Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej – rok 2024

II Sesja Rady Miejskiej 

13 maja 2024 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowego-Gospodarczej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (42,51KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Turystyki Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (42,37KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (40,71KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządności i Porzadku Publicznego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (42,95KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego.pdf (51,40KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem do wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego RM.pdf (958,93KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (994,41KB)
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf (796,61KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności.pdf (784,78KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2034.pdf (794,25KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.pdf (1,10MB)

I Sesja Rady Miejskiej 

6 maja 2024 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (113,82KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawadzkiem.pdf (114,48KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LXI Sesja Rady Miejskiej 

18 marca 2024 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2 wykonania zadania własnego gminy Zawadzkie z zakresu utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.pdf (110,60KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie Lubie tu żyć.pdf (108,60KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (274,94KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fionansowej na lata 2024-2034.pdf (7,42MB)
 

LXI Sesja Rady Miejskiej 

12 lutego 2024 r. 

PDFProjekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zawadzkiego.pdf (105,46KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (131,08KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2024.pdf (521,14KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem na rok 2024.pdf (129,59KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Zawadzkie.pdf (113,12KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf (183,69KB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (2,22MB)

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (210,47KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 1.pdf (690,75KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie 2.pdf (651,10KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 1.pdf (773,12KB)