Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne - 2012 r.

Zamówienia publiczne w roku 2012 r.

Przetargi

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert ZADANIA
16. 24.10.2012 r. 05.11.2012 godz. 10:00.

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-105/11-00 pn

15. 05.09.2012 r. 21.09.2012 godz. 10:00.

Świadczenie usług polegających na nasadzeniu, przesadzeniu, pielęgnacji i usunięciu drzew z terenu Gminy Zawadzkie.

14. 05.09.2012 r. 20.09.2012 r. godz.10.00

Odbudowa zniszczonych elementów przepustu przy ulicy kilińskiego w zawadzkiem droga nr 105624 o w km 0+464 (0+000 - 0+602) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych działki nr 811/7 , 829/2 i 383/6 - - przetarg III

13. 20.08.2012 r. 28.08.2012 r. godz.10.00

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf (730,80KB)

PDFwyjaśnienie nr 3 do SIWZ.pdf (411,80KB)
PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf (248,66KB)
PDFwyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf (353,05KB)
PDFogłoszenie.pdf (2,86MB)
PDFSIWZ.pdf (6,53MB)
12. 17.08.2012 03.09.2012 r. godz.10.00

ODBUDOWA ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW PRZEPUSTU PRZY ULICY KILIŃSKIEGO W ZAWADZKIEM DROGA NR 105624 O W KM 0+464  (0+000 - 0+602) W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH DZIAŁKI NR 811/7 , 829/2 i 383/6

PDFunieważnienie postępowania.pdf (202,60KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (166,65KB)
PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf (195,26KB)
PDFzawiadomienie o modyfikacji SIWZ Nr 1.pdf (189,25KB)
PDFPRZEKRÓJ PRZEZ KORYTO I JEZDNIĘ poprawiony.pdf (292,00KB)
PDFogłoszenie.pdf (2,08MB)
PDFSIWZ.pdf (6,32MB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf (293,06KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (149,08KB)
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (2,20MB)
PDFPROFIL KORYTA.pdf (348,68KB)
PDFKORYTO ODWADNIAJĄCE.pdf (581,77KB)
PDFRZUT KORYTA.pdf (406,71KB)
PDFPRZEKRÓJ PRZEZ KORYTO I JEZDNIĘ.pdf (251,85KB)
PDFINWENTARYZACJA 1.pdf (1,25MB)
PDFINWENTARYZACJA 2.pdf (691,20KB)
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf (1,13MB)
PDFBIOZ.pdf (157,34KB)

 

11. 31.07.2012 16.08.2012 r. do godz. 10:00

Odbudowa zniszczonych elemntów przepustu przy ulicy Kilińskiego w Zawadzkiem droga nr 105624 O w km 0 + 464 (0+000-0+602) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

10. 13.06.2012 26.06.2012 r. do godz. 10:00

Odbudowa drogi gminnej nr 105667O ul. Dobrego Pasterza w m. Kielcza (0+020-0+890) wraz odbudową obiektu mostowego w ciągu tej drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

9. 25.05.2012 12.06.2012 r. do godz. 10:00 Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Zawadzkiem działki nr 896/1 , 896/3 , 896/4 i 366/3
8. 09.05.2012 24.05.2012 r. do godz. 10:00 Przetarg Nieograniczony na: Odbudowę drogi gminnej nr 105604O ul. Zielona w m. Zawadzkie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
7. 17.04.2012 25.04.2012 r. do godz. 10:00 Przetarg nieograniczony na Utrzymanie i pielęgnację parku oraz zieleńców na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012
6. 06.03.2012 26.03.2012 r. do godz. 10:00 Remont drogi gminnej nr 105631O ul. Lubliniecka w Zawadzkiem w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -
5. 08.12.2011 16.12.2011 r. do godz. 10:00 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach w roku 2012
4. 21.11.2011 30.11.2011 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Zawadzkie oraz utrzymanie i dekoracja mogił Powstańców Śląskich na cmentarzach na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012.
3. 16.11.2011 28.11.2011 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Gminy Zawadzkie.
2. 14.11.2011 30.11.2011 r. do godz. 11:00 Świadczenie usług selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zawadzkie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r
1. 14.11.2011

24.11.2011 r.do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie w 2012 r.

 

Zamówienia z wolnej ręki

Lp. Termin negocjacji Miejsce negocjacji ZADANIA
6

 

27.12.2012r.

godz. 12:00

 

Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103  PDFOGŁOSZENIE o zamówieniu z wolnej ręki Urzad NT.pdf (67,63KB)
5

 

31.10.2012r.

godz. 10:00

 

Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103  Odbudowa drogi gminnej nr 105667O ul. Dobrego Pasterza w m. Kielcza (0+020 – 0+890) wraz z odbudową obiektu mostowego w ciągu tej drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2012
4

 

27.07.2012

godz. 12:00

Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103  Realizacja robót dodatkowych związanych z "Remont drogi gminnej nr 105631O ul. Lubliniecka w Zawadzkiem
3

 

26.03.2012

godz. 11:00

Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103  Realizacja robót dodatkowych związanych z „Przebudowa z rozbudową kinoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej na działkach nr 430/7, 430/2 w ramach projektu inwestycyjnego Utworzenie Reg. Centr. Turyst.
2

20.02.2012

godz. 11:00

Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103  Ogłoszenie o zamówieniu na roboty dodatkowe związane z Przebudowa z rozbudową kinoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej na działkach nr 430/7, 430/2 w ramach projektu inwestycyjnego Utworzenie Regionaln.Centr
1 02.01.2012 Urząd Miejski w Zawadzkiem, ulica Dębowa 13, pok 103. Świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem Urząd.NT w roku 2012,

 

Pozostałe zamówienia publiczne

Lp. ZADANIA
1.  Utworzenie Zespołu Edukacyjno- Sportowego w Zawadzkiem- rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.