Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania rok 2015

Lp. Sprawozdanie
5. PDFsprawozdanie za 2015 r..pdf (17,01MB)
4. PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf (1,08MB)
3

PDFZarządzenie 150_XXV_2015 z dia 18 sierpnia w sprawie przedstawienia RM w Zawadzkiem i RIO w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r..pdf (245,38KB)

PDFZałacznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za I pół. 2015 r..pdf (1,30MB)

PDFZałacznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących Gminy Zawadzkie za I pół.2015 r..pdf (2,66MB)


PDFZałącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majatkowych gminy Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf (289,37KB)

PDFZałacznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za I pół. 2015 r..pdf (193,79KB)


PDFZałącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rzadowej zleconych Gminie Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf (595,77KB)


PDFZałącznik Nr 6 - Zestawienie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu za I pół. 2015 r..pdf (469,23KB)


PDFZałącznik Nr 7 - sprawozdanie z wykonania wydatków na przdsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I poł. 2015r..pdf (233,76KB)


PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf (270,27KB)


PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf (259,23KB)


PDFObjasnienie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I pół 2015 r..pdf (7,61MB)


PDFInformacja o koształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.pdf (842,70KB)

2

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za II kwartał 2015 r.pdf (175,02KB)

1

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2015 r..pdf (179,34KB)