Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 1-sig.pdf (532,67KB)

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 2-sig.pdf (533,85KB)
PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania - część 3-sig.pdf (533,86KB)

 

Informacje z otwarcia ofert

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (274,86KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert-sig.pdf (509,13KB)
 

PDFINFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-sig.pdf (423,24KB)
 

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

PDFWyjaśnienie nr 1 treści SWZ-sig.pdf (823,42KB)
 

Modyfikacja treści SWZ

PDFmodyfikacja treści SWZ nr 1-sig.pdf (554,65KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Zalecenia konserwatorskie.pdf (2,73MB)
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (237,49KB)
PDFSWZ Zawadzkie-sig.pdf (1,32MB)

załączniki do SWZ
PDFZałącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.pdf (533,68KB)
PDFZałącznik nr 2 do SWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.pdf (299,75KB)
PDFZałącznik nr 3 do SWZ wykaz wykonanych robót.pdf (273,09KB)
PDFZałącznik nr 4 do SWZ wykaz osób.pdf (299,88KB)
PDFZałącznik nr 5 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji zawartych [przez wykonawcę w Oświadczeniu wykonawcy.pdf (293,95KB)
PDFZałącznik nr 6 do SWZ projekt umowy.pdf (583,28KB)

PDFzałącznik nr 7 do SWZ klauzula informacyjna.pdf (216,83KB)

załączniki 8a-8i do SWZ - PFU
PDFZałącznik Nr 8a do SWZ - PFU PSP w Zawadzkiem.pdf (1,79MB)
PDFZałącznik Nr 8b do SWZ - PFU PP nr 2 w Zawadzkiem.pdf (1,90MB)
PDFZałącznik nr 8c - PFU PP nr 3 w Zawadzkiem.pdf (5,11MB)
PDFZałącznik nr 8d do SWZ - PFU OPS w Zawadzkiem.pdf (4,05MB)
PDFZałącznik nr 8e do SWZ - PFU UM w Zawadzkiem.pdf (3,02MB)
PDFZałącznik nr 8f do SWZ - PFU PP w Żędowicach.pdf (1,43MB)
PDFZałącznik nr 8g do SWZ - PFU PSP w Kielczy.pdf (4,09MB)
PDFZałącznik nr 8h do SWZ - PFU WCK w Kielczy.pdf (982,79KB)
PDFZałącznik nr 8i do SWZ - PFU OSP w Kielczy.pdf (3,79MB)
 

załączniki do umowy
PDFZałącznik nr 4 do Umowy.pdf (183,80KB)
PDFzałącznik nr 5 do Umowy karta nadzoru autorskiego.pdf (108,33KB)
PDFzałącznik nr 6 do Umowy.pdf (103,19KB)
PDFzałącznik nr 7 do Umowy.pdf (172,96KB)
PDFzałącznik nr 8 do Umowy.pdf (177,39KB)
PDFzałącznik nr 9 do Umowy.pdf (174,21KB)


audyty energeyczne
PDFAUDYT ZAWADZKIE PSP 2022ver2.pdf (358,21KB)
PDFAUDYT ZAWADZKIE PP2 _2022ver2.pdf (370,26KB)
PDFAUDYT ZAWADZKIE PP3 2022ver2.pdf (346,89KB)
 

PDFAUDYT ZAWADZKIE OPS 2022ver2.pdf (330,94KB)
PDFAUDYT ZAWADZKIE URZĄD Miejski DĘBOWA 13 2022ver2.pdf (393,33KB)
PDFAUDYT ŻĘDOWICE PP 2022ver2.pdf (365,82KB)
 

PDFAUDYT KIELCZA PSP 2022ver2.pdf (387,13KB)
PDFAUDYT KIELCZA WCK 2022ver2.pdf (318,99KB)
PDFAUDYT KIELCZA OSP 2022ver2.pdf (321,96KB)