Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 20.02.2012 r.

W sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zawadzkie

PDFprojekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (497,84KB)

W sprawie realizacji na terenie Gminy Zawadzkie programu "Duża Rodzina 4+"

PDFprojekt uchwały w sprawie realizacji na ternie Gminy Zawadzkie programu Duża Rodzina4+.pdf (650,50KB)

W sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, bedących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" sp. z o.o. na lata 2012-2016

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych...pdf (2,10MB)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartośc przekracza 200.000 zł.pdf (402,31KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza 200.000 zł II.pdf (399,60KB)