Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

Uchwała Nr XLIX/326/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem i dane przestrzenne do zmiany mpzp dla miasta Zawadzkie

Uchwała Nr XLIX/3326/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

PDFdz. urz. 3270.pdf (968,03KB)
 

TIFzał. 1 zmiana mpzp Zawadzkie rysunek planu geo.tif (3,34MB)
JPEGlegenda.jpeg (236,54KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

Obwieszczenie - wyłożenie MPZP.pdf (587,88KB)

JPEGRysunek planu.jpeg (204,65KB)
PDFUchwała zmiana mpzp Zawadzkie.pdf (159,47KB)
PDFUzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany mpzp miasta Zawadzkie.pdf (162,02KB)


Opublikowano: 6 września 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o podaniu  do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, do sporządzania którego przystąpiono uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. 

PDFobwieszczenie - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.pdf (585,30KB)
Opublikowano: 25 marca 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały Nr XXXV/254/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

Informacja - zmiana planu.pdf

Opublikowano: 25 stycznia 2022 r.

 


Uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. gmina Zawadzkie przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

PDFuchwała intencyjna.pdf (396,89KB)
 

XMLAPP 1 - Zmiana mpzp miasta Zawadzkie - etap przystąpienia.xml (6,15KB)