Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej – rok 2024

II Sesja Rady Miejskiej 

13 maja 2024 r. 

PDFUchwala Nr II-3-2024 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego RM w Zawadzkiem do wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego RM oraz okreslenia stwek dla radnych.pdf (208,58KB)
PDFUchwała Nr II-4-2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (208,69KB)
PDFUchwała nr II-5-2024 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (211,85KB)
PDFUchwała Nr II-6-2024 w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (209,45KB)
PDFUchwała Nr II-7-2024 w sprawie powołania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (209,59KB)
PDFUchwała Nr II-8-2024 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (210,85KB)
PDFUchwała Nr II-9-2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.pdf (204,02KB)
PDFUchwała Nr II-10-2024 o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (653,34KB)
PDFUchwała Nr II-11-2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.pdf (7,45MB)
PDFUchwała Nr II-12-2024 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczególowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadajacych gminie Zawadfzkie.pdf (219,55KB)
PDFUchwała Nr II-13-2024 o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf (215,21KB)
 

I Sesja Rady Miejskiej 

6 maja 2024 r. 

PDFUchwała Nr I-1-2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (53,58KB)
PDFUchwała Nr I-2-2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (60,36KB)
_____________________________________________________________

LXII Sesja Rady Miejskiej 

18 marca 2024 r. 

PDFUchwała Nr LXII-439-24 w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2 wykonania zadania własnego gminy Zawadzkie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.pdf (209,81KB)
PDFUchwała Nr LXII-440-24 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie Lubie tu żyć.pdf (208,71KB)
PDFUchwała Nr LXII-441-24 o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (1,50MB)

PDFUchwała Nr LXII-442-24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fiansnowej na lata 2024-2034.pdf (7,43MB)

LXI Sesja Rady Miejskiej 

12 lutego 2024 r. 

PDFUchwała Nr LXI-429-24 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2024.pdf (347,53KB)
PDFUchwała Nr LXI-430-24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (450,06KB)
PDFUchwała Nr LXI-431-24 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (205,28KB)
PDFUchwała Nr LXI-432-24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Zawadzkie.pdf (208,70KB)
PDFUchwała Nr LXI-433-24 w sprawie przyjęcia Programu opiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2024.pdf (252,04KB)
PDFUchwała Nr LXI-434-24 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (301,57KB)
PDFUchwała Nr LXI-435-24 o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr LXI-436-24 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf (205,00KB)
PDFUchwała Nr LXI-437-24 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.pdf (205,02KB)
PDFUchwała Nr LXI-438-24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.pdf (7,29MB)