/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 587/XXXI/2021, Nr 588/XXXI/2021, Nr 589/XXXI/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

wykaz - ul. N.Osiedle 1.14.pdf
wykaz - ul. N.Osiedle 1.19.pdf
wykaz - ul. Miarki 5.pdf

Opublikowano: 16 listopada 2021 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ulicy Waryńskiego 13 w Zawadzkiem, stanowiącego własność gminy Zawadzkie, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy.

Nieruchomość opisano bliżej w załączniku do zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego Nr 567XXXI/2021 z dnia 25 października 2021 r.

wykaz - ul. Warynskiego 13.pdf

Opublikowano: 25 października 2021 r. 


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 2133 z mapy 7, obręb Żędowice oraz Nr 1456 z mapy 7, obręb Kielcza, przeznaczonych do sprzedaży.

wykaz działka Nr 2133.pdf
wykaz działka Nr 1456.pdf

Opublikowano: 5 października 2021 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 8 w budynku przy ulicy Opolskiej 70 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7970/133726 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3078 z mapy 3, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 7 w budynku przy ulicy Opolskiej 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5607/138498 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Waryńskiego 9 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5330/20265 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 392/5, 392/6, 392/7
  i 392/8 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 18 w budynku przy ulicy Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6300/102989 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Opolskiej 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5597/138498 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ulicy Opolskiej 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5533/138498 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 551XXXI/2021, Nr 552/XXXI/2021, Nr 553/XXXI/2021, Nr 554/XXXI/2021, Nr 555/ XXXI/2021 i Nr 556/XXXI/2021 z dnia 1 października 2021 r.

wykaz zarz. 555-ul. Op. 11.4.pdf
wykaz zarz. 556 - ul. Op.11.3.pdf
wykaz zarz. 553 - ul. Warynskiego 9.2.pdf
wykaz zarz. 554- ul. Op. 48.18.pdf
wykaz zarz. 552 - ul. Op. 11.7.pdf
wykaz zarz. 551 - ul. Op. 70.8.pdf

Opublikowano: 5 października 2021 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka gruntu Nr 3149/3 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFmapa poglądowa (7).pdf (218,60KB)
PDFwykaz nieruchomości.pdf (308,97KB)
 

Opublikowano: 14.09.2021 r.


 

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 16 w budynku przy ulicy Opolskiej 70 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7750/133726 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 3078 z mapy 3, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 8260/102989 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 534/XXXI/2021 i Nr 535/XXXI/2021 z dnia  8 września 2021 r.

wykaz ul. Opolska 70.16.pdf

wykaz ul. Opolska 48.1.pdf

Opublikowano: 14.09.2021 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

 • lokal mieszkalny Nr 7 w budynku przy ulicy Opolskiej 13 w Zawadzkiem, wraz
  z udziałem we współwłasności równym 6243/103142 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/31 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 11 w budynku przy ulicy Opolskiej 13 w Zawadzkiem, wraz
  z udziałem we współwłasności równym 4449/103142 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/31 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Wykaz - lokal przy ul. Opolskiej 13.11.pdf
Wykaz - lokal przy ul. Opolskiej 13. 7.pdf

Opublikowano: 20.07.2021 r.


Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 715/28 i Nr 715/29 z mapy 3, obręb Zawadzkie oraz Nr 664 z mapy 3, obręb Kielcza.

PDFwykaz dz. Nr 664.pdf (289,27KB)

PDFwykaz dz. Nr 715.28.pdf (282,31KB)

PDFwykaz dz. Nr 715.29.pdf (282,85KB)
 

Opublikowano: 22.06.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

 • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Waryńskiego 11 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6476/25722 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 393/1, 393/2, 393/3 i 393/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Miarki 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5427/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Wykaz do lokalu Miarki 3.pdf
Wykaz - ul. Waryńskiego 11.pdf

Opublikowano: 25.05.2021 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazów nieruchomości: oznaczonej  jako działka gruntu Nr 587/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie oraz złożonej z działek gruntu: Nr 889/1 i Nr 889/2 z mapy 4, obręb Zawadzkie

