Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2013 r

PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (409,30KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013.pdf (1,87MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i relizację przez Gminę Zawadzkie projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.pdf (577,54KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf (192,47KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf (189,69KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf (192,68KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (359,60KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie-Zawadzkie.pdf (795,60KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-97-11.pdf (2,50MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-98-11.pdf (2,64MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-216-12.pdf (342,40KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-217-12.pdf (2,11MB)

PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf (714,19KB)