Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji.pdf

PDFKlauzula-informacyjna-PETYCJE.pdf (78,91KB)

Rok 2022
w 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem petycje nie wpłynęły. 

 

ROK 2021

PDFZestawienie zbiorcze-petycje 2021 r.pdf (305,74KB)

1. Petycja z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej w ramach Ogniska Muzycznego Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

PDFPetycja w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf (1,42MB)

Uchwała Nr XXVI/199/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu

PDFUchwała Nr XXVI-199-21 w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.pdf (170,21KB)

PDFPetycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf (368,65KB)

PDFWezwanie do uzupełnienia petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf (287,39KB)

PDFUzepełnienie petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf (900,65KB)

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie zabezpieczenia lokalu na potrzeby edukacji muzycznej.pdf.pdf (555,78KB)

2. Petycja z dnia 2 marca 2021 r. mieszkańców Kielczy w sprawie remontu i wykonania odwodnienia drogi.

PDFPetycja mieszkańców Kielczy w sprawie remontu i wykonania odwodnienia drogi.pdf (173,63KB)

PDFUchwała Nr XXVII-203-21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r..pdf (162,33KB)


ROK 2020

Zestawienie zbiorcze o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 w Urzędzie Miejskim
w Zawdzkiem

PDFZestawienie zbiorcze o patycjach rozpatrzonych w roku 2020 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem scan.pdf (316,35KB)

PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w 2020 roku.pdf (93,21KB)

PDFPetycja w spr. podjęcia uchwały dot. uzyskania gwarancji od producentów szczepionek , iż w przypadku powikłań poniosą koszty prawne i finansowe.pdf (267,67KB)

14.12.2020 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.pdf (649,53KB)

PDFUchwała Nr XXV-188-21 w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.pdf (168,60KB)

27.01.2021 r.

PDFPetycja w sprawie nie łączenia klas w szkole podstawowej w Zawadzkiem.pdf (697,14KB)

05.08.2020r.

 

PDFPetycja - utrzymanie oddziałów klasowych w obecnym stanie.pdf (438,71KB)

19.06.2020r.

 

 

 

PDFPetycja w sprawie zwiększenia miejsc w żłobku.pdf (252,50KB)

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie nie łączenia klas w szkole podstawowej w Zawadzkiem.pdf (628,25KB)

02.09.2020 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie utrzymania oddziałów klasowych w PSP w Kielczy w obecnym stanie.pdf (530,45KB)

31.07.2020r.

PDFPetycja - potwierdzenie wpływu.pdf (166,99KB)

24.06.2020r.

 

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie zwiększenia liczby miejsc w Złobku Publicznym w Zawadzkiem.pdf (283,53KB)

ROK 2019

Zestawienie zbiorcze petycji z 2019 r. PDFZestawienie zbiorcze petycji z 2019 r..pdf (337,36KB)
PDFPetycja w sprawie montażu na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach regulaminów, taryf, systemów informacji.pdf (5,16MB)

PDFOdpowiedź na petycję.pdf (958,45KB)PDFPrzekazanie petycji wg właściwości.pdf (360,64KB)

PDFPetycja.pdf (2,14MB)
05.12.2019 r.

 
PDFPetycja o wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych.pdf (1,52MB) PDFOdpowiedź na petycję 5.11.2019.pdf (1,22MB)

PDFPetycja Mieszkańców Kielczy w sprawie kanalizacji.pdf (145,04KB)

PDFPetycja Mieszkańców Kielczy w sprawie kanalizacji cz2.pdf (91,70KB)

 

PDFOdpowiedź na petycję.pdf (318,53KB)

Petycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przedszkola

PDFPetycja do Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przedszkola.pdf (356,42KB)

 

PDFOdpowiedź na petycję - oddział przedszkolny.pdf (1,01MB)

PDFPetycja - oddział przedszkolny.pdf (157,45KB)

 

ROK 2018

PDFpetycja (zanieczyszczcenie powietrza), odpowiedź, uzupełnienie odpowiedzi.pdf (1,80MB)
PDFpetycja, odpowiedź.pdf (2,81MB)

PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w roku 2018.pdf (287,14KB)

ROK 2017

Petycja Szulc- Efekt sp. z o.o.

PDFpetycja Szulc-Efekt.pdf (703,06KB)

PDFodpowiedź na petycję.pdf (235,15KB)

PDFodpowiedź uzupełniajaca na petycję.pdf (230,18KB)
PDFZestawienie zbiorcze 2017 r..pdf (252,67KB)  

 

ROK 2016

Petycja Mieszkańców w sprawie ul. kolejowej w Żędowicach z dnia 27 marca 2017

PDFpetycja ul Kolejowa Żędowice.pdf (953,31KB)

JPEGpetycja_kolejowa_1.jpeg (132,60KB)

JPEGpetycja_kolejowa_2.jpeg (129,31KB)

PDFZestawienie zbiorcze 2016 r..pdf (230,67KB)  

 

ROK 2015

JPEGPetycja z dnia 10.11.2015.jpeg (375,35KB) PDFodpowiedź na petycję.pdf (243,91KB) z dnia 10 listopada 2015 r.
PDFZestawienie zbiorcze o petycjach w roku 2015.pdf (250,80KB)