PDFwykaz działka Nr 587.4.pdf (314,94KB)

PDFwykaz działek Nr 889.1 i Nr 889.2.pdf (295,67KB)

Opublikowano w dniu 09.03.2021 r

 

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal Nr 6 w budynku przy ul. Miarki 5 w Zawadzkiem  (działki gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie), 

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 5.6.pdf
 

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – lokal Nr 10 w budynku przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem (działa Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie),

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 11.10.pdf
 

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 17 w budynku przy ul. Opolskiej 11 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 386/30 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

zarzadzenie wykaz ul. Opolska 11.17.pdf
 


Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

 • lokal mieszkalny Nr 12 w budynku przy ulicy Opolskiej 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7265/73913 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/28 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 16 w budynku przy ulicy Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5673/102989 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Księdza Wajdy 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 1304/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 405/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Miarki 5 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7764/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie,
 • lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Miarki 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5207/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFzarzadzenie 327.XXX.2020.pdf (637,63KB)

PDFzarzadzenie 326.XXX.2020.pdf (629,00KB)
PDFzarzadzenie 329.XXX.2020.pdf (629,99KB)
PDFzarzadzenie 328.XXX.2020.pdf (627,09KB)
PDFzarzadzenie 330.XXX.2020.pdf (625,10KB)

Opublikowano: 13.10.2020 r.


Wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 1643 z mapy 5 i Nr 711/7 z mapy 3, obręb Zawadzkie oraz Nr 1483/3 z mapy 6 i Nr 1946/4 z mapy 7, obręb Żędowice.

PDFWykazy.pdf (1,21MB)

Opublikowano: 30.06.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (działki gruntu Nr: 471/8, 471/12, 471/15 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

PDFWykaz.pdf (323,88KB)

Opublikowano: 28.04.2020 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Zawadzkie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Opolska 13/13 w Zawadzkiem).

PDFWykaz lokalu mieszkalnego ul. Opolska 13 w Zawadzkiem.pdf (329,55KB)

Opublikowano: 28.01.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka Nr 3150/9 z mapy 3, obręb Zawadzkie oraz działka Nr 3150/2 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFWykazy nieruchomości - przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (662,43KB)

PDFmapa z działkami.pdf (200,68KB)

Opublikowano: 28.01.2020 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal Nr 3 w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 432/25 z mapy 2, obręb Zawadzkie), 

PDFLokal ul. Dworcowa 8 m. 3.pdf (330,55KB)

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 17 w budynku przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

PDFLokal ul. Opolska 50 m. 17.pdf (318,10KB)

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 130/XXIX/2019 i Nr 131/XXIX/2019 z dnia 25 października 2019 r.

Opublikowano: 29.10.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka gruntu Nr 1932/2 z mapy 6, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. Nr 1932.2, obręb Zawadzkie.pdf (299,98KB)

Opublikowano: 29.10.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - działka Nr 381/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - dz. Nr 381-8, obręb Zawadzkie.pdf (456,62KB)

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Wykazy gminnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny Nr 15 w budynku przy ul. Opolskiej 13 w Zawadzkiem,
PDFWykaz ulica Opolska 13-15 w Zawadzkiem.pdf (733,93KB)
- lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Opolskiej 1 w Zawadzkiem.
PDFWykaz ulica Opolska 1-3 w Zawadzkiem.pdf (719,98KB)

opublikowano w dniu 26.02.2019 r.

 

Wykazy gminnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny Nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem,
PDFWykaz lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem.pdf (333,42KB)
- lokal mieszkalny Nr 8 w budynku przy ul. Opolskiej 70 w Zawadzkiem.
PDFWykaz lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku przy ul. Opolskiej 70 w Zawadzkiem.pdf (327,13KB)

 

opublikowano w dniu 28.08.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 3147/4 z mapy 1, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży.pdf (286,77KB)

opublikowano w dniu 24.07.2018 r.


