Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 40 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • Zarządzenie nr 831/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 13.02.2023r. do 03.03.2023r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 22.03.2023r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 24.03.2023r.)
  • Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów  prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (od 27.03.2023r. do 03.04.2023r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (do 05.04.2023r.

 Kryteria rekrutacyjne:

      PDFKryteria.pdf (577,41KB)

 Załączniki do pobrania:

      PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2023-2024.pdf (382,91KB)

      PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf (90,58KB)

      PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf (91,07KB)

      PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf (88,69KB)

      PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej.pdf (263,21KB)

      PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub_wsparciem asystenta rodziny.pdf (262,13KB)

      PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf (262,34KB)

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

 Procedura rekrutacji:

      PDFProcedura rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2023-2024-.pdf (531,83KB)