Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 czerwca 2024 r. w godzinach od 11.30 do 14.15 jako protest przeciwko likwidacji oddziału Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem.
PDFZGROMADZENIE.pdf (128,96KB)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Bielany Solar Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odlewniczej 7 w Warszawie.

PDFInformacja o wszczęciu postepowania.pdf (420,91KB)

Opublikowano: 15 maja 2024 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz DPS w Zawadzkiem.

PDFCO.ZUZ.4210.105.2024.PK BIP.pdf (513,46KB)

Opublikowano: 8 maja 2024 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Mostki w km 1+686 przewodów w rurociągach osłonowych.

PDFCO.ZUZ.4210.64.2024.KB BIP.pdf (428,79KB)

Opublikowano: 8 maja 2024 r. 


PDFInformacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 18.04.2024r.pdf (641,51KB)

Opublikowano: 29 kwietnia 2024 r. 


PDFInformacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18.04.2024 r.pdf (531,96KB)

Opublikowano: 29 kwietnia 2024 r. 


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, działającej przez pełnomocnika w sprawie, o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”

PDFOE-RG.7440.11.2023KW-000505_24-BIP_zawiadomienie_o_zakonczeniu.pdf (147,62KB)

Opublikowano: 24 kwietnia 2024 r. 


Informacja o zabiegu agrolotniczym na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie

PDFZawiadomienie o oprysku.pdf (566,12KB)

JPEGmapa- pola zabiegowe.jpeg (327,28KB)

PDFEtykieta-instrukcja stosowania insektycydu MOSPILAN 20 SP.pdf (787,91KB)
PDFkarta charakterystyki adiuwantu IKAR 95 EC.pdf (377,12KB)
PDFetykieta adiuwantu IKAR 95 EC.pdf (832,57KB)
PDFkarta charakterystyki insektycydu MOSPILAN 20 SP.pdf (811,53KB)

Opublikowano: 22 kwietnia 2024 r. 


Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

PDFIFXIII.747.15.2023_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf (123,32KB)

Opublikowano: 18 kwietnia 2024 r. 


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

PDF420.13.2023_obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf (121,96KB)

PDF420.13.2023_-_podanie_do_publicznej_wiadomosci_o_wydaniu_dus.pdf (118,84KB)

Opublikowano: 9 kwietnia 2024 r. 


Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o przeciwdziałaniu nielegalnej eksploatacji kopalin (informacja w załącznikach)

PDFOkręgowy Urząd Górniczy.pdf (251,16KB)

PDFOkręgowy Urząd Górniczy nr1.pdf (308,45KB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że w dniu 26 marca 2024 r. na wniosek Bielany Solar sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odlewniczej 7 w Warszawie (03-231), reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Przemysława Kruka KIK ECO LAB z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 24 w Kielcach (25-432), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz Nr 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie.

PDFobwieszczenie.pdf (214,45KB)

PDFinformacja.pdf (223,51KB)

PDFdecyzja.pdf (6,82MB)

Opublikowano: 27 marca 2024 r. 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr 26/5 i Nr 3058/4 z mapy 9 oraz Nr 870/2 i Nr 1502 z mapy 5, obręb Zawadzkie

PDFInformacja o przeprowadzeniu oceny.pdf (254,67KB)

Opublikowano: 21 marca 2024 r. 


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zwieszonego postępowania. 

PDFObwieszczenie o podjęciu postępowania.pdf (185,55KB)

Opublikowano: 21 marca 2024 r. 


PDFInformacja Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.pdf (566,74KB)

Opublikowano: 14 marca 2024 r. 


Obwieszczenie nr WOOŚ.420.13.2023.AM.28  Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego  w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa linii 400kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

Treść obwieszczenia

PDFObwieszczenie nr WOOŚ.420.13.2023.AM.28 Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf (368,72KB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga! Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego!

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2022 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 900

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - IV kwartał 2022.pdf (558,85KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w II kwartale 2023 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - II kwartał 2023.pdf (523,35KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2023 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2023 - I.pdf (559,87KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2023 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2023 - II.pdf (694,92KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2023 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 1300

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - IV kwartał 2023.pdf (515,37KB)

Opublikowano: 8 lutego 2024 r. 


Burmistrza Zawadzkie zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

obwieszczenie10 kpa.pdf (367,18KB)

Opublikowano: 2 lutego 2024 r. 

 


Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2023 z terenu gminy Zawadzkie 

XLSXSzablon sprawozdania POP za 2023 -2.02.2024.xlsx (88,67KB)

XADESSzablon sprawozdania POP za 2023 -2.02.2024.xlsx.XAdES (5,28KB)

Opublikowano: 2 lutego 2024 r.


Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego – konsultacje.

PDFProjekt programu-zał do projektu uchwaly sejmiku do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840575_2556570.pdf (17,43MB)

PDFPismo do JST_inf. dla NGO PP - konsultacje POH_2840555_2557041.pdf (136,84KB)

PDFHarmonogram konsultacji-zał nr 2 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840573_2556568.pdf (160,12KB)

PDFUchwala ZWO z 15.01.2204-Nr 1143-2024_przyjecie proj. POH i skierowanie do konsultacji_2840585_2556583.pdf (221,22KB)

DOCXFormularz uwagi-zał. nr 3 do Uchwały ZWO z 15.01.2024-Nr 11435-2024_2840572_2556567.docx (16,44KB)

Opublikowano: 25 stycznia 2024 r.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

PDF420.13.2023_udzial_spoleczenstwa_obwieszczenie.pdf (146,24KB)

Opublikowano: 9 stycznia 2024 r.


Zawiadomienie o wystąpieniu z wnioskiem o opinię - Projekt robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

PDFOE-RG.7440.11.2023KW-001608_23-BIP_o_opinie-p.pdf (292,97KB)

Opublikowano: 5 grudnia 2023 r.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu o opinie w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”.

PDF420.13.2023_obwieszczenie_o_wyst._o_opinie.pdf (106,81KB)

Opublikowano: 5 grudnia 2023 r.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - PRG dla zadania "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole".

PDFOE-RG.7440.11.2023KW-001586_23-BIP_zawiadomienie_o_wszczeciu-p.pdf (315,26KB)

Opublikowano: 5 grudnia 2023 r.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

PDFpodsumowanie procedury OOS.pdf (10,70MB)

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Określone w strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie  od 10.11.2023 r. do 4.12.2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 4.12.2023 r. w następujący sposób:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_kssof_konsultacje
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: biuro@subregionkk.pl 
2) papierowo:
a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 30.11.2023 r. o godz. 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

DOCXformularz_konsultacji.docx (66,47KB)
PDFklauzula_informacyjna_RODO.PDF (291,53KB)
PDFOOŚ IIT KSSOF.PDF (6,70MB)
PDFSTRATEGIA IIT_KSSOF.PDF (1,70MB)
PDFZałącznik_Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne KSSOF.PDF (1,88MB)
PDFZarządzenie nr 1.pdf (811,55KB)
 

Aktualizacja: 15 grudnia 2023 r.

Opublikowano: 10 listopada 2023 r.


Informacja o wydaniu na wniosek z dnia 13.09.2021 r. decyzji Nr ŚR‑562/2023 z dnia 31.10.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś, na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1,7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8”

PDFINFORMACJA plik dostępny cyfrowo.pdf (64,52KB)

PDFINFORMACJA.pdf (190,41KB)

Opublikowano: 7 listopada 2023 r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o znaku WOOŚ.420.13.2023.AM.14 w sprawie wyłączenia z udostępniania informacji zgromadzonych w Aneksie w zakresie informacji wynikających z wezwania WOOŚ.420.13.2023.AM.11, Tom 1 z 2, Strefy ochronne.

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia.pdf (219,82KB)

Opublikowano: 30 października 2023 r.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych dla posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa linii 400kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”

PDFObwieszczenie - Wojewoda Śląski.pdf (551,49KB)

Opublikowano: 19 października 2023 r.


Harmonogram kontroli na rok 2023 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1496).

PDFHarmonogram kontroli na rok 2023 - kontrola RDR.pdf (165,70KB)

Opublikowano: 5 października 2023 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – ZGK "ZAW-KOM" Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, Zawadzkie.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania.pdf (87,07KB)

Opublikowano: 26 września 2023 r.


Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

o wydanej decyzji Starosty Strzeleckiego  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem – etap I"

PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego.pdf (1,66MB) 

Opublikowano: 20 września 2023 r.


 

Informacja  Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja o przeprowadzeniu oceny.pdf (300,64KB)

Opublikowano: 15 września 2023 r.


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania postanowienia o podjęciu z urzędu zwieszonego postępowania. 

obwieszczenie. postanowienie o podjeciu.pdf (231,88KB)

Opublikowano: 14 września 2023 r.


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr 26/5 i Nr 3058/4z mapy 9 oraz Nr 870/2 i Nr 1502 z mapy 5, obręb Zawadzkie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie zostało wydane w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek UNIMOT S.A. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2A w Zawadzkiem, w dniu 1 czerwca 2023 r.

PDFObwieszczenie - zawieszenie postępowania.pdf (197,85KB)

Opublikowano: 30 sierpnia 2023 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

PDFGL.ZUZ.3.4210.133.2023.KB BIP.pdf (92,55KB)

Opublikowano: 28 sierpnia 2023 r.


Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem – etap I

PDFI. 1.2 Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania - ZRID-sig.pdf (253,51KB)

Opublikowano: 21 sierpnia 2023 r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr 26/5 i Nr 3058/4 z mapy 9 oraz Nr 870/2 i Nr 1502 z mapy 5, obręb Zawadzkie.

Postanowienie zostało wydane w toku postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek UNIMOT S.A. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2A w Zawadzkiem, w dniu 1 czerwca 2023 r.

PDFObwieszczenie - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (176,18KB)

Opublikowano: 18 sierpnia 2023 r.15 października 2023 roku – na ten dzień Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (wybory.gov.pl)

 


 

OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-08-04

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030
wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 111 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątki w godz. od 700 do 1400) tel. 77 4623 146. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem http://bip.zawadzkie.pl/10/56/strona-glowna.html oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://zawadzkie.pl/459/strona-glowna.html

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.
PDFObwieszczenie.pdf (282,63KB)

Zarządzenie Nr 912/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030
PDFZarządzenie Nr 912-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 4 sierpnia 2023 r.pdf (722,24KB)

Formularz konsultacyjny
PDFFormularz konsultacyjny.pdf (93,96KB)

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030
PDFPOŚ_Zawadzkie_2023-2026.pdf (5,95MB)

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”
PDFPrognoza_Zawadzkie_2023-2026.pdf (4,88MB)

Opublikowano: 4 sierpnia 2023 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Trac Tec KolTram Sp. z o.o.

