Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne - rok 2020

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

L.p. Zadania
  PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.pdf (742,25KB)
1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie
3. "Budowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem" - etap I
4. "Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem"
5. Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego
6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego
8. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie" - etap I roboty budowlane
9. Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi

 

Zapytania ofertowe

L.p. Zadania
1. Świadczenie usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie
2. 

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.

Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 17 lipca 2020 r.

PDFZaproszenie do składania oferty.pdf (494,02KB)

PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2020 (gmina Zawadzkie).pdf (82,65KB)

Opublikowano: 14.07.2020 r.

3. Zapytanie ofertowe - wybór instytucji finanswej zarządzającej i prowadzącej PPK dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
4. Zaproszenie do składania oferty - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: "Budowa PSZOK dla gminy Zawadzkie"