Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.06.2018

PDFUchwała Nr XLIII-379-18 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2017 r.pdf (1,55MB)
PDFUchwała Nr XLIII-380-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fiansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2017 r.pdf (131,15KB)
PDFUchwała Nr XLIII-381-18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2017 r.pdf (167,82KB)
PDFUchwała Nr XLIII-382-18 o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf (1,32MB)
PDFUchwała Nr XLIII-383-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf (11,75MB)
PDFUchwała nr XLIII-384-18 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury MiGBP w Zawadzkiem na BIK oraz nadania nowego brzmienia statutowi.pdf (1,24MB)
PDFUchwała Nr XLIII-385-18 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (161,38KB)
PDFUchwała Nr XLIII-386-18 w sprawie wyrazenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.pdf (162,08KB)
PDFUchwała Nr XLIII-387-18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zawadzkiego.pdf (198,60KB)
PDFUchwała Nr XLIII-389-18 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Zawadzkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (220,75KB)
PDFUchwała Nr XLIII-390-18 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Zawadzkie.pdf (380,74KB)
PDFUchwała Nr XLIII-391-18 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.pdf (339,86KB)