Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.06.2012 r

PDFporządek obrad Sesji.pdf (324,10KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej...pdf (329,80KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf (2,03MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf (1,07MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium.pdf (396,49KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu1.pdf (587,73KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu2.pdf (531,49KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu3.pdf (548,20KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu4.pdf (616,94KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu5.pdf (540,58KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu6.pdf (576,31KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu7.pdf (559,98KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu8.pdf7502.pdf (573,02KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu9.pdf (593,66KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2011 r.pdf (906,66KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia spraowzdania finansowego.pdf (378,38KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budzetu gminy.pdf (1,72MB)