Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - Gmina Zawadzkie


Informacja dot. lokalizacji pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz igły na terenie gminy Zawadzkie

 

Lp.

Miejsce

Adres

Telefon

1.

Apteka

 „Na Schodkach”

Zawadzkie, ul. Opolska 18

tel. 77 887 70 67

2.

Spółdzielnia mieszkaniowa

HUTNIK

Zawadzkie, ul. Opolska 61

tel. 77 461 64 92

3.

Stacja Opieki Caritas

Diecezji Opolskiej

Żędowice, ul. Miarki 1

tel. 77 463 48 68

 


Szanowni Mieszkańcy

informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielczy zostanie otwarty w najbliższy poniedziałek, 18 marca br.

Tego dnia wyjątkowo PSZOK funkcjonować będzie od godz. 14:00 (w pozostałe poniedziałki zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia).

PSZOK zlokalizowany w Kielczy przy ul. Nowe Osiedle (obok składowiska odpadów) będzie przyjmować posegregowane odpady od mieszkańców gminy Zawadzkie w następujących godzinach pracy:

  • poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 16:00,
  • środa - od godz. 10:00 do godz. 15:00,
  • piątek - od godz. 10:00 do godz. 15:00,
  • sobota - od godz. 9:00 do godz. 14:00.    


PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Zawadzkie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej. 
   

Jakie są zasady przyjmowania odpadów na PSZOK, rodzaje przyjmowanych odpadów, obowiązujące limity oraz więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie Związku Międzygminnego „Czysty Region” pod adresem https://www.czystyregion.pl/pszok .

Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa Regulamin PSZOK.

1 PSZOK.png

Info otwarcie PSZOK.jpeg

PLAKAT pszok ZAWADZKIE.jpeg

Opublikowano: 15.03.2024 r.


Bieżące informacje od 01.12.2023 r.

  1. Przepisy prawa:

1) Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz jego Statutu

PDFUchwała Nr LVI-381-23 w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Kożlu oraz jego Statutu.pdf (206,48KB)

2) Statut Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

PDFStatut Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (238,90KB)

3) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region": 

PDFUchw-wprowadzenie-tj-Regulaminu_____kopia.pdf (117,99KB)

PDFRegulamin-czystosci-2020-tekst-jednolity-_wersja_do_Dziennika_Urzedowego.pdf (367,74KB)

4) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFUchw-wprowadzenie-tj-Zakres-Uslug.pdf (125,46KB)

PDFtekst_jednolity_wersja_do_Dziennika_Urzedowego.pdf (190,09KB)

PDFZal_nr_1-do-tj-uchwaly-Zakres-Uslug.pdf (150,31KB)

PDFZal-2-do-tj-Zakresu-Uslug.pdf (93,16KB)

5) Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

PDFakt.pdf (187,32KB)

PDFUchwala_LXXXVII_26_2022_2022-10-12_poprawiona.pdf (172,41KB)

6) Zniżka za kompostowanie:

file,id_cms='22571',type='attachment']

PDFUchwala_LXXXVII_26_2022_2022-10-12_poprawiona 2.pdf (172,41KB)

7) Górne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu:

PDFUchw-gorne-stawki-poza-systemem-nowela.pdf (200,01KB)

PDFUchwala_LXXXVII_26_2022_2022-10-12_poprawiona 3.pdf (172,41KB)

PDFakt 2.pdf (184,18KB)

8) Termin uiszczania opłat (bez zmian):

PDFSKMBT_42019120210011.pdf (33,23KB)

DOCXUchwala_Zgromadzenia_w_spr_okreslenia_terminu__czestotliwosci_i_trybu_uiszczania_oplat_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_.docx (18,20KB)

9) Usługa dodatkowa:

PDFakt 3.pdf (240,66KB)

PDFUchw-uslugi-dodatkowe-zmiana-PSZOK_1_.pdf (194,61KB)

PDFUchw-uslugi-dodatkowe-2020.pdf (205,97KB)

10) Deklaracja o wysokości opłaty wraz ze zgłoszeniem selektywnego zbierania popiołu:

PDF1-dj1-2023-deklaracja-dla-nieruchomosci-zamieszkalych-jednorodzinnych-01012023-wersja-edytowalna.pdf (267,75KB)

PDF1-dj1-2023-deklaracja-dla-nieruchomosci-zamieszkalych-jednorodzinna-01012023.pdf (259,67KB)

