Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem” – przyłącza wodno-kanalizacyjne (przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej 901)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania-sig.pdf (595,87KB)
 

Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (507,65KB)

PDFprotokół z otwrcia ofert - scan.pdf (234,06KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf (415,67KB)
 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (169,49KB)
PDFSWZ-sig.pdf (2,57MB)
 

Dokumentacja techniczna

Przedmiar

ZIPPRZEDMIAR.zip (565,10KB)

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
RARprzejście pod ulicą.rar (2,51MB)

RARsieć.rar (5,65MB)


Geologia

ZIPGEOLOGIA.zip (8,79MB)

Opinie i uzgodnienia

ZIPopinie i uzgodnienia cz.1.zip (40,05MB)
ZIPopinie i uzgodnienia cz. 2.zip (12,59MB)


Specyfikacje techniczne

ZIPSPECYFIKACJA.zip (4,15MB)