PDFInformacja o wszczęciu postepowania.pdf (118,34KB)

Opublikowano: 2 sierpnia 2023 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2023 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy przez podniesienie rzędnej składowiska odpadów kwatery składowiska przy ul. Nowe Osiedle, Kielcza, gmina Zawadzkie”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1819/3, 1819/4, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863 z mapy 6, obręb Kielcza.

obwieszczenie.1.pdf (252,72KB)

PDFinformacja 11.7.pdf (282,39KB)
PDFdecyzja.11.7.pdf (3,19MB)
 

Opublikowano: 11 lipca 2023 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, iż na wniosek UNIMOT S.A. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2A w Zawadzkiem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa funkcjonującej rozlewni gazu płynnego”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr 26/5 i Nr 3058/4 z mapy 9 oraz Nr 870/2 i Nr 1502 z mapy 5, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie.pdf (186,94KB)

Opublikowano: 28 czerwca 2023 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy przez podniesienie rzędnej składowiska odpadów kwatery składowiska przy ul. Nowe Osiedle, Kielcza, gmina Zawadzkie”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1819/3, 1819/4, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863 z mapy 6, obręb Kielcza.

Obwieszczeni e- 10 kpa.pdf (245,86KB)
 

Opublikowano: 1 czerwca 2023 r.


OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-05-16

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do sporządzenia

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska, który jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program ochrony środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w gminie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne źródeł zanieczyszczeń, ochronę walorów środowiska, a także rozwój i racjonalne gospodarowanie jego zasobami ze względu na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

Zakres niniejszego opracowania określony jest wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Istotnym dokumentem, który ma wpływ na zakres programu są "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Program będzie obejmował następujące obszary interwencji:

 1. jakość powietrza i ochrona klimatu,
 2. zagrożenie hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne,
 7. gleby,
 8. gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 9. zasoby przyrodnicze,
 10. nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.

Obwieszczenie.pdf (405,36KB)

Zarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027- 2030”

Zarządzenie Nr 874-XXXIII-2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsulta.pdf (726,57KB)

Formularz konsultacyjny

Formularz konsultacyjny.pdf (92,05KB)

 Opublikowano: 17 maja 2023 r.


Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2023”

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2023 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2023”. Dofinansowanie stanowiło 21,00 % kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objęty został /1/ beneficjent. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 0,375 Mg odpadów zawierających azbest.

 Opublikowano: 17 maja 2023 r.


Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Zawadzkie o zabiegach ograniczenia populacji osnui gwiaździstej 

 PDFzawiadomienie oprysku _Nadleśnictwo Zawadzkie.pdf (980,02KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o wydaniu decyzji nr 1557/OE/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. umarzające w całości jako bezprzedmiotowe postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania inwestycyjnego: " budowa linii 400 kV relacji Trębaczew-nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)-Wielopole."

PDFOE-RG.7440.3.2022KW-000435_23-BIPdecyzja-p.pdf (243,68KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydanej decyzji na rzecz Burmistrza Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkiem.

PDF2.2 Obwieszczenie starosty o decyzji - ZRID.pdf (52,52KB)

 Opublikowano: 13 kwietnia 2023 r.


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Punkt skupu złomu na terenie działki nr 1416 przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Kielczy”, przewidzianego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1416 z mapy 7, obręb Kielcza.

PDFInformacja ocena.pdf (205,71KB)

Opublikowano: 5 kwietnia 2023 r.

 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”

PDFObwieszczenie - RDOŚ.pdf (236,98KB)

Opublikowano: 4 kwietnia 2023 r.


 

PDFObwieszczenie Kwalifikacja Wojskowa 2023.pdf (16,23MB)
 

 


OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-03-24

 

OBWIESZCZENIE
o unieważnieniu konsultacji społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030
wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),

Burmistrz Zawadzkiego
unieważnia konsultacje społeczne projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

PDFObwieszczenie - unieważnienie konsultacji.pdf (137,72KB)

Opublikowano: 27 marca 2023 r.


 

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego

PDFObwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania - ZRID -Zawadzkie 2023.pdf (44,34KB)
 


Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie gm. Wielowieś, na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8".

zawiadomienie Swibie.pdf (481,90KB)

Opublikowano: 10 marca 2023 r.

 


OR.604.25.2022                                                                                     Zawadzkie, 2023-03-07

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026
z perspektywą na lata 2027-2030
wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030

Na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.),

Burmistrz Zawadzkiego
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

Projekt Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pokój nr 111 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki w godz. od 800 do 1700, od wtorku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątki w godz. od 700 do 1400) tel. 77 4623 146. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem http://bip.zawadzkie.pl/10/56/strona-glowna.html oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego https://zawadzkie.pl/459/strona-glowna.html

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21  dni,

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@zawadzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zawadzkiego.

PDFObwieszczenie.pdf (282,98KB)

PDFPrognoza_POŚ_Zawadzkie.pdf (4,18MB)

PDFPOŚ_Zawadzkie_2026.pdf (4,97MB)

Opublikowano: 8 marca 2023 r.


Powiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o:

- wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz Nr 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie,

- wydaniu postanowienia o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

postanowienie oos.pdf (260,18KB)
zawieszenie postępowania.pdf (252,27KB)

Opublikowano: 7 marca 2023 r.

 


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - PRG dla zadania inwestycyjnego: "Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew - nacięcie linii Jaochimów (Rokitnica) - Wielopole"

PDFOE-RG.7440.3.2022-BIP-zawiadom-o-wszczeciu-p.pdf (315,28KB)

Opublikowano: 07 marca 2023 r.


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badań geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole”

PDFIFXIII.747.2.2023_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf (123,91KB)

Opublikowano: 07 marca 2023 r.


Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla wykonania badan geologicznych mających na celu potwierdzenie warunków glebowych posadowienia stanowisk słupowych linii 400 kV dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii 400 kV realizacji Trębaczew - nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) - Wielopole".

 PDFIFXIII.747.2.2023_zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (340,76KB)

Opublikowano: 20 lutego 2023 r.


Informacja o rozbudowie gospodarstwa rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie gm. Wielowieś, na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8.

PDFINFORMACJA_OOS.pdf (572,74KB)

Opublikowano: 31 stycznia 2023 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działki nr 1416 przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Kielczy”, przewidzianego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1416 z mapy 7, obręb Kielcza, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji (zakończeniem postępowania).

10 kpa - obwieszczenie.pdf (222,83KB)

Opublikowano: 26 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie  Wojewody Śląskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:
,,Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew nacięcie linii Joachimów (Rokitnica)- Wielopole’’
PDFDOC190123-19012023140550.pdf (24,28KB)


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 r., na wniosek Bielany Solar sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odlewniczej 7 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kruka KIK ECO LAB z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 24 w Kielcach, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz Nr 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie.

Obwieszczenie - fotowoltaika.pdf (239,63KB)

Opublikowano: 19. stycznia 2023 r.


Obwieszczenie  Wojewody Śląskiego w sprawie wniosku złożonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. o zezwoleniu na wejście na teren wymienionych nieruchomości.

PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO.pdf (141,67KB)
 


Informacja o konsultacjach społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zawadzkie na lata 2023-2032:

treść_ogłoszenia_ws_konsultacji_projektu_Planu_Urządzenia_Lasu_dla_Nadleśnictwa_Zawadzkie_na_okres_2023-2032 1.jpeg

PDFtreść_ogłoszenia_ws_konsultacji_projektu_Planu_Urządzenia_Lasu_dla_Nadleśnictwa_Zawadzkie_na_okres_2023-2032 1.pdf (274,28KB)

Opublikowano: 07 grudnia 2022 r.


Cyfrowa Gmina - informacja o projekcie

PDFCyfrowa Gmina - informacja o projekcie.pdf (659,67KB)


Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Zawadzkie w 2022 r. – II nabór

Realizując założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032, przyjętego Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. informuję, że w roku 2022 właściciele wyrobów zawierających azbest będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może sięgać do 100 % poniesionych wydatków, przy czym dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu. Jednym z warunków pozyskania przedmiotowej dotacji jest złożenie Burmistrzowi Zawadzkiego „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Dofinansowanie powyższe realizowane będzie przez Gminę Zawadzkie w oparciu o środki własne oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023, gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych, jak również przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadania w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania ww. formą pomocy finansowej, proszę o złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posiadanej nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 111, tel. 77 46 23 146).

PDFWniosek o udzielenie dotacji celowej na usuniecie wyrobów zawierajacych azbest 2022.pdf (112,54KB)

PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest 2022.pdf (110,95KB)

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2022.pdf (171,40KB)

Opublikowano: 17 listopada 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działki nr 1416 przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Kielczy”, przewidzianego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1416 z mapy 7, obręb Kielcza..

PDFinformacja oos.pdf (289,18KB)
 

Opublikowano: 10 listopada 2022 r.


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

obwieszczenie - postanowienie.pdf (193,93KB)

Opublikowano: 10 listopada 2022 r.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021 -2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

PDFklauzula_RODO.pdf (118,87KB)
PDFPrognoza OOŚ Strategia KSSOF.PDF (3,97MB)
PDFStrategia_KSSOF.PDF (2,53MB)
PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF (6,76MB)
PDFzałącznik nr 2. Model.pdf (2,72MB)
PDFZarządzenie nr 3.pdf (494,69KB)
DOCXformularz_konsultacji_wzór.docx (24,45KB)
 


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2022 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2022”. Dofinansowanie stanowiło 58,18 % kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało siedmiu /7/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 7,725 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 8 listopada 2022 r.


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości dla realizacji  zadania inwestycyjnego pod nazwą  ,,Budowa linii 400kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole’’.

PDFDOC031122-03112022073925.pdf (112,77KB)


Opublikowano: 3 października 2022 r.


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Informacja oos.pdf (238,99KB)

Opublikowano: 3 października 2022 r.


Obwieszczenie w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Obwieszczenie strony.pdf (222,65KB)

Opublikowano: 3 października 2022 r.  


Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działki nr 1416 przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Kielczy”, przewidzianego do realizacji na części nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1416 z mapy 7, obręb Kielcza.

obwieszczenie - oos.pdf (208,15KB)
obwieszczenie - zawieszenie.pdf (222,21KB)

Opublikowano: 30 września 2022 r. 


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Zakład Stolarski Roman Kapica.

PDFGL.ZUZ.3.4210.147.2022.MS.pdf (113,91KB)

Opublikowano: 20 września 2022 r.


Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – ALCHEMIA S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem.

PDFGL.ZUZ.3.4210.38.2022.KS - BIP.pdf (522,20KB)

PDFGL.ZUZ.3.4210.39.2022.KS.pdf (491,63KB)

Opublikowano: 26 sierpnia 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że na wniosek Hurtowni Nawozów i Opału „SALZBURG” Bożena Salzburg z siedzibą przy ul. Brzeziny 6 w Krasiejowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działki nr 1416 przy ul. Bolesława Chrobrego 26 w Kielczy”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako część działki Nr 1416 z mapy 7, obręb Kielcza.

Obwieszczenie - PSZ.pdf

Opublikowano: 12 sierpnia 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy przez podniesienie rzędnej składowiska odpadów kwatery składowiska przy ul. Nowe Osiedle, Kielcza, gmina Zawadzkie”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1819/3, 1819/4, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863 z mapy 6, obręb Kielcza.

informacja ooś.pdf

Opublikowano: 5 sierpnia 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy przez podniesienie rzędnej składowiska odpadów kwatery składowiska przy ul. Nowe Osiedle, Kielcza, gmina Zawadzkie”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1819/3, 1819/4, 1819/6, 1819/7, 1819/8, 1859/1, 1859/2, 1859/3, 1860/1, 1861/2, 1861/3, 1861/4, 1862, 1863 z mapy 6, obręb Kielcza.