Wykazy lokali gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów

- lokal użytkowy Nr 7 w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu użytkowego - ul. Szpitalna 1-7 w Zawadzkiem.pdf (354,51KB)


- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Nowe Osiedle 1-4 w Zawadzkiem.pdf (324,94KB)


- lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Opolska 48-14 w Zawadzkiem.pdf (344,72KB)


- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Waryńskiego 9-1 w Zawadzkiem.pdf (328,21KB)

opublikowano w dniu 26.06.2018 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, a także na stronie internetowej w/w urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), został zamieszczony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, obejmujący lokal mieszkalny Nr 1
w budynku przy ul. Opolskiej 10 w Zawadzkiem. Nieruchomość (lokal) opisano bliżej w załączniku do Zarządzenia Nr 349/XXVII/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokalu) Opolska 10_1 Zawadzkie.pdf (357,07KB)

opublikowano w dniu 28.11.2017 r.

 

 


Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
PDFwykaz.sprzedaż.464.17..pdf (313,48KB)

 

opublikowano w dniu 19.09.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości/ lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – lokal Nr 2 w budynku przy ul. Miarki 13 w Zawadzkiem wraz z udziałem ułamkowym wynoszącym 2930/38300 części nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 1848/6 i 1848/7 o łącznej pow. 0,2131 ha z mapy 6, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomosci.pdf (871,61KB)

Opublikowano w dniu 05.09.2017 r.


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki Nr: 762/1, 762/2, 763/1, 763/2 położonych w Kielczy oraz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze realizacji roszczeń oznaczonej Nr: 2069/1 położonej w Żędowicach

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia.pdf (1,33MB)

Opublikowano w dniu 13.06.2017 r.


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów oznaczonych jako działki Nr: 3149/2, 720/28, 720/29, 3150/1, 3150/2, 3150/9, 3150/11 położone w rejonie ul Paderewskiego w Zawadzkiem

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rejon ul Paderewskiego w Zawadzkiem.pdf (2,01MB)

Opublikowano: 06.06.2017 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu:

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Lublinieckiej 9 w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 1597/10000 części w działce gruntu Nr 380/3 o pow. 0,1872 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFwykaz - lokal ul Lubliniecka 9_4 Zawadzkie.pdf (705,58KB)
Opublikowano w dniu 16.05.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 1850/2 o pow. 0,0095 ha oraz Nr 1850/3 o pow. 0,0062 ha, z mapy 6, obręb  Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Zawadzkiem,  stanowiących własność Gminy Zawadzkie.

PDFinformacja o wykazach.pdf (1,48MB)

opublikowano w dniu 11.04.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Zawadzkiem,

- nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 708, obręb Kielcza,

- nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu: Nr 2790/3 i Nr 2751 obręb Zawadzkie.

PDFtreść informacji.pdf (472,13KB)

opublikowano w dniu 07.03.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 653 z mapy 2, obręb Żędowice, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

PDFinformacja o wywieszeniu wykazu dzialki Nr 653 obreb Zedowice.pdf (311,14KB)
opublikowano w dniu 23.08.2016 r.


PDFinformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazow nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.pdf (559,10KB)
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

opublikowano w dniu 09.08.2016 r.

 

PDFInformacja o wywieszonych wykazach.pdf (162,15KB)
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

opublikowano w dniu 28.06.2016 r.

 

PDFinformacja o wywieszeniu wykazu.pdf (523,89KB)
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie

opublikowano w dniu 26.04.2016 r.
 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, obejmującego lokal mieszkalny Nr 42 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 w Zawadzkiem.pdf (126,69KB)

Opublikowano w dniu 15.12.2015 r.

 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego z dnia 01.09.2015 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal mieszkalny.pdf (121,34KB)

Opublikowano w dniu 01.09.2015 r.

