Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola zarządcza

PDFII. Zarządzenie Nr 249.XXII.2012 ws wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.PDF (1,11MB)
PDFIII. Zarządzenie Nr 122.XXVI.2016 ws powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej.pdf (339,72KB)

PDFIII.a. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej.pdf (165,38KB)
PDFIV.a. Zarządzenie Nr 549.XXII.2012 ws wprowadzenia zasad sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (1,76MB)
PDFIV.a.Zarządzenie Nr 167.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zasad sprawowania kontroli zarządczej.pdf (190,96KB)
PDFIV.b. Zarządzenie Nr 673.XXIII.2013 ws sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach orgainzacyjnych Gminy Zawadzkie.pdf (1,18MB)
PDFIV.c. Zarządzenie Nr 35.XXV.2015 ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf (2,03MB)
PDFIV.c.Zarządzenie Nr 164.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf (208,46KB)
PDFIV.d. Zarządzenie Nr 227.XXI.2011 ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (1,03MB)
PDFIV.d.Zarządzenie Nr 166.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (209,67KB)
PDFIV.e. Zarządzenie Nr 623 XXIII 2013 ws wprowadzenia obowiązku przedkładania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego.pdf (716,64KB)

PDFIV.f. Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Zawadzkie.pdf (2,87MB)