Obwieszczenie - zawiadomienie.pdf

Opublikowano: 4 sierpnia 2022 r.


Zawiadomienie stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Alchemia S.A. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 92 w Warszawie (00-807),  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Obwieszczenie - 10 kpa.pdf

Opublikowano: 3 sierpnia 2022 r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Gminie Zawadzkie przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 11.07.2022 r.

PDFOperat wodno-prawny.pdf (1,00MB)

Opublikowano: 18 lipiec 2022 r.


Na żądanie Burmistrza Zawadzkiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105683 O ul. Zielona w Kielczy

PDFObwieszczenie o ul. Zielona w Kielczy.pdf (1,23MB)

Opublikowano: 13 lipiec 2022 r.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania - GL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR.pdf (94,50KB)

Opublikowano: 23 czerwca 2022 r.


Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 8 czerwca 2022 r. zostało wydane postanowienie Nr NP.6220.1.2021.PS o dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro z siedzibą przy ul. Sportowej 30/B w Nowym Dworze Mazowieckim, do udziału, na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Obwieszczenie - dopuszczenie do udziału.pdf

Opublikowano: 10 czerwca 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2021 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 13 czerwca 2022 r. do godziny 900

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - IV kwartał 2021.pdf (1,06MB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2022 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 13 czerwca 2022 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - I kwartał 2022.pdf (986,97KB)

Opublikowano: 06.06.2022 r. 


Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 5.05.2022 r.  znak GL.ZUZ.3.4210.68.2022.KR

PDFGL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR - obwieszczenie o wszczęciu.pdf (143,33KB)
 

Opublikowano: 16.05.2022 r. 


Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, że w terminie pod koniec I dekady a połową III dekadą maja br. będzie przeprowadzona akcja chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej na terenie lasów Leśnictw Zarzecze i Krupski Młyn.

Zabiegi wykonane zostaną preparatem DIMILIN 480 SC przy użyciu sprzętu lotniczego. Pola zabiegowe znajdują się na terenie lasów położonych w sąsiedztwie miejscowości Zawadzkie, Kielcza i Żędowice.

Powierzchnia, na której prowadzony będzie zabieg oznaczona zostanie tablicami ostrzegawczymi. 

PDFPismo - Nadleśnictwo Zawadzkie.pdf (1,46MB)

Opublikowano: 09.05.2022 r. 


Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030. 

Więcej informacji.

Opublikowano: 24.03.2022 r. 

Aktualizacja:27.05.2022 r.


Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że w dniu 15.03.2022 r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 2 arkusz 23 obręb Świbie, gmina Wielowieś".

PDFINFORMACJA.pdf (41,92KB)
PDFDECYZJA.pdf (2,07MB)
 

Opublikowano: 22.03.2022 r. 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza piąty (V) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2018 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 marca 2022 r. do godziny 900

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2018.pdf (508,86KB)
 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2021 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 marca 2022 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna III kwartał 2021.pdf (569,13KB)

Opublikowano: 1 marca 2022 r.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Zawadzkie w 2022 r.

Realizując założenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032, przyjętego Uchwałą Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. informuję, że w roku 2022 właściciele wyrobów zawierających azbest będą mieli możliwość pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie może sięgać do 100 % poniesionych wydatków, przy czym dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z założeniem nowego pokrycia dachu. Jednym z warunków pozyskania przedmiotowej dotacji jest złożenie Burmistrzowi Zawadzkiego „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Dofinansowanie powyższe realizowane będzie przez Gminę Zawadzkie w oparciu o środki własne oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami regulaminu Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023, gmina dokonuje naboru wniosków od beneficjentów końcowych, jak również przeprowadza procedurę wyboru wykonawcy zadania w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania ww. formą pomocy finansowej, proszę o złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posiadanej nieruchomości. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.  Dębowej 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2022 r.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem – Pan Grzegorz Wieszołek (pok. 111, tel. 77 46 23 146).

Opublikowano: 8 lutego 2022 r.


Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że:

- w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstw rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8"  zwrócił się do organów o wydanie opinii i uzgodnień,

- w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 2 arkusz 23 obręb Świbie, gmina Wielowieś" zebrał materiały dowodowe, z którymi można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

ZAWIADOMIENIE (2) - rozbudowa gospodarstwa.pdf
zawiadomienie (3)- Farma fotowoltaiczna Świbie.pdf

 

Opublikowano: 11.01.2022 r.


Informacja za rok 2021

 

1.  Sprawy Obywatelskie

Liczba mieszkańców gminy Zawadzkie stan  na  dzień 31.12.2021 r. – 10639

 • Zawadzkie – 6517
 • Żędowice – 2311
 • Kielcza – 1811

W rejestrze mieszkańców gminy Zawadzkie w 2021 roku odnotowano:

 • 100 dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie gminy,
 • 130 zgonów

 2. Urząd Stanu Cywilnego

Liczba sporządzonych aktów w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. :

 • 20 aktów urodzenia,
 • 50 aktów małżeństw,
 • 60 aktów zgonu.

Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem i wówczas nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

3. Jubilaci obchodzący w 2021 r. jubileusze małżeńskie:

 • Złotych Godów -13 par
 • Diamentowych Godów - 11 par
 • Żelaznych Godów - 2 pary

Opublikowano: 5 stycznia 2022 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska

PDFOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska.pdf (388,45KB)

PDFRegulamin udzielania dotacji.pdf (542,97KB)

DOCXWniosek o udzielenie dotacji.docx (16,06KB)

DOCXWniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji.docx (19,72KB)

PDFKlauzula-informacyjna.pdf (115,20KB)

DOCXOświadczenie właściciela.docx (13,64KB)

Opublikowano: 21 grudnia 2021 r.


Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstw rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie, gm. Wielowieś na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8". 

zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice.pdf

Opublikowano: 30 listopada 2021 r.


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze zlewni istniejących kanalizacji deszczowych w miejscowości Zawadzkie.pdf (1,00MB)

Opublikowano: 22 listopada 2021 r.


Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

informacja - ocena oos..pdf

Opublikowano: 10 listopada 2021 r.


Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Obwieszczenie - wszczęcie.pdf

 Opublikowano: 10 listopada 2021 r.


Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2021”.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2021 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2021”. Dofinansowanie  wyniosło 978,25 zł, co stanowiło  52,88 % kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało dwóch /2/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 1,50 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 10.11.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2018 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 800

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2018.pdf (620,32KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 900

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV 2019 - I.pdf (534,98KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza czwarty (IV) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku wycinki usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV kwartał 2019 - II.pdf (602,65KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w II kwartale 2021 r., w wyniku usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna II kwartał 2021.pdf (529,38KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2021 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna III kwartał 2021 - I.pdf (793,50KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2021 r., w wyniku usunięcia jednego /1/ drzewa rosnącego na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 4 listopada 2021 r. do godziny 1300

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna III kwartał 2021 - II.pdf (531,54KB)

Opublikowano: 27.10.2021 r.


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy w sezonie 2021/2022.

JPEGObwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w Kielczy.jpeg (73,41KB)

Opublikowano: 25.10.2021 r.


Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 2, arkusz 23, obręb Świbie, gmina Wielowieś".

PDFzawiadomienie.pdf (44,54KB)
 

Opublikowano: 21.10.2021 r.

 


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BÓR - KATOWICE w sezonie 2021/2022.

PDFObwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BÓR KATOWICE.pdf (209,37KB)

Opublikowano: 20.10.2021 r.


Procedura kontroli przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie 

PDFprocedura kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie.pdf (124,92KB)

Opublikowano: 09.09.2021 r.


Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, znak GL.ZUZ.3.4210.362m.2021.MN o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb odwodnienia terenu zakładu Rozlewni Gazu w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania.pdf (184,67KB)

Opublikowano: 27.07.2021 r.


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK KATOWICE w sezonie 2021/2022.

PDFObwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK KATOWICE.pdf (218,98KB)

Opublikowano: 23.07.2021 r.


Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027 - rozpoczęcie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem: „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 czerwca 2021r. podjął uchwałę nr 5010/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2021 – 2027” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z powyższym projektem na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Program ochrony środowiska- program ochrony środowiska 2021-2027). https://bip.opolskie.pl/2020/10/program-ochrony-srodowiska-2021-2027/

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia tj. od 7 do 28 lipca 2021 r.:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole,
 • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, telefon: 77 4483 276, w godzinach pracy urzędu

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego                                                                                                                         

PDFformularz zgłaszania uwag POŚ 2021-27.pdf (94,20KB)

PDFPismo do gmin w sprawie konsultacji POŚ.pdf (153,50KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu. 

Pisemne oferty można składać do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2018.pdf (610,26KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV 2019 - I.pdf (534,16KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV kwartał 2019 - II.pdf (659,04KB)

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2020 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 1300

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV kwartał 2020.pdf (658,51KB)

Opublikowano: 31.05.2021 r.


PDFOBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żeromskiego ul. K. Wajdy.pdf (86,43KB)


PDFInformacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci w Gminie Zawadzkie.pdf (177,54KB)


PDFRaport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.pdf (105,33KB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu. 

Pisemne oferty można składać do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - III kwartał 2018.pdf (1,23MB)

Opublikowano: 02.03.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV 2019 - I.pdf (1,09MB)

Opublikowano: 02.03.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV kwartał 2019 - II.pdf (1,78MB)

Opublikowano: 02.03.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2020 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 10 marca 2021 r. do godziny 1300

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna IV kwartał 2020.pdf (1,77MB)

Opublikowano: 02.03.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2020 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 1300

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf (798,69KB)

PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf (430,17KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 1200

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf (910,63KB)

PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf (430,17KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w IV kwartale 2019 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 1100

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf (621,73KB)

PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf (430,17KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (I) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w III kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, prowadzonej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu. 

Pisemne oferty można składać do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 1000

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf (1 023,98KB)

PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf (430,17KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza siódmy (VII) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie.

Pisemne oferty można składać do dnia 17 lutego 2021 r. do godziny 900

PDFOgłoszenie o siódmym (VII) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego.pdf (565,34KB)

PDFWzór - umowa - sprzedaż drewna.pdf (430,17KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021”poszukuje osób  zaineresowanych  udziałem w programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoznacznymi.

Zobacz całą treść ogłoszenia: DOCXOgłoszenie - opieka wytchnieniowa.docx (135,70KB)

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem poszukuje

- Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

- Osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane objęciem usługą asystenta w 2021 roku

PDFOgłoszenie - rekrutacja ON AOON 2021.pdf (168,41KB)
PDFOgłoszenie - rekrutacja AOON 2021.pdf (173,96KB)
 

Zgłoszenia tylko do 21.12.2020 r.!!!


 

 1. Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15 kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o.   z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie.
 2. Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu ww. decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami właściwych organów.

