Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (725,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (512,78KB)
PDFprotokół z otwarcia ofert scan.pdf (363,84KB)
 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf (448,16KB)
 

Wyjaśnienia treści SWZ

PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf (854,69KB)
PDFWyjaśnienie nr 2 treści SWZ-sig.pdf (960,55KB)
 

Modyfikacja treści SWZ

PDFmodyfikacja treści SWZ nr 1-sig.pdf (604,67KB)
PDFzałącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji.pdf (1,39MB)
PDFzałącznik nr 7a do SWZ zmodyfikowany.pdf (352,05KB)
PDFzałącznik nr 7b do SWZ zmodyfikwany.pdf (487,46KB)
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (154,27KB)
PDFSWZ odpady-sig.pdf (1,02MB)
PDFzałącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (857,94KB)
PDFzałącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf (1,38MB)
PDFzałącznik nr 3 - JEDZ.pdf (646,24KB)
DOCzałącznik nr 3 - JEDZ.doc (188,00KB)
PDFzałącznik nr 4 - wykaz usług.pdf (280,47KB)
PDFzałącznik nr 5 - wykaz narzędzi.pdf (201,87KB)
PDFzałącznik nr 6 - klauzula informacyjna RODO.pdf (233,02KB)
PDFZałacznik nr 7a - projekt umowy - część I.pdf (466,74KB)
PDFzałacznik nr 7b - projekt umowy - część II.pdf (988,09KB)
PDFzałącznik nr 8 - Wykaz budynków jednorodzinnych.pdf (319,86KB)
PDFzałącznik nr 9 - wykaz budynków wielolokalowych.pdf (306,78KB)