Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o planowaniu przestrzennym

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5 zlokalizowanego w oddziale nr 34j w Leśnictwie Dębie, na działkach Nr: 3108 i 3059, obręb Zawadzkie.

PDF670.24.Obwieszczenie.pdf (212,50KB)

Opublikowano: 18.12.2019 r. 


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika małej retencji Świerkle 1 nr 02-14/P/01/UE/a/10-7 zlokalizowanego w oddziale nr 436j w Leśnictwie Świerkle, na działkach Nr: 2303, 2304 i 2308, obręb Żędowice.

_PDFObwieszczenie 670.23._pdf (227,09KB)

opublikowano: 06.12.2019 r.

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika małej retencji Zarzecze nr 02-14/P/01/UE/a/10-2 zlokalizowanego w oddziale nr 402d, 402i w Leśnictwie Zarzecze, na działkach Nr: 102, 2284 i 2294, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie 760.21.pdf (223,32KB)

Opublikowano: 14.11.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią.pdf (179,42KB)

Opublikowano: 25.06.2019 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PDFInformacja o ograniczeniu.pdf (354,51KB)

PDFKlauzula.pdf (350,68KB)

Opublikowano: 06.06.2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

PDFObwieszczenie II wylozenie.pdf (442,59KB)

Opublikowano: 09.04.2019 r. 


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć polegających na:

1) budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, w oddziale Nr 34j, w Leśnictwie Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059, z mapy 8, obręb Zawadzkie,

PDF1. Obwieszczenie zbiornik 10.5.pdf (232,26KB)

2) budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice,

PDF2. Obwieszczenie zbiornik 10.7.pdf (233,92KB)

3) budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.

PDF3. Obwieszczenie zbiornik 10.2.pdf (233,46KB)


Obwieszczenia zawiadamiające strony postępowania o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć polegających na:

 1. budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice,
 2. budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji  na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie,
 3. budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie 10.2.pdf (229,32KB)
PDFObwieszczenie 10.5.pdf (225,19KB)
PDFObwieszczenie 10.7.pdf (227,40KB)
 

Opublikowano: 28.02.2019 r. 


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – ciąg liniowy GPZ Zawadzkie – GPZ Krupski Młyn – na odcinku od istniejącego słupa nr 501/00/23 do granicy województwa, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 98, 99, 126/3, 131/3, 131/2, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294 z mapy 12 oraz Nr: 133, 134, 144/16, 2302 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie.pdf (248,97KB)

Opublikowano: 18.01.2019 r. 

 

 

1. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.
 
2.Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie.

3. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.

PDF3. Obwieszczenie 10.2.pdf (239,97KB)

Zamieszczono: 11-01-2019 r.

 


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – ciąg liniowy GPZ Zawadzkie – GPZ Krupski Młyn – na odcinku od istniejącego słupa nr 501/00/23 do granicy województwa, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 98, 99, 126/3, 131/3, 131/2, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 2294 z mapy 12 oraz Nr: 133, 134, 144/16, 2302 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie.pdf (266,27KB)


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

PDFObwieszczenie - MPZP Zawadzkie.pdf (182,73KB)

 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

PDFUchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf (16,49MB)

PDFlex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf (159,58KB)

mpzp-zedowice.jpeg

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.

PDFObwieszczenie - MPZP Żędowice.pdf (180,92KB)


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - MPZP Zawadzkie.pdf (425,67KB)

Dokumenty dostępne pod adresem:

https://zawadzkie.pl/450/389/plan-zagospodarowania-przestrzennego.html

 


PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza..pdf (179,17KB)

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

 1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
 2. § 7 pkt 1 lit. e;
 3. § 7 pkt 3 lit. e;
 4. § 7 pkt 4 lit. f;
 5. § 7 pkt 4 lit. e;
 6. § 8 ust. 4 pkt 2;
 7. § 8 ust. 4 pkt 4;
 8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
 9. § 27 pkt 3 lit. g;
 10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

1. Dz.U.2018.1438.pdf

2. Treść plany dla Kielczy.pdf

3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg

4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.

PDFObwieszczenie - II wyłożenie Zędowice.pdf (411,97KB)

Dokumenty dostępne pod adresem:

https://zawadzkie.pl/450/389/plan-zagospodarowania-przestrzennego.html