PDFinfromacja - fotowoltaika.pdf (246,35KB)
PDFObwieszczenie - fotowoltaika.pdf (247,22KB)

Opublikowano: 8.12.2020 r.


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy w sezonie 2020/2021

PDFObwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 Szarak w Kielczy.pdf (210,83KB)

Opublikowano: 21.10.2020 r.


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami zebranymi w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o., przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie. 

PDFObwieszczenie Eko-Pro.pdf (260,92KB)

Opublikowano: 19.10.2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza”.

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza”.pdf (489,11KB)

Opublikowano: 07.10.2020 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje o możliwości wykonania obowiązkowego badania mięsa gatunków wrażliwych na zakażenie włośnicą (mięso dzików, świń i nutrii) metodą wytrawiania w nowo otwartej Pracowni Diagnostyki Włośni, znajdującej się w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń, ul. Opolska 32, 47-100 Strzelce Opolskie, nr tel. 77 461 25 21.

PDFInspekcja wet. Strzelce Op.- pismo w sprawie badania na włośnie.pdf (632,38KB)

Opublikowano: 05.10.2020 r.


Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2020”.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2020 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie w roku 2020”. Dofinansowanie stanowiło 56,93% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało sześciu /6/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 9,745 Mg odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie wyniosło:

 • ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.410,75 zł;
 • ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 3.410,75 zł.

Opublikowano: 02.10.2020 r.


OBWIESZCZENIE! 

Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 2186. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471)
– dalej zwana ustawą ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.4.1.2020.MO uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

Do wglądu dostępne są:
- uchwała nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” wraz z załącznikiem, który stanowi Program ochrony powietrza, którego integralną część stanowi Plan działań
krótkoterminowych;
- uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ww. programu ochrony powietrza wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy ooś;
- zestawienia uwag z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opiniowania

Z treścią uchwały i przyjętych dokumentów można się zapoznać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu
podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy ochrony powietrza – Program ochrony powietrza – 2020 r.). Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego dostępny jest pod linkiem:  https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/


Informacja

Burmistrz Zawadzkiego informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elektroenergetycznym podłączeniem jej do sieci 15kV, jako obiektu dla Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 2553/1 z mapy 7 i działka Nr 1142/6 (część) z mapy 4, obręb Zawadzkie

PDFInformacja - bip (2).pdf (323,42KB)
 


Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o  podjęciu z urzędu, postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. 

PDFObwieszczenie - postanowienie.pdf (244,76KB)
 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Nr GRO.6220.4.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

PDFInformacja - bip.pdf (241,72KB)


OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (1,02MB)

Opublikowano: 24.07.2020 r.


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK KATOWICE, w sezonie 2020/2021

PDFObwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK KATOWICE.pdf (217,76KB)

Opublikowano: 21.07.2020 r.


Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego.

PDFPrzetarg - lokal PKP.pdf (378,92KB)

Opublikowano: 02.07.2020 r.


INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Zawadzkiego

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728)

Burmistrz Zawadzkiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Zawadzkie.
 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią,
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

       2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
 3. zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
   
 4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
   
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
   
 6. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   
 7. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
   

       7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
   
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Adres do doręczeń:
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Grzegorz Wieszołek – tel. 77 4623 146


DOCXZałącznik Nr 1.docx (12,34KB)

DOCXZałącznik Nr 2.docx (12,47KB)

DOCXZałącznik Nr 3.docx (13,21KB)

DOCXInformacje dodatkowe dla osób skladajacych oferty.docx (12,94KB)

DOCXInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.docx (18,33KB)

Opublikowano: 15.06.2020 r.


Zarządzenie Kierownka OPS Zawadzkie z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w działalności Ośrodka.

PDFZarządzenie Kierownika OPS.pdf (247,91KB)


Druki wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny

PDFDeklaracja o wysokości dochodów.pdf (165,48KB)
PDFWniosek o przeznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (91,14KB)
PDFWniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf (50,61KB)
PDFZaświadczenie o dochodach.pdf (59,79KB)
 


Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf (220,78KB)

Opublikowano: 02.03.2020 r.


PDFOKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY.pdf (1,09MB)


Obwieszczenie o terminie i miejscu dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2019/2020

PDFObwieszczenie.pdf (190,43KB)

Opublikowano: 21.01.2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice (dotyczy działki Nr 717/3 o powierzchni 0,0062 ha, z mapy 3, obręb Zawadzkie).

PDFObwieszczenie Wojewoda Opolski.pdf (283,69KB)

Opublikowano: 09.01.2020 r. 


Informacje 2020 rok

Wybory Sołtysa i uzupełnienie składu Rady Sołeckiej w Żędowicach

PDFzawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Żędowicach.pdf (472,54KB)

 

Informacja za rok 2019

1.  Sprawy Obywatelskie

liczba mieszkańców gminy Zawadzkie na dzień 31.12.2019 r. - 10942

Zawadzkie – 6792

Żędowice – 2325

Kielcza - 1825

urodzeń  - 102 dzieci

zgonów – 138 mieszkańców

 

 2. Urząd Stanu Cywilnego

   Liczba sporządzonych aktów w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2019 r. :

22 akty urodzenia,

47 aktów małżeństw,

65 aktów zgonu.

   Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem i wówczas nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

3. Jubilaci obchodzący w 2019 r. jubileusze małżeńskie:

Złotych Godów  -   18 par

Diamentowych Godów    -  8 par

Żelaznych Godów   -  4 pary

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

OPIS USŁUGI:

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnymoraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącymsię postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel.: 77 440 17 97;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ;
 • osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – pokój 201 ( II piętro).

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Zawadzkie jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11 w poniedziałki
w godzinach 13:00 – 17:00.

 

Pełna informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji  znajduje się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego: 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html

 

Informacja o działalności jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego  znajduję się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego:

 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/2615/362/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.html


Załączone dokumenty:
Oświadczenie.pdf
Klauzula RODO - dla petentów.pdf


PDFPrzetarg na sprzedaż złomu aluminiowego.pdf (2,00MB)

Opublikowano: 05.12.2019 r. 


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice.

PDFObwieszczenie 10 kpa 717.3.pdf (228,80KB)

Opublikowano: 02.12.2019 r.


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2019/2020

PDFObwieszczenie.pdf (261,21KB)

Opublikowano: 13.11.2019 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2019 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie – w roku 2019”. Dofinansowanie stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało pięciu /5/ beneficjentów. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 81,438 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 31.10.2019 r.


PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (75,58KB)


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy, w sezonie 2019/2020

PDFObwieszczenie.pdf (233,75KB)

Opublikowano: 21.10.2019 r.


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice.

PDFObwieszczenie Wojewoda Opolski..pdf (283,31KB)

Opublikowano: 10.10.2019 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

PDFProgram_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020.pdf (5,40MB)
PDFKarta zgłoszeniowa - ON.pdf (240,03KB)
DOCXogłoszenie AOON.docx (15,57KB)
PDFKarta zgłoszeniowa - AOON.pdf (251,02KB)
 

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Zawadzkiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego

PDFObwieszczenie.pdf (116,27KB)


Nowy wniosek na świadczenie 500+

Pliki do pobrania na lata  2019-2021

PDFnowy wniosek na 500+.pdf (99,75KB)

PDFnowy załącznik 2019.pdf (83,07KB)


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego.

PDFRozp. nr 1.2019 PLW w Strzelcach Opolskich w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.pdf (214,75KB)

Opublikowano: 25.07.2019 r.


PDFHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf (275,50KB)


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Zawadzkie działając na podstawie ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) zawiadamia, że Gmina Zawadzkie przystąpiła do opracowania: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentem Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonymi do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie.

 • Pełna treść dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem:
  • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zawadzkie:
   http://pgn.atsys.pl/zawadzkie/zpzc.pdf
  • Prognoza oddziaływania na środowisko:

http://pgn.atsys.pl/zawadzkie/prognoza_zpzc.pdf

Wypełniony formularz należy złożyć:    

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w  Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w  Zawadzkiem, ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie;
 • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres e-mail:

w terminie do dnia 19.06.2019 roku.

PDFObwieszczenie.pdf (623,59KB)

PDFFormularz.pdf (252,12KB)

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej ul. Graniczną) z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Zawadzkie, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

 1. 633/5, 634/1, 636/2, 638/4, 638/6, 638/8, 639/4, 685, 710/1, 2831, 2836 z mapy 3, obręb Zawadzkie,
 2. 1522/5, 1533/6, 1533/8, 1533/12, 1533/14, 1534/2, 1554, 1555/1, 1567/1, 1567/5, 1568, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 1580/1, 1581/1, 1582/1, 1583/1, 1584/1, 1585/1, 1586/1, 1587/1, 1588/1 z mapy 5, obręb Zawadzkie,
 3. 1848/4, 1848/5, 1849, 1850/4, 1851/5, 1852/1, 1853/1, 1854/1, 1855/1, 1856/1, 1857/1, 1858/1, 1859/1, 1860/1, 1861/1, 1862/1, 1863/1, 1942/5, 1943/1, 1944/3, 1945/1, 1946/1, 1947/1, 1948/1, 1948/3, 1949/1, 1991/3, 2946, 2947/3, 2948/1, 2974 z mapy 6, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - kanalizacja.pdf (298,87KB)

Opublikowano: 29.04.2019 r.


DOCLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.doc (198,00KB)
DOCHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.doc (76,00KB)

Opublikowano: 24.04.2019 r.


Obwieszczenie o terminie i miejscu polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak”
w Kielczy.

PDFObwieszczenie.pdf (187,17KB)

Mapa poglądowa zawierająca szczegółowe miejsce polowania Koła Łowieckiego Nr 4 "Szarak"
w Kielczy.

PDF02-02-2019 - obszar obwodu na terenie gminy Zawadzkie - KŁ Szarak.pdf (344,23KB)

Opublikowano: 29.01.2019 r.


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej.pdf (1,42MB)

Opublikowano: 24.01.2019 r.


Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Kielcza, iż w dniu 31.01.2019 r. w Kielczy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 18:00 odbędzie się  zebranie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

PDFZarządzenie w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Kielcza.PDF (247,94KB)

PDFZawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Kielcza.PDF (123,12KB)

PDFPorządek obrad zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kielcza.PDF (159,88KB)


Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Żędowice, iż w dniu 30.01.2019 r. w Żędowicach w budynku Świetlicy Wiejskiej o godzinie 18:00 odbędzie się  zebranie wyborcze dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

PDFZarządzenie w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Żędowice.PDF (256,92KB)

PDFZawiadomienie o zwołaniu zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej - Żędowice.PDF (130,71KB)

PDFPorządek obrad zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żędowice.PDF (158,13KB)


Obwieszczenie o terminach i miejscach dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy, Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem oraz Koła Łowieckiego Nr 104 „Akteon” w Warszawie w sezonie 2018/2019.

PDFObwieszczenie.pdf (305,16KB)

Mapa poglądowa zawierająca szczegółowe miejsce polowania Koła Łowieckiego Nr 2 "Daniel"
w Zawadzkiem.