 

 

PDFInformacja o wywieszonym wykazie dz.Nr 398_3, 398_4.pdf (681,05KB)
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, obejmującego nieruchomość złożoną z działek Nr: 398/3 i 398/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulic: Waryńskiego i 20 Stycznia w Zawadzkiem.

Opublikowano w dniu 30.06.2015 r.

 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości z dnia 23.06.2015r..pdf (3,22MB)

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dz.Nr: 371/153; 371/154; 371/155; 371/156; 371/157 oraz dz.Nr 893 w Zawadzkiem.
Opublikowano 23.06.2015 r.
 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkeigo z dnia 21 kwietnia 2015 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.pdf (155,89KB)

Opublikowano w dniu 21.04.2015 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468/33, położonej za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 37 w Zawadzkiem,  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468_33.pdf (710,76KB)

Opublikowano w dniu 03.03.2015 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku drugich (II) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

 • nieruchomości złożonej z działek: Nr 711/43 i Nr 711/26, położonej przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Handlowej w Zawadzkiem,

PDFWyniki II przetargu ustnego - Działki Nr 711_43 i Nr 711_26.pdf (283,84KB)

 • nieruchomości złożonej z działek: Nr 412/7 i Nr 412/11, zlokalizowanej w rejonie ulic Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem.

PDFWyniki II przetargu ustnego - Działki Nr 712_7 i Nr 712_11.pdf (330,93KB)

Opublikowano w dniu 04.11.2014 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położonej w rejonie ulic: Stawowej i Opolskiej w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu - działka Nr 464_17.pdf (752,16KB)

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów: nieruchomości (działka Nr 461 z mapy 3, obręb Kielcza) przeznaczonej do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Miarki 9/3 i ul. Nowe Osiedle 1/18 – Zawadzkie).

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów z dnia 30 maja 2014 r.pdf (2,75MB)


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468/25, położonej za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 27 w Zawadzkiem,  przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli i współwłaścicieli działek przyległych. 

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu na sprzedaż działek 468_25.pdf (1,17MB)


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów. Wykazy obejmują:

 •  nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 464/17, położoną w rejonie skrzyżowania ulic: Opolskiej i Stawowej w Zawadzkiem,
 • nieruchomość złożoną z działek: Nr 711/43 i Nr 711/26, położoną przy skrzyżowaniu ulic: Nowej i Handlowej w Zawadzkiem,
 • nieruchomość złożoną z działek: Nr 412/7 i Nr 412/11, zlokalizowaną w rejonie ulic: Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów -sprzedaż.pdf (195,32KB)

PDFZarządzenia- wykazy-sprzedaż.pdf (3,00MB)


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do:

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka Nr 764/3 z mapy 3, obręb Kielcza, 
- zbycia w drodze realizacji roszczeń - działka Nr 678 z mapy 3, obręb Kielcza.
 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do:

- zbycia w drodze realizacji roszczeń nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, zlokalizowanym przy ul. Nowe Osiedle 2a w Zawadzkiem,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego przy ul. Paderewskiego 4/2 w Zawadzkiem - wraz z udziałem w działce gruntu Nr 750/54.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu działki Nr 2103_2 przeznaczonej na sprzedaż.pdf (145,45KB)


PDFInformacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Nr 375_3, 375_4 oraz 720_22.pdf (150,44KB)


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości ozn. jako działka 475_10.pdf (134,23KB)


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych położonych przy ulicach Dworcowej 8, Opolskiej 13 i Zielonej 7 w Zawadzkiem.pdf (151,30KB)


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 750_47, 750_48, 750_49 i innych.pdf (255,88KB)


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 390_4, 399_4, 887.pdf (129,93KB)


PDFInformacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 4_8 , 367_6, 184_2.pdf (156,67KB)


PDFInformacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 371_80, 883_1, 882_4, 501, 3007, 468_37 .pdf.pdf (201,65KB)


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów na sprzedaż nieruchomości(Nr 412_7 , 412_11, 464_17) i lokali mieszkalnych (przy ul. Miarki 7 , Nowe Osiedle 8).pdf (76,21KB)