Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2013

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego z roku 2013

Numer zarządzenia Data utworzenia Treść
691/XXIII/2013 19.10.2013 r.

PDFZarządzenie 691_XXIII_2013 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.pdf (168,63KB)

679/XXIII/2013 24.10.2013 r.

PDFZarzadzenie 679_XIII_2013 Burmistrza Zawadzkiego - w sprawie konsultacji programu wspolpracy.pdf (4,99MB)

DOCformularz.doc (34,00KB)

673/XXIII/2013 21.10.2013 r. PDFZarządzenie Nr 673-XXIII-2013 w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Zawadzkie.pdf (1 002,35KB)
634/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 634_XXIII_2103 - powierzenie ZSG Kielcza 2013.pdf (174,43KB)
633/XXIII/2013 24.06.2013 r.. PDFZarządzenie 633_XXIII_2103 - powierzenie ZSG Żędowice 2013.pdf (169,75KB)
632/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 632_XXIII_2103 - powierzenie PP w Kielczy.pdf (167,47KB)
631/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 631_XXIII_2103 - powierzenie PP 2 Zawadzkie 2013.pdf (176,22KB)
629/XXIII/2013 13.06.2013 r. PDFZarądznie 629_XXIII_2013 w spawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego w Gmienie Zawadzkie.pdf (152,03KB)
627/XXIII/2013 12.06.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza 627_XXIII_2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (222,84KB)
613/XXIII/2013 09.05.2013 r. PDFZarządzenie 613_XXIII_2013 w sprawie rozt. konk. na wsp. zadań publicznych - org. wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (367,54KB)
593/XXIII/2013 20.03.2013 r. PDFZarządzenie 593_XXIII konkurs na wspieranie zadań z zakr. prof. i rozw. problemów alkoholowych – org. wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013.pdf (2,14MB)
590/XXIII/2013 13.03.2013 r. PDFzarządzenie Nr 590 w sprawie upowaznienia pracowników do potwierdzania kserokopii dokumentów.pdf (641,21KB)
587/XXIII/2013 08.03.2013 r. PDFZarządzenie nr 587_XXIII_2013 z dnia 8 marca 2013 r w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.pdf (590,83KB)
582/XXIII/2013 26.02.2013 r. PDFZarządzenie 582_XXIII_2013 z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w UM Zawadzkie i gminnych jednostkach organizacyjnych.pdf (1,05MB)
578/XXIII/2013 18.02.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza nr 578_XXIII2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UM Zawadzkie.pdf (554,74KB)
577/XXIII/2013 14.02.2013 r. PDFZarządzenie 577_XXIII_2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Żędowicach w przypadku jego nieobecności.pdf (63,49KB)
576/XXIII/2013 13.02.2013 r. PDFZarządzenia Burmistrza Zawadzkiego nr 576_XXIII_2013 z dnia 13.02.2013 w sprawie trybu przygotowań projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego.pdf (866,62KB)
575/XXIII/2013 12.02.2013 r. PDFZarzadzenie Burmistrza nr 575_XXII_2013 rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wspieranie zadan publicznych w roku 2013.pdf (488,21KB)
568/XXIII/2013 29.01.2013 r. PDFZarządzenie 568_XXIII_2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP nr 2 w Zawadzkiem w przypadku jego nieobecności.pdf (67,46KB)
560/XXIII/2013 15.01.2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 560_XXIII_2013 w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwroru kosztów przejazdu dzieci, uczniów i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 560_XXIII_2013.pdf (591,27KB)

559/XXIII/2013 15.01.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza Nr 559_XXIII_2013 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu teroryzmu.pdf (3,96MB)
556/XXIII/2013 10.01.2013 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 556_XXIII_2013 w sprawie udzielania zwolnień i ulg w opłatach za świadczenia dodatkowe udzielane za odpłatnością przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie.pdf (1,10MB)

DOCZalacznik1.doc (52,00KB)

DOCZalacznik2.doc (40,50KB)