PDF20 i 27-01-2019 - obszar obwodu na terenie gminy Zawadzkie - KŁ Daniel.pdf (209,27KB)

Mapa poglądowa zawierająca szczegółowe miejsce polowania Koła Łowieckiego Nr 4 "Szarak"
w Kielczy.

PDF20 i 27-01-2019 - obszar obwodu na terenie gminy Zawadzkie - KŁ Szarak.pdf (197,56KB)

Opublikowano: 11.01.2019 r.


Dane statystyczne dot. USCSO

1. Sprawy Obywatelskie

liczba mieszkańców gminy Zawadzkie na dzień 31.12.2018 r. - 11081

Zawadzkie – 6918

Żędowice – 2317

Kielcza - 1846

urodzeń - 85 dzieci

zgonów – 105 mieszkańców

 

 2. Urząd Stanu Cywilnego

Liczba sporządzonych aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2018 r. :

23 akty urodzenia,

70 aktów małżeństw,

56 aktów zgonu.

Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem i wówczas nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


Harmonogram wskazujący dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.

PDFHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf (270,49KB)


Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 „DANIEL” w Zawadzkiem informuje, iż polowanie zbiorowe zaplanowane na dzień 31 grudnia 2018 r. odbędzie się w dniu 30 grudnia 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 na terenie leśnictwa Rytwiny.

Opublikowano: 27.12.2018 r.


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu strzeleckiego.

PDFRozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich.pdf (247,50KB)

Opublikowano: 19.12.2018 r. 


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych.pdf (1,48MB)


Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak”
w Kielczy oraz Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2018/2019.

PDFObwieszczenie.pdf (362,99KB)

Mapy poglądowe zawierające szczegółowe miejsce polowania Koła Łowieckiego Nr 4 "Szarak"
w Kielczy

PDF1. 18-11-2018 - Zarzecze.pdf (214,32KB)
PDF2. 25-11-2018 - Świerkle.pdf (221,56KB)
PDF3. 02-12-2018 - Kielcza.pdf (203,26KB)
PDF4. 24-12-2018 - Kielcza.pdf (238,01KB)
PDF5. 30-12-2018 - Zarzecze.pdf (212,45KB)

Mapy poglądowe zawierające szczegółowe miejsce polowania Koła Łowieckiego Nr 2 "Daniel"
w Zawadzkiem

PDF1. 17-11-2018 - Mosty.pdf (222,41KB)
PDF2. 24-11-2018 - Dębie.pdf (226,87KB)
PDF3. 25-11-2018 - Rytwiny.pdf (220,10KB)
PDF4. 01-12-2018 - Dębie.pdf (227,50KB)
PDF5. 01-12-2018 - Rytwiny.pdf (221,10KB)
PDF6. 02-12-2018 - Mosty.pdf (213,08KB)
PDF7. 08-12-2018 - Rytwiny.pdf (222,71KB)
PDF8. 16-12-2018 - Mosty.pdf (212,08KB)
PDF9. 23-12-2018 - Rytwiny.pdf (220,16KB)
PDF10. 31-12-2018 - Rytwiny.pdf (221,78KB)
PDF11. 06-01-2019 - Mosty.pdf (211,91KB)
PDF12. 06-01-2019 - Dębie.pdf (225,54KB)
PDF13. 20-01-2019 - Mosty.pdf (212,61KB)

Opublikowano: 16.11.2018 r. 


Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”.

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w roku 2018 gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,w ramach zadania
pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – w roku 2018”. Dofinansowanie stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało siedmiu /7/ beneficjentów.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 13,360 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikowano: 24.10.2018 r. 


Informacja na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Zawadzkiem.

 

 

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej..pdf (415,57KB)


Uprzejmie informujemy, iż dnia 21 maja 2018 r. tj. poniedziałek

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem z siedziba przy ul. Dębowej 11 będzie czynny od godziny 11:00 do godziny 15:00

Za utrudnienia przepraszamy


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (464,53KB)

 


„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w 2018 r. gmina Zawadzkie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem. Z dofinansowania w ramach powyższego programu skorzystały już wszystkie gminne szkoły.

Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana dotacja

Wkład własny gminy

Kwota ogółem

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem, ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie

12.000,00 zł

3.000,00 zł

15.000,00 zł

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

 1. 370/1, 577/1 z mapy 2, obręb Zawadzkie;
 2. 370/4, 683, 684/1, 687, 688, 693/3, 693/4, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 694/1, 694/2, 702/1, 702/2, 703/4, 715/6, 715/23, 715/24, 716/3, 716/17, 717/3, 717/10, 718/6, 718/13, 719, 720/3, 721/1, 726/3, 726/6, 727, 728/8, 729/4, 730, 732/2, 732/10, 732/11, 732/12, 733/1, 750/23 z mapy 3, obręb Zawadzkie;
 3. 81/7, 85, 86, 89, 90 z mapy 1, obręb Żędowice;
 4. 96, 97, 139, 140, 142, 143, 149/2, 150, 151, 169, 170, 178, 179, 193/1, 194, 247, 259, 260/1, 263/2, 265/2, 266, 268/1, 276/1, 277/2, 278, 279, 280, 282, 283, 294, 295, 296/2, 296/1, 313, 2329/1 z mapy 2, obręb Żędowice;
 5. 1774, 1776, 1777/2, 1778, 1985/3, 1986, 1987, 1988, 1998, 2001, 2002, 2003 z mapy 7, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie ZDWII.pdf (291,41KB)

 

Data publikacji: 07.03.2018 r.


Informacja krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

PDFINFO KOWRd.pdf (632,56KB)


Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDFINFO ARiMR.pdf (662,09KB)
PDFWniosek ARiMR.pdf (555,45KB)
 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza drugi (II) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego (gat. topola i brzoza), pozyskanego w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, w IV kwartale 2017 r.

Pisemne oferty można składać do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 12:00.

PDFTreśc przetargu.pdf (1,28MB)

 


PDFZarządzenie w sprawie odstrzału dzików.pdf (263,03KB)


Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku weszły w życie zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Opolu zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w ramach Programu, od dnia 01.02.2018 r. dokonano zmian polegających między innymi na:

 

 • możliwości poszerzenia grupy wnioskodawców o dodatkowe osoby, które występują we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody uwzględnia się przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy, a nie są współwłaścicielami nieruchomości,
 • wykreśleniu występowania pomocy publicznej w przypadków prosumentów,
 • ujednoliceniu we wszystkich częściach Programu okresu gwarancji producenta na zamontowane fabrycznie nowe urządzenia,
 • skróceniu okresu trwałości przedsięwzięcia z 3 lat do 2 lat,
 • uproszczeniu zapisów Programu,
 • skróceniu okresu zaliczania kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

 

Zaktualizowana wersja Programu została opublikowana w dniu 01.02.2018 r. na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp/oze.

W najbliższym czasie zostaną zaktualizowane druki wniosków o pożyczkę i załączniki, aktualnie wnioski o pożyczkę można składać na wzorach zamieszczonych na stronie internetowej Funduszu.”


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice"

PDFObwieszczenie - umorzenie ZDW.pdf (266,67KB)


PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (1,24MB)PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.pdf (1,28MB)
 


PDFOgłoszenie o (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.pdf (1,29MB)

informację zamieszczono w dniu: 26.01.2018r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu PROMA Sp. z o. o. w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, polegająca na uruchomieniu 2 (drugiej) linii do produkcji kompozytów poliestrowo-szklanych metodą nawojową”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie

PDFInformacja Proma.pdf (306,23KB)

 


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego obowiązujący od dnia 01.01.2018 r.

PDFHarmonogram udzielania NPP 2018.pdf (254,57KB)

 


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu antenowego dla potrzeb łączności radiowej Komisariatu Policji, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 373/13 
z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (199,90KB)

informację zamieszczono w dniu: 11.01.2018r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o zawiadomieniu stron postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice".

PDFObwieszczenie 10 kpa ZDW.pdf (311,97KB)

informację zamieszczono w dniu: 11.01.2018r.


Sprawy Obywatelskie

liczba mieszkańców gminy Zawadzkie na dzień 31.12.2017 r. - 11218

Zawadzkie – 7026

Żędowice – 2329

Kielcza - 1863

urodzeń - 94 dzieci

zgonów – 128 mieszkańców

 

Urząd Stanu Cywilnego

Liczba sporządzonych aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2017 r. :

19 aktów urodzeń,

75 aktów małżeństw,

49 aktów zgonu.

Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem i wówczas nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.pdf (292,11KB)

 


1)    Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie Nr 1.pdf (231,53KB)

 

2) Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o

     środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7,

     przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako

    działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w

    przedsięwzięcia na środowisko.

 

PDFObwieszczenie Nr 2.pdf (244,09KB)

__________________________________________________________________________________________________

PDFObwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice. (231,53KB)
 


PDFObwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. (244,09KB)

 


 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.

 

PDFNieodpłatna pomoc prawna 2018 r..pdf (3,43MB)

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza.

PDFObwieszczenie - MPZP Kielcza wyłozenie.pdf (400,75KB) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

PDFUchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.pdf (1,84MB)


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu antenowego dla potrzeb łączności radiowej Komisariatu Policji, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 373/13  z mapy 2, obręb Zawadzkie.

 


PDFObwieszczenie starosty ul. Słoneczna w Żędowicach - Kopia.pdf (32,19KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice..pdf (179,26KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwolniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (577,60KB)


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Świerkle 1 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-7, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 436j, Leśnictwo Świerkle, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 2303, 2308 i 2304 z mapy 13, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie - zbiornik.pdf (245,20KB)

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf (209,80KB)

 

Projekt miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13, 47-120 Zawadzkie, pok. 303, w godzinach pracy urzędu.
 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godz. 1500 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Księdza Wajdy 12 w Kielczy.

 

Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Burmistrza Zawadzkiego na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r.

 


„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

 W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w 2017 r. gmina Zawadzkie otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych. Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe:

Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana dotacja

Wkład własny gminy

Kwota ogółem

1.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Żędowicach,
obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa
w Żędowicach, ul. Strzelecka 35, 47-120 Zawadzkie

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

2.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny
im. Wincentego z Kielczy w Kielczy, obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy, ul. Szkolna 1, 47-126 Kielcza

4.000,00 zł

1.000,00 zł

5.000,00 zł

 

 

 

„BEZPIECZNA+”

W 2017 r. gmina Zawadzkie pozyskała wsparcie finansowe w ramach programu „Bezpieczna+” realizowanego w latach 2015-2018, a którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Przedmiotowe wsparcie otrzymała:

 Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana dotacja

Wkład własny gminy

Kwota ogółem

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem,
ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie

3.920,00 zł

980,00 zł

4.900,00 zł

 

Celem programu „Bezpieczna+” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły
 • Poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach
 • Tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m. in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Aktywna tablica”

W latach 2017-2019 będzie realizowany w szkołach podstawowych program „Aktywna tablica”. Zadaniem programu będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych
(tablic interaktywnych, projektorów, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). W gminie Zawadzkie w 2017 r. dofinansowanie otrzymała:

Lp.

Nazwa szkoły

Otrzymana dotacja

Wkład własny gminy

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zawadzkiem,
ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie

14.000,00 zł

3.500,00 zł

 


Ogłoszenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 17 października 2017 r.

