Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry,ewidencje,archiwa

Rejestry:

 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr dzieci uczęszczających do przedszkola
 • Rejestr dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Rejestr deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
 • Rejestr złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola
 • Rejestr wzorów pieczęci i stempli
 • Rejestr skarg i wniosków

Ewidencje:

 • Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych 
 • Ewidencja i akta osobowe pracowników
 • Ewidencja czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich pracowników
 • Ewidencja nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

Archiwum:

 • Akta osobowe byłych pracowników
 • Kartoteki i listy płac obecnych i byłych pracowników
 • Dokumentacja księgowa
 • Dokumenty rozliczeniowe ZUS
 • Dzienniki żywieniowe
 • Dokumentacja techniczna budynku
 • Dzienniki zajęć przedszkola
 • Protokoły rad pedagogicznych