Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór uzupełniający na 8 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 09.05.2022r. do 24.05.2022r.)
 • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 10.06.2022r.)
 • Podanie   do   publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 14.06.2022r.)
 • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 15.06.2022r. do 22.06.2022r.)
 • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 24.06.2022r.)

 Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria1.png

 Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2022-2023.pdf (383,06KB)

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf (90,58KB)

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf (91,07KB)

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf (88,69KB)

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie_szkoły podstawowej, na terenie_którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf (262,60KB)

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub_wsparciem asystenta rodziny.pdf (262,13KB)

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf (262,34KB)

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Procedura rekrutacji:

PDFProcedura rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2022-2023.PDF (5,82MB)

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 35 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 641/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 14.02.2022r. do 04.03.2022r.)
 • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 23.03.2022r.)
 • Podanie   do   publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 25.03.2022r.)
 • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 28.03.2022r. do 05.04.2022r.)
 • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 07.04.2022r.)

 Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria1.png

Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2022-2023.pdf (383,06KB)

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf (90,58KB)

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf (91,07KB)

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf (88,69KB)

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie_szkoły podstawowej, na terenie_którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf (262,60KB)

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub_wsparciem asystenta rodziny.pdf (262,13KB)

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf (262,34KB)

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 Procedura rekrutacji:

PDFProcedura rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2022-2023.PDF (5,82MB)