PDFOgłoszenie - zmiany do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.pdf (332,29KB)
DOCXZmiany do Planu Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.docx (288,60KB)
Zamieszczono 19.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego Planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu Nr 4 z mapy 1, obręb Żędowice.

PDFogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu - dz. Nr 4 z mapy 1, obręb Żędowice.pdf (199,01KB)

Zamieszczono: 19.10.2017 r.

 

Aktualny harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców.

PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (348,66KB)
PDFPunkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej org. pozarządowa.pdf (207,36KB)

Zamieszczono: 18.10.12017 r.

 

Informacja o uzyskaniu przez gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na realizację  zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – VIII nabór”.

PDFInformacja nt. dofinansowania azbestu w 2017 r..pdf (107,59KB)

Zamieszczono: 18.10.2017 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącego masztu antenowego o wysokości 30 m dla potrzeb łączności radiowej Komisariatu Policji, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 373/13  z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (206,05KB)

Zamieszczono: 16.10.2017 r.


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna.pdf (571,18KB)
PDFWZÓR umowa sprzedaż drewna.pdf (240,20KB)
 

Zamieszczono: 13.10.2017 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

 1. 370/1, 577/1 z mapy 2, obręb Zawadzkie;
 2. 370/4, 683, 684/1, 687, 688, 693/3, 693/4, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 694/1, 694/2, 702/1, 702/2, 703/4, 715/6, 715/23, 715/24, 716/3, 716/17, 717/3, 717/10, 718/6, 718/13, 719, 720/3, 721/1, 726/3, 726/6, 727, 728/8, 729/4, 730, 732/2, 732/10, 732/11, 732/12, 733/1, 750/23 z mapy 3, obręb Zawadzkie;
 3. 81/7, 85, 86, 89, 90 z mapy 1, obręb Żędowice;
 4. 96, 97, 139, 140, 142, 143, 149/2, 150, 151, 169, 170, 178, 179, 193/1, 194, 247, 259, 260/1, 263/2, 265/2, 266, 268/1, 276/1, 277/2, 278, 279, 280, 282, 283, 294, 295, 296/2, 296/1, 313 z mapy 2, obręb Żędowice;
 5. 1774, 1776, 1777/2, 1778, 1985/3, 1986, 1987, 1988, 1998, 2001, 2002, 2003, 2329/1 z mapy 7, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf (288,62KB)

 


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o sposobie informowania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji.

PDFzawiadomienie RDOŚ.pdf (212,18KB)

 


PDFPO PŻ - Podprogram 2016 - Efekty.pdf (210,38KB)
PDFPO PŻ - Podprogram 2017 - Informacja.pdf (161,58KB)
JPEGlogo.jpeg (22,85KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego - MPZP Żędowice.pdf (374,04KB) 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Wsi Żędowice - wyłożenie do publicznego wglądu.

PDFmpzp zedowice tekst wylozenie.pdf (280,44KB)
PDFmpzp zedowice uzasadnienie art15 wylozenie.pdf (146,87KB)
JPEGmpzp zedowice rysunek wylozenie.jpeg (183,29KB)
PDFmpzp zedowice prognoza srodowisko tekst wylozenie.pdf (485,01KB)
JPEGmpzp zedowice prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg (176,33KB)
 

 

 

Informujemy, że:

od 01.08.2017r. można składać  wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)

b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

c) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

d) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

e) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

h) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

i) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) wyrok sądu zasądzający alimenty

8) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powyższe dokumenty pozyskuje Organ we własnym zakresie lub mogą one być dostarczone przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek    o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie rozpatrywany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Wnioski można pobrać w biurze nr C.9 w OPS Zawadzkie

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od 7.00 do 17.00
we wtorki od 7.00 do 15.00
w środy od 7.00 do 15.00
w czwartki od 7.00 do 15.00
w piątki od 7.00 do 15.00

PDFZSW-04_nowy_OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.pdf (79,19KB)
PDFWniosek o Rodzina 500 plus.pdf (140,42KB)
PDFZałącznik ZSW-01_oświadczenie wnioskodawcy odochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf (93,08KB)
PDFZałącznik ZSW-3_oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf (93,08KB)
 

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i Opolskiej w Zawadzkiem

PDFWyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (389,46KB)

 


DOCXPodstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 roku.docx (13,83KB)
DOCXAktualizacja marzec-Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 roku.docx (13,95KB)
 


Zarządzenie Nr 225/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

PDFZarządzenie Nr 225.pdf (1,16MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,.pdf (90,11KB)

 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Nr GRO.6220.2.2016.ZP z dnia 6 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1863 (część) i 1862 (część) z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFInformacja PSZOK.pdf (203,45KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+560 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Zawadzkiem”.

PDFobwieszczenie Kolonowskie.pdf (195,55KB)
 


„Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs pn. „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty gospodarcze, których produkty lub usługi zostały zgłoszone w I etapie konkursu tj. same dokonały zgłoszenia bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego, instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych.
Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany produkt lub usługa musi być wytwarzany  lub świadczona przez dany podmiot w roku 2016.

W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału zwycięzcy edycji konkursu NPP z roku 2014. Kategorie:

- przetwórstwo rolno-spożywcze,

- działalność produkcyjna,

- działalność usługowa,

- usługi gastronomiczno-hotelarskie.
Udział w konkursie jest BEZPŁATNY - wystarczy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz Zgłoszeniowy!

Warto wziąć udział, bo na każdego uczestnika czeka bezpłatna promocja zgłoszonego produktu lub usługi, a na zwycięzców oprócz tytułu Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016 roku przewidziana jest statuetka, bezpłatna reklama w dwutygodniku "Powiat Strzelecki" oraz nagroda.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego!

Pliki do pobrania:

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (559,00KB)
PDFRegulamin konkursu.pdf (266,69KB)
 


PDFDofinansowanie kosztów demontażu, zbierania i unieszkodliwienia wyrobów zawierajacych azbest w roku 2017.pdf (240,01KB)


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1054607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 373/11, 373/17, 373/5 (część), 431 (część) i 430/1 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFInformacja - cetrum przesiadkowe.pdf (214,01KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1054607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 373/11, 373/17, 373/5 (część), 431 (część) i 430/1 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFobwieszczenie - centum przesiadkowe.pdf (227,06KB)
 

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

PDFObwieszczenie.pdf (362,90KB)
 


PDFApel do hodowców drobiu.pdf (210,45KB)


PDFInformacja o lokalizacji punktów Nieodpłatnej Pomocy prawnej.pdf (671,53KB)


Informacja na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 w Zawadzkiem.

1. Referat Spraw Obywatelskich

liczba mieszkańców gminy Zawadzkie na dzień 31.12.2016 r. - 11 352

Zawadzkie - 7148

Żędowice - 2323

Kielcza - 1881

urodzeń  - 92 dzieci

zgonów – 127 mieszkańców

 2. Urząd Stanu Cywilnego

   Liczba sporządzonych aktów w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2016 r. :

11 aktów urodzeń,

54 akty małżeństw,

49 aktów zgonu.

   Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem i wówczas nie zostały zarejestrowane w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU

Zgodnie z zaleceniem Starosty Strzeleckiego w załączeniu zamieszczone zostają wytyczne dotyczące ptasiej grypy.

PDFzałącznik nr 3 wytyczne GLW grypa.pdf (1,96MB)


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa.Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 - 41+744”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/2, 968/4, 1187/1, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286/6, 1287/1, 1289/1, 1290, 1295/2, 1296/2, 1297/3, 1297/4, 1298, 1300, 1301, 1302/1, 1307/3, 1313, 1314, 1315/4, 1324, 1325, 1326/1, 1328, 1329, 1330, 1334/2, 1335, 1337 z mapy 4, obręb Kielcza, 1391, 1436, 1458/4, 1459/2, 1460, 1461, 1463, 1466/1, 1466/2, 1467, 1468, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/2, 1486, 1487, 1488/1, 1489, 1511, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/4, 1525, 1526, 1578, 1580, 1581, 1582/1, 1582/3, 1582/4, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1586, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598, 2113, 2115, 2110 z mapy 7, obręb Kielcza, 1923/2, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2051/2, 2116 z mapy 8, obręb Kielcza, 2095, 2126, 2167/1, 2167/2, 2124/2 z mapy 9, obręb Kielcza, 2158 z mapy 11, obręb Kielcza.

PDFinf. zdw decyzja społeczeństwo.pdf (281,45KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa.Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 - 41+744”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/2, 968/4, 1187/1, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286/6, 1287/1, 1289/1, 1290, 1295/2, 1296/2, 1297/3, 1297/4, 1298, 1300, 1301, 1302/1, 1307/3, 1313, 1314, 1315/4, 1324, 1325, 1326/1, 1328, 1329, 1330, 1334/2, 1335, 1337 z mapy 4, obręb Kielcza, 1391, 1436, 1458/4, 1459/2, 1460, 1461, 1463, 1466/1, 1466/2, 1467, 1468, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/2, 1486, 1487, 1488/1, 1489, 1511, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/4, 1525, 1526, 1578, 1580, 1581, 1582/1, 1582/3, 1582/4, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1586, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598, 2113, 2115, 2110 z mapy 7, obręb Kielcza, 1923/2, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2051/2, 2116 z mapy 8, obręb Kielcza, 2095, 2126, 2167/1, 2167/2, 2124/2 z mapy 9, obręb Kielcza, 2158 z mapy 11, obręb Kielcza.

PDFobwieszczenie - zdw strony decyzjas.pdf (292,17KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (zakończeniem postępowania) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1054607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 373/11, 373/17, 373/5 (część), 431 (część) i 430/1 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObw. - centrum przesiadkowe.pdf (283,88KB)
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SPRZĘTU OC 

Informuję, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania instytucjom pożytku publicznego lub organizacjom społeczno-wychowawczym sprzętu obrony cywilnej wycofanego z użytku. W załączeniu pismo Starosty Strzeleckiego.

Informację w/w podmiotów o ewentualnym zapotrzebowaniu na sprzęt proszę przesłać do dnia 7 listopada 2016 r. na adres:

PDFWykaz_sprzetu_do_przekazania.pdf (109,09KB)
PDFPismo przewodnie - wycofany sprzęt.pdf (356,32KB)
 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że Gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie - VII nabór”. Kwota dofinansowania wynosi 4.554,20 zł kosztów kwalifikowanych (2.678,94 zł  stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1.875,26 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu). Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia były: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało pięciu /5/ beneficjentów. Łącznie z terenu Gminy Zawadzkie usuniętych zostało 8,016 Mg odpadów azbestowych.

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania 

PDFObwieszczenie - centrum przesiadkowe.pdf (231,20KB)
 

 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa. Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285-41+744”

PDFObwieszczenie ZDW-10kpa.pdf (339,42KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby ooś.

PDFOBwieszczenie ZDW - postanowienie.pdf (343,84KB)
 


Osiągnięte w roku 2014 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2014 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2014 rok.pdf (1,54MB)
PDFsprawozdanie za 2014 rok korekta nr 1.pdf (1,66MB)
 

Osiągnięte w roku 2015 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawione zostały w rocznym sprawozdaniu.

