Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne - rok 2022

 Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p.  Zadania
  PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 r..pdf (41,48KB)
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 1.pdf (44,96KB)
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rik 2022 - aktualizacja 2.pdf (47,01KB)
PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rik 2022 - aktualizacja 3.pdf (44,80KB)
 
1.  "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie"
2. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie -dostawa wyposażenia
3. „Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina"
4. Przebudowa konstrukcji jezdni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. 1 Maja w Zawadzkiem
5. "Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem - etap III"
6. "Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina"
7. Przebudowa ulicy Leśnej w Kielczy w celu prawidłowego odwodnienia drogi
8. Utworzenie zatoki postojowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Kielczy
9. Rozbudowa ul. Zielonej w Kielczy
10. „Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem- etap III” - ogrodzenie placu zabaw oraz montaż urządzeń SKATE PARK
11. Budowa placu zabaw w Żędowicach "Kolorowe marzenie dzieci"
12. „Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem- etap III” - ogrodzenie placu zabaw
13. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
14. „Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem” – przyłącza wodno-kanalizacyjne (przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej 901)
15. Utwardzenie miejsc postojowych ulica Nowe Osiedle w Zawadzkiem
16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku

Zapytania ofertowe

L.p.  Zadania
1. 

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (134,00KB)

Opublikowano: 06.05.2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego administrowania obiektem Hali Sportowej w Zawadzkiem.

Ofertę należy złożyć do godz. 10.00 do dnia 29.04.2022 r.

 

(zaproszenie do składania ofert - PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (648,75KB))

(załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert - PDFUmowa na administrowanie Halą Sportową.pdf (249,86KB)

(formularz ofertowy wykonawcy - ODTFormularz ofertowy wykonawcy.odt (8,19KB))

Opublikowano: 15.04.2022r.

2.

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.

Ofertę należy złożyć do godz. 10.00 w dniu 12 maja 2022 r. w formie pisemnej i przesłać na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 lub skan podpisanej oferty na adres e-mail: administracja@zawadzkie.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

PDFŚwiadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie 2022-2023.pdf (376,89KB)

PDFŚwiadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie 2022-2023.pdf (733,57KB)
 

3.

Zapytanie ofertowe na dostawę Systemu Service desk, Systemu Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB 

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB

4. 

Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług polegających na usunięciu materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości wyszczególnionych w „Formularzu ofertowym Wykonawcy”.

Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2022 r.

PDFZaproszenie do składania oferty - usuwanie azbestu 2022 - gmina Zawadzkie.pdf (501,88KB)

PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2022 (gmina Zawadzkie).pdf (111,57KB)

Opublikowano: 10.06.2022r.

5.

Zapytanie ofertowe na dostawę Systemu Service desk, Systemu Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB 

Dostawa System Service desk, System Skaner sieci + zarządzanie urządzeniami USB - 2

Opublikowano: 28.06.2022r.