PDFzgloszenie-selektywnego-zbierania-popiolu-2021.pdf (264,89KB)

11) Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych i objęcie wybranych nieruchomości niezamieszkałych system realizowanym przez Związek:

PDFUsuniecie-niezamieszkalych-projekt-fin-wersja_____kopia.pdf (274,69KB)

 

          2. Wysokość opłat i harmonogramy zbiórek:

1) Opłaty za gospodarowanie odpadami

Stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
26,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
20,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

Przykład: jeśli nieruchomość jest zamieszkana przez 4 osoby – opłata wynosi 128,00 zł, 5 osób – 154,50 zł,  
6 osób – 175,00 zł, 7 osób – 195,50zł.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy (np. za grudzień do dnia 31 grudnia) na indywidualny rachunek bankowy, który przesłany zostanie do właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej przez Związek Międzygminny "Czysty Region".

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.

2) Harmonogramy zbiórek

Harmonogramy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

PDFZAWADZKIE - ZABUDOWA WIELORODZINNA.pdf (87,64KB)
PDFZAWADZKIE REJON 1 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf (93,68KB)
PDFZAWADZKIE REJON 2 - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf (93,49KB)
PDFKIELCZA ŻĘDOWICE - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.pdf (87,78KB)
PDFKIELCZA ŻĘDOWICE - ZABUDOWA WIELORODZINNA.pdf (87,77KB)

Harmonogramy od 1 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023 

PDFZawadzkie rejon 1 zabudowa jednorodzinna XII 2023.pdf (887,83KB)
PDFZawadzkie zabudowa jednorodzinna 2 rejon XII 2023.pdf (887,19KB)
PDFŻędowice zabudowa jednorodzinna XII 2023.pdf (887,58KB)
PDFKielcza zabudowa jednorodzinna XII 2023.pdf (887,57KB)
PDFZawadzkie Kielcza zabudowa wielorodzinna XII 2023.pdf (887,59KB)

 

3. Kontakt w sprawie systemu gospodarowania odpadami

1) Związek Międzygminny "Czysty Region"
    ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Telefony kontaktowe:  
77 446 11 93
77 446 11 97
77 446 11 90 
e-mail: biuro@czystyregion.pl 
 

2) Urząd Miejski w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

Telefony kontaktowe:  
77 46 23 135
77 46 23 138
 e-mail: odpady@zawadzkie.pl 

 

4. Pytania i odpowiedzi dotyczące systemu gospodarowania odpadami

PDFPytania i odpowiedzi stan na dzień 13 grudnia 2023.pdf (682,40KB)
 

5. Inne 

1) Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK:  https://ebok.czystyregion.pl/  

Dzięki zalogowaniu do systemu możesz:
- złożyć lub zaktualizować e-deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- sprawdzić informację o opłatach i stanie swojego konta
- złożyć reklamację lub zamówić usługę dodatkową.

Sposób logowania:

Po wejściu na stronę www.ebok.czystyregion.pl widoczne są dwa sposoby logowania do eBOK (dla właścicieli nieruchomości lub zarządców, którzy złożyli już deklarację do biura Związku) oraz możliwość złożenia deklaracji przez ePUAP dla właścicieli nieruchomości, którzy składają pierwszą, nową deklarację (dopiero po złożeniu i wprowadzeniu do systemu nowej deklaracji będzie możliwość zalogowania się do eBOK).

ebok1
  • “LOGOWANIE MIESZKANIEC” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych składających indywidualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl).
ebok2


 

  • LOGOWANIE WSPÓLNOTA / ZARZĄDCA / INSTYTUCJA” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, których reprezentuje wspólnota lub zarządca oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku (instytucji) - logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, wydanych przez Związek po rozpatrzeniu wniosku o nadanie dostępu.

Wniosek do pobrania: DOCXwniosek-o-nadanie-loginu-i-hasla-do-ebok-30112023.docx (22,95KB)

ebok3

 

 

2) Jak segregować odpady?

Informacje nt. poprawności segregacji odpadów można odszukać pod adresem https://www.czystyregion.pl/zasady-segregacji  

Wyszukiwarka odpadów dostępna jest pod adresem https://www.czystyregion.pl/wyszukiwarkaOdpadow

 

Dane archiwalne do dnia 30-11-2023