Roczne sprawozdanie za 2015 r. wraz ze zmianami:

PDFsprawozdanie za 2015.pdf (1,73MB)
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 1.pdf (1,95MB)
PDFsprawozdanie za 2015 korekta nr 2.pdf (2,38MB)


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji ooś dla budowy kanalizacji w Kielczy

PDFinformacja - kanalizacja.pdf (215,07KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji ooś dla budowy kanalizacji w Kielczy

PDFObwieszczenie - strony kanalizacja.pdf (255,22KB)
 

 


 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji administracyjnej
Nr GRO.6132.1.2016.ROŚ z dnia 30 września 2016 r. wymierzającej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem karę pieniężną za usunięcie bez wymaganego zezwolenia, trzech /3/ drzew gatunku żywotnik zachodni z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3065 z mapy 3, obręb Zawadzkie. 

PDFObwieszczenie z dnia 30 września 2016 r..pdf (668,75KB)
 


Zawiadomienie Burmistrza Kolonowskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Zawadzkiem”.

PDFZDW-Kolonowskie ooś.pdf (43,25KB)
 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016

DOCXInformacja o programie.docx (191,15KB)
PDFinformacja o prowadzonyh działaniach towarzyszących.pdf (201,92KB)
PDFInformacja o terminach.pdf (215,09KB)
PDFInformacja o zasadach FEAD.pdf (240,08KB)
 


 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji (zakończeniem postępowania) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 756/2 z mapy 3, obręb Kielcza, Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 1187/1, 1287/1, 1307/2, 1307/3, 1308/1, 1308/2, 1309, 1315/3, 1315/4, 1316, 1317, 1318, 1324, 1330, 1334/1, 1334/2, 1339, 1340, 1348/1, 1348/2, 1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1352/2, 1364/5 z mapy 4, obręb Kielcza, Nr: 1380, 1391, 1404, 1403, 1412, 1413/3, 1415/6, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1458/1, 1485/2, 1458/4, 2109, 2110, 2165/3 2168 z mapy 7, obręb Kielcza, Nr: 2122 i 182/11 z mapy 9, obręb Kielcza.

PDFObwieszczenie z dnia 14 września 2016 r.pdf (275,35KB)


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022

PDFLokalny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf (3,48MB)
PDFKonsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf (1,99MB)

9 września 2016 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr:

 1. 756/2 z mapy 3, obręb Kielcza,
 2. 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 1187/1, 1287/1, 1307/2, 1307/3, 1308/1, 1308/2, 1309, 1315/3, 1315/4, 1316, 1317, 1318, 1324, 1330, 1334/1, 1334/2, 1339, 1340, 1348/1, 1348/2, 1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1352/2, 1364/5 z mapy 4, obręb Kielcza,
 3. 1380, 1391, 1404, 1403, 1412, 1413/3, 1415/6, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1458/1, 1485/2, 1458/4, 2109, 2110, 2165/3, 2168 z mapy 7, obręb Kielcza,
 4. 2122 i 182/11 z mapy 9, obręb Kielcza. 

PDFobwieszczenieBurmistrza Zawadzkiego w sprawie wydania postanowienia.pdf (672,16KB)
 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
i techniczną w Zawadzkiem”
, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działka Nr 3704/3 oraz część działek Nr: 366/1, 371/17, 370/3 i 3704/1 z mapy 1, obręb Zawadzkie.

PDFinformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu dezycji o środowiskowych.pdf (498,37KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniu administracyjnym w sprawie usunięcia, bez wymaganego zezwolenia, drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3065 z mapy 3, obręb Zawadzkie

PDF2016-08-24-09-10-22-01.pdf (749,57KB)


Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”

PDFOgłoszenie.pdf (460,96KB)
PDFProjekt Planu.pdf (4,03MB)

 


Odpowiedź na pismo w sprawie postulatów.

PDFOdpowiedź na pismo.pdf (1,64MB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa. Etap III. + Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285-41+744”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/2, 968/4, 1187/1, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286/6, 1287/1, 1289/1, 1290, 1295/2, 1296/2, 1297/3, 1297/4, 1298, 1300, 1301, 1302/1, 1307/3, 1313, 1314, 1315/4, 1324, 1325, 1326/1, 1328, 1329, 1330, 1334/2, 1335, 1337, z mapy 4, 1391, 1436, 1458/4, 1459/2, 1460, 1461, 1463, 1466/1, 1466/2, 1467, 1468, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485/2, 1486, 1487, 1488/1, 1489, 1511, 1521, 1522, 1523, 1524/1, 1524/4, 1525, 1526, 1578, 1580, 1581, 1582/1, 1582/3, 1582/4, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1586, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598, 2113, 2115, 2110 z mapy 7, 1923/2, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2051/2, 2116 z mapy 8, 2095, 2126, 2167/1, 2167/2, 2124/2 z mapy 9, 2158 z mapy 11, obręb Kielcza.

PDFobwieszczenie - ZDW.pdf (319,68KB)

 

Ogłoszenie o trzecim (III) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew, rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie.

PDFogłoszenie o III (trzecim) przetargu na sprzedaż drewna.pdf (459,59KB)
DOCWZÓR umowa sprzedaż drewna.doc (38,00KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 756/2 z mapy 3, obręb Kielcza, Nr: 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968/1, 968/2, 1187/1, 1287/1, 1307/2, 1307/3, 1308/1, 1308/2, 1309, 1315/3, 1315/4, 1316, 1317, 1318, 1324, 1330, 1334/1, 1334/2, 1339, 1340, 1348/1, 1348/2, 1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1352/2, 1364/5 z mapy 4, obręb Kielcza, Nr: 1380, 1391, 1404, 1403, 1412, 1413/3, 1415/6, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1458/1, 1485/2, 1458/4, 2109, 2110, 2165/3 2168 z mapy 7, obręb Kielcza, Nr: 2122 i 182/11 z mapy 9, obręb Kielcza.

PDFobwieszczenie - strony kanalizacja.pdf (263,12KB)

 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawadzkie, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1863 (część) i 1862 (część) z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych.pdf (192,60KB)

 


PDFInformacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016 - 2022.pdf (1,15MB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2016_2022.pdf (5,25MB)

 


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PDFObwieszczenie - MPZP Zawadzkie.pdf (332,83KB)

 


Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie oraz utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych - materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Zawadzkie.

PDFzaproszenie ofertowe.pdf (551,71KB)
DOCX2016 Formularz - oferta.docx (20,46KB)
 


VIII Europejski Tygodzień Sportu

XLSSTMiG - Zgłoszenie.xls (197,00KB)

XLSSTMiG - Sprawozdanie.xls (197,50KB)

DOCKALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH.doc (177,00KB)


 


PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 – 2022.pdf (3,03MB)
PDFPrognoza Oddziaływania na Środowisko.pdf (2,17MB)
PDFInformacja dot. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie.pdf (604,85KB)
DOCXAnkieta.docx (1,08MB)
 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działka Nr 3704/3 oraz część działek Nr: 366/1, 371/17, 370/3 i 3704/1 z mapy 1, obręb Zawadzkie.
PDFInformacja.pdf (320,59KB)

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
PDFKlauzula informacyjna.pdf (29,63KB)

 

Ogłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia dziewięciu (9) drzew, rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie
PDFogłoszenie o drugim (II) przetargu na sprzedaż drewna.pdf (592,42KB)
DOCWZÓR umowa sprzedaż drewna.doc (38,00KB)

opublikowano w dniu: 27.04.2016 r.

 

Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki:

 1. w roku 2015 - dwudziestu dziewięciu /29/ drzew,
 2. w roku 2016 - ośmiu /8/ drzew

rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie.

PDFprzetarg drewno.pdf (734,27KB)
DOCXWZÓR umowa sprzedaż drewna.docx (17,55KB)
 


Prezentacje ze spotkania pt "Fundusze europejskie na lata 2014-2020 - konferencja w Zawadzkiem"

PPT1 - wsparcie rozwoju przedsiebiorczości w woj opolski,.ppt (1,66MB)
PPTX2 - możłiwości wsparcia obszaru edukacji.pptx (475,31KB)
PPTX3 - możliwości uzyskania wsparcia dla obszaru zdrowia.pptx (204,08KB)
PPT4 - wsparcie rewitalizacji ze środków EU.ppt (1,65MB)
PDF6 - LGD ,,Kraina Dinozaurów'' prezentacja.pdf (2,83MB)
 

 


PDFOgłoszenie PKP S.A..pdf (524,53KB)


Zawiadomienie Burmistrza Kolonowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Zawadzkiem”.

PDFwszczęcie postępowania dr. 463 ZDW.pdf (40,49KB)


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFobwieszczenie żędowice.pdf (329,99KB)

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFobwieszczenie Kielcza.pdf (329,29KB)

 

DOCXWniosek do MPZP.docx (101,01KB)


Plebiscyt „Perła Roku”
Już po raz ósmy Redakcja Tygodnika "Strzelec Opolski" organizuje Plebiscyt „Perła Roku".
Zachęcamy do zgłaszania kandydatek do tego prestiżowego tytułu. Poszukujemy aktywistek, animatorek życia społecznego z terenu poszczególnych gmin, pań, które częstokroć kosztem prywatnego czasu działają na rzecz społeczności lokalnych.
Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2016 r.
Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła Plebiscytu wyłoni panie, które wezmą udział w dalszym etapie Plebiscytu. Ostatecznie zwyciężczynię - Perłę Roku 2016 - wybiorą Czytelnicy "Strzelca Opolskiego" w głosowaniu.
Wręczenie honorowego tytułu wraz z perłą, nastąpi na uroczystej gali 12 marca 2016 r., na którą już dziś Państwa serdecznie zapraszamy!
Regulamin Plebiscytu przesyłamy w załączeniu.

DOCREGULAMIN PLEBISCYTU Perły Roku 2016.doc (35,00KB)


Harmonogram zbiórki odpadów obowiązujący od stycznia 2016 r .

PDFKielcza_2016_remondis.pdf (90,87KB)
PDFKielcza_2016_zawkom.pdf (91,02KB)
PDFZawadzkie_2016_I_rejon.pdf (91,59KB)
PDFZawadzkie_2016_II_rejon.pdf (92,20KB)
PDFZawadzkie_2016_wielo.pdf (110,02KB)
PDFZedowice_2016.pdf (90,60KB)
 

 


KOMUNIKAT - Przedłużenie ważności Kart „Rodzina 3+”

W celu przedłużenia ważności kart Rodzina 3+ na 2016 rok należy w terminie od 2 do 15 stycznia br., złożyć oświadczenie, iż nadal wnioskodawca spełnia kryteria określone w Regulaminie wydawania i korzystania z Karty „Rodzina 3+”.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, parter, pokój 101.

