Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza

 

Uchwała Nr LVII/385/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza

PDFUchwała nr 385 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Kielcza.pdf (1,92MB)


PDFWojewoda Opolski - rozstrzygnięcie mpz w. Kielcza.pdf (529,99KB)
 

GMLLVII.385.23_APP.gml (8,54KB)


Dane przestrzenne

TIFMPZP_Kielcza_rys.tif (2,51MB)
JPEGMPZP_legenda.jpeg (129,38KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.

Obwieszczenie.pdf (599,95KB)

DOC3_Uwaga_mpzp.doc (34,50KB)

PDF5_PONS_odstapienie_RDOS.pdf (510,65KB)
PDF4_PONS_odstapienie_PPIS.pdf (856,85KB)
PDF3_MPZP_Kielcza_uzasadnienie.pdf (114,13KB)
PDF2_MPZP_Kielcza_rysunek.pdf (1,16MB)
PDF1_MPZP_Kielcza_projekt_uchwaly.pdf (261,93KB)
 

Opublikowano: 23 maja 2023 r. 

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o podaniu  do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza, do sporządzania którego przystąpiono uchwałą Nr XLVI/304/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2022 r. 

obwieszczenie strategiczna ocena mpzp Kielcza.pdf (600,76KB)

Opublikowano: 2 grudnia 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały Nr XLVI/304/22 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.

Informacja - MPZP Kielcza.pdf (568,91KB)


DOC6_Wniosek_mpzp.doc (40,50KB)
 

Opublikowano: 11 października 2022 r.


Uchwałą Nr XLVI/304/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2022 r. gmina Zawadzkie przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.

PDFuchwała intencyjna Kielcza.pdf (347,19KB)
 

GMLZmiana MPZP Kielcza XLVI.304.22_app.gml (6,86KB)