Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Studium dla części miasta Zawadzkie

 

Uchwała Nr LVII/384/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie"

PDFUchwała nr 384 w sprawie zmiany studium.pdf (43,34MB)
PDFzał. 2 Uwarunkowania rozwoju.pdf (22,92MB)
PDFzał. 3 Kierunki zagospodarowania.pdf (19,46MB)
JPEGzał. 3 kierunki rozwoju z nr uchwały.jpeg (397,78KB)
TIFzmiana Studium geo.tif (142,90KB)
JPEGlegenda.jpeg (25,49KB)
XMLAPP-3 dla SUIKZP Zawadzkie.xml (7,86KB)
 


Dane przestrzenne do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”

TIFzmiana Studium geo.tif (142,90KB)
JPEGlegenda.jpeg (25,49KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.

PDFStudium Zawadzkie OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od OOŚ.pdf (138,97KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

Obwieszczenie.pdf (599,96KB)

PDFStudium Zawadzkie zmiana 2023 - TEKST UJEDNOLICONY.pdf (2,82MB)
PDFza�. 1 Uwarunkowania rozwoju.pdf (8,01MB)
PDFza�. 2 Zmiana Studium 2023_KIERUNKI 1.pdf (15,24MB)
PDFZmiana Studium 2023_KIERUNKI-wyrys.pdf (1,60MB)

Opublikowano: 29 czerwca 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFInformacja - studium.pdf (459,00KB)
 

Opublikowano: 31 maja 2022 r. 


Uchwała Nr XXXIX/270/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFuchwała - zmiana studium.pdf (383,82KB)


XMLAPP-1 dla SUIKZP Zawadzkie.xml (4,63KB)