Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

 

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) , każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „Skargi i Wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem reguluje Zarządzenie Nr 812/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia  6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Sekretariacie Burmistrza - dostęp do rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U.  z 2014 r., poz. 1182).

Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.

PDFZarządzenie Nr 812-XXIV-2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrtywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.pdf (2,90MB)

PDFInformacja w sprawie skarg i wniosków zgłoszonych w 2014 r.pdf (14,76KB)

PDFZałatwianie skarg i wniosków 2014-2018.pdf (662,78KB)

PDFZarzadzenie-Nr-33-XXIX-2019-.pdf (5,40MB)