Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola zarządcza

I. Zarządzenia w sprawie celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej:

PDFZarządzenie w sprawie celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2024 rok.pdf (96,79KB)

PDFZarządzenie w sprawie celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2023 rok.pdf (700,94KB)

PDFZarządzenie w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2022 rok.pdf (698,91KB)

PDFZarządzenie w sprawie celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2021 rok.pdf (713,96KB)

PDFZarz. Nr 171.XXIX.2019 - cele i zadania na 2020.pdf (622,17KB)

PDFI. Zarządzenie Nr 623.XXVIII.2018 ws określenia celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej na 2019 rok.pdf (626,81KB)

Pozostałe zarządzenia:

PDFII. Zarządzenie Nr 249.XXII.2012 ws wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.PDF (1,11MB)
PDFIII. Zarządzenie Nr 122.XXVI.2016 ws powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej.pdf (339,72KB)

PDFIII.a. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej.pdf (165,38KB)
PDFIV.a. Zarządzenie Nr 549.XXII.2012 ws wprowadzenia zasad sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (1,76MB)
PDFIV.a.Zarządzenie Nr 167.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zasad sprawowania kontroli zarządczej.pdf (190,96KB)
PDFIV.b. Zarządzenie Nr 673.XXIII.2013 ws sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach orgainzacyjnych Gminy Zawadzkie.pdf (1,18MB)
PDFIV.c. Zarządzenie Nr 35.XXV.2015 ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf (2,03MB)
PDFIV.c.Zarządzenie Nr 164.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf (208,46KB)
PDFIV.d. Zarządzenie Nr 227.XXI.2011 ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (1,03MB)
PDFIV.d.Zarządzenie Nr 166.XXVI.2016 zmieniające zarządzenie ws zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (209,67KB)
PDFIV.e. Zarządzenie Nr 623 XXIII 2013 ws wprowadzenia obowiązku przedkładania sprawozdań na temat ryzyka operacyjnego.pdf (716,64KB)

PDFIV.f. Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Zawadzkie.pdf (2,87MB)