Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.11.2015

PDFUchwała Nr XIII-152-15 w spr. zmiany uchwały Nr III-10-14 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w spr. uchwały budżetowej na 2015 r..pdf (2,49MB)
PDFUchwała Nr XIII-153-15 w spr. określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania.pdf (7,52MB)
PDFUchwała Nr XIII-154-15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (829,73KB)
PDFUchwała nr XIII-155-15 w sprawie opłaty targowej.pdf (265,83KB)
PDFUchwała nr XIII-156-15 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (316,19KB)
PDFUchwała nr XIII-157-15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r..pdf (402,38KB)
PDFUchwała Nr XIII-158-15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (155,73KB)
PDFUchwała Nr XIII-159-15 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Zawadzkie a miastem Vac.pdf (145,78KB)
PDFUchwała Nr XIII-160-15 w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.pdf (1,89MB)
PDFUchwała Nr XIII-161-15 w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-14 RM w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,63MB)
PDFUchwały Nr XIII-101-151 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.pdf (16,37MB)
PDFUchwały Nr XIII-68 do 100-15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.pdf (10,40MB)