DOCoświadczenie o przedłużenie ważności Karty Rodzina 3+.doc (44,50KB)


DANE STATYSTYCZNE

1. Referat Spraw Obywatelskich

liczba mieszkańców gminy Zawadzkie zameldowanych na pobyt stały stan na dzień 31.12.2015 r. - 11 489

-Zawadzkie - 7261

-Żędowice - 2325

-Kielcza - 1903

-urodzeń w 2015 r. - 99 dzieci

-zgonów mieszkańców gminy Zawadzkie – 110

 

 2. Urząd Stanu Cywilnego

   Liczba sporządzonych aktów w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Zawadzkiem zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2015 r. :

-10 aktów urodzeń,

-71 aktów małżeństw,

-38 aktów zgonu.

   Dane te nie są odzwierciedleniem faktycznej liczby urodzeń, małżeństw czy zgonów mieszkańców naszej Gminy, ponieważ mogły również nastąpić poza jej terenem.

 

3. Referat Oświaty i Wychowania

Liczba uczniów/wychowanków poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez  Gminę Zawadzkie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem – 304 uczniów;

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem – 169 uczniów;

- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach – 168 uczniów, w tym:

            - Publiczna Szkoła Podstawowa – 115 uczniów,

            - Publiczne Gimnazjum – 53 uczniów;

- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kielczy : 125 uczniów, w tym:

            - Publiczna Szkoła Podstawowa – 83 uczniów,

            - Publiczne Gimnazjum  - 42;

 

- Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem: 119

   wychowanków;

- Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem – 90 wychowanków,

   w tym:

- Przedszkole Publiczne – 70 wychowanków,

- Oddział Żłobkowy – 20 wychowanków;

- Przedszkole Publiczne w Żędowicach – 35 wychowanków;

- Przedszkole Publiczne w Kielczy – 50 wychowanków.

 

4. Kadry

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem na dzień 31.12.2015 r.

-Liczba pracowników – 38

-Liczba etatów – 35,975

 

5. Referat Finansowy

-średnie wynagrodzenie na osobę na dzień 31.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem wynosi 3.614.11 zł. brutto

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO
o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia,bez wymaganego zezwolenia, drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 3065 z mapy 3, obręb Zawadzkie

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 stycznia 2016 r..pdf (272,16KB)

 


PDFRozkład jazdy komunikacji gminnej od 4 stycznia 2016 r.pdf (297,14KB)


PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.pdf (381,78KB)

 


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 198/XXV/2015 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji

Wypełniony formularz można złożyć:

1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13

2)    drogą elektroniczną na adres: umig@zawadzkie.pl

3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 

 Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 198_XXV_2015.pdf (2,28MB)


 

PDFInwentaryzacja przyrodnicza Gminy Zawadzkie.pdf (6,01MB)
 


Informacja o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pod nazwą „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Zawadzkie”

Burmistrz Zawadzkiego informuje o przystąpieniu Gminy Zawadzkie do sporządzenia dokumentu pod nazwą „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Zawadzkie”. Podmioty zainteresowane opracowaniem w/w dokumentu proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do dnia 29 października 2015 r. Oferty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Termin sporządzenia dokumentu określa się na dzień 15 grudnia 2015 r.


Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – VI nabór”.

 

Informacja

Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż Gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie - VI nabór”. Kwota dofinansowania wyniosła 20.638,33 zł i obejmowała: kwotę 12.140,19 zł (50%) pochodzącą ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kwotę 8.498,14 zł (35%) pochodzącą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami kwalifikowanymi w przypadku w/w zadania były: demontaż/uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało ośmiu /8/ beneficjentów. Łącznie z terenu Gminy Zawadzkie usuniętych zostało 2.215 m2 płyt azbestowo - cementowych.

Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

 

PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego.pdf (362,98KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza o przytąpieniu do sporzadzenia programu ochrony środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2015-2018 z perpsektywą do 2022 r..pdf (292,45KB)


PDFZasady składnia i rozpatrywania petycji.pdf (614,81KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów szkoleniowych związanych z organizacją szkoleń rozwijających umiejętności obsługi komputera i Internetu

DOCXZapytanie podreczniki - internet.docx (53,99KB)
DOCXoferta.docx (52,71KB)
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup usługi cateringowej związanej z realizacją szkoleń rozwijających umiejętności obsługi komputera i Internetu

PDFZapytanie ofertowe - usługa cateringowa.pdf (1,02MB)

DOCXoferta - usługa cateringowa.docx (52,73KB)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów szkoleniowych związanych z organizacją szkoleń rozwijających umiejętności obsługi komputera i Internetu

PDFZapytanie ofertowe - zakup materiałów szkoleniowych.pdf (731,32KB)

DOCXoferta - zakup materiałów szkoleniowych.docx (52,68KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu 3 anten do modemów Huawei E31321, w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”.

PDFzapytanie ofertowe - anteny do modemu Huawei E31321.pdf (237,29KB)

DOCXoferta- anteny.docx (57,97KB)

 


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
PDFObwieszczenie Żędowice.pdf (310,17KB)

DOCXWniosek do MPZP.docx (101,01KB)

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
PDFObwieszczenie Zawadzkie.pdf (313,07KB)

DOCXWniosek do MPZP.docx (101,01KB)

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
PDFObwieszczenie Kielcza.pdf (309,51KB)

DOCXWniosek do MPZP.docx (101,01KB)


Protokół z przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2015 r. konsultacji społecznych w sprawie zebrania od mieszkańców osiedla przy ul. Opolskiej 61 w Zawadzkiem opinii dotyczącej połączenia ulicy Paderewskiego z ulicą Handlową w Zawadzkiem.

PDFProtokół z konsultacji społecznych.pdf (1,27MB)


PDFOgłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem koncepcji kierunku rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko – Kozielskiego Subregionu.pdf (890,19KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług  w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”.

PDFZapytanie ofertowe - szkolenie .pdf.pdf (243,54KB)
DOCXoferta- szkolenie.docx (58,08KB)

Informacje dodatkowe:

Miejsce realizacji: Sala sesyjna Urzędu Miasta w Zawadzkiem
Termin realizacji: od 05-25.06.2015 r
Uczestnicy będą posiadali włane laptopy.
Więcej informacji pod nr tel 77 4623 109 lub it@zawadzkie.pl


Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących przy ul. Świerklańskiej w Zawadzkiem, na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 463 z mapy 2, obręb Zawadzkie, w roku 2015

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna z działki Nr 463 w Zawadzkiem.pdf (476,68KB)

DOCXWZÓR umowa sprzedaż drewna.docx (17,53KB)
 


PDFZaproszenie do współpracy w zakresie wynajęcia lokali należących do PKP.pdf (298,80KB)


PDFWyniki rekrutacji do projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Zawadzkie.pdf (219,60KB)


PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu państwa podlegającego komunalizacji z mocy prawa, położonego w Zawadzkiem i Kielczy.pdf (250,07KB)


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zawadzkie.doc (188,00KB)


Ogłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 367/5 z mapy 1, obręb Zawadzkie) w roku 2014.

PDFIV przetarg drewno.pdf (471,77KB)
PDFProjekt umowy.pdf (379,47KB)
 

Ogłoszono: 23 03 2015r.


Ogłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 430/2
z mapy 2, obręb Zawadzkie, w roku 2014.

PDFII przetarg drewno.pdf (486,48KB)
PDFProjket umowy - II przetarg.pdf (379,47KB)

Ogłoszono: 23 03 2015r.

 


W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług  w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”.

Dostawa materiałów biurowych:

- papier ksero – 10 ryz papieru A4,

- zestaw tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC562w.

PDFzapytanie.pdf (5,91MB)
DOCXoferta.docx (52,98KB)
 


PDFUchwała Nr 1 w spr.przyjęcia sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żędowice za lata 2011-2015.pdf (498,24KB)
PDFUchwała Nr 1 w spr.przyjęcia sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołęctwa Kielcza za lata 2011-2015.pdf (153,79KB)
PDFUchwała Nr 2 w spr.wyboru Sołtysa- Żędowice.pdf (152,30KB)
PDFUchwała Nr 2 w spr.wyboru Sołtysa-Kielcza.pdf (146,84KB)
PDFUchwała Nr 3 w spr.wyboru Rady Sołęckiej Sołectwa Kielcza.pdf (177,84KB)
PDFUchwła Nr 3 w spr.wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Żędowice.pdf (189,27KB)
 


Ogłoszenie o pierwszym (I) przetagu przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna

PDFOgłoszenie o pierwszym (I) przetagu przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.pdf (484,28KB)

PDFProjket umowy.pdf (379,47KB)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług  w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”.

Internet szerokopasmowy dla 30 gospodarstw domowych

PDFZapytanie ofertowe - Internet - 6 miesięcy.pdf (250,69KB)

DOCXoferta Internet.docx (51,80KB)

 

Portal komunikacyjny dla beneficjentów projektu

PDFZapytanie ofertowe - portal komunikacyjny dla beneficjentów projektu.pdf (274,73KB)

DOCXoferta portal.docx (52,68KB)

 

Ubezpieczenie 30 laptopów przekazanych beneficjentom ostatecznym  

PDFZapytanie ofertowe - ubezpieczenie 30 laptopów.pdf.pdf (267,41KB)

DOCXoferta ubezpieczenie.docx (52,12KB)

 


Ogłoszenie o trzecim (III) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej ( działka Nr 367/5 z mapy 1. Obrb Zawadzkie) w roku 2014

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (448,45KB)
DOCXWZÓR umowa sprzedaż drewna.docx (17,53KB)
 

Zamieszczono w dniu 04.12.2014 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego powiadamiające strony postępowania o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu odwołania od decyzji Nr GRO.6220.4.2014.ZP Burmistrza Zawadzkiego z 24 października 2014 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1826/3 z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFObwieszczenie - wiatraki.pdf (205,55KB)


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1826/3 z mapy 6, obręb Kielcza

PDFObwieszczenie dotyczące wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na budowę elektrowni wiatrowej.pdf (195,27KB)


Informacja dotycząca wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka
Nr 1826/3 z mapy 6, obręb Kielcza.

PDFInformacja dotycząca wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na budowę elektrowni wiatrowej.pdf (194,54KB)


Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji.pdf (671,19KB)


Ogłoszenie o drugim (II) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej (działka Nr 367/5 z mapy 1, obręb Zawadzkie) w roku 2014.

PDFOgłoszenie o drugim (II) przetargu na sprzedaż drewna - 24-10-2014.pdf (454,66KB)
PDFProjket umowy.pdf (379,47KB)
 


Informacja o uzyskaniu przez Gminę Zawadzkie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie – V nabór”.

PDFInformacja o uzyskaniu przez Gminę Zawadzkie dofinansowania.pdf (190,88KB)


PDFOgłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomoci położonej w Zawadzkiem stanowiącej własność PKP.pdf (461,40KB)


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 września 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwetaryzacyjnych mienia Skarbu Pańśtwa podlegajacego komunalizacji z mocy prawa, położonego w Żędowicach i Kielczy.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 23 wrzesnia 2014 ..pdf (298,73KB)

 


Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnych (działki Nr 1716 z mapy 5, obręb Kielcza i Nr 367/5
z mapy 1, obręb Zawadzkie) w roku 2014.

PDFOgłoszenie - przetarg.pdf (552,33KB)

PDFProjket umowy.pdf (379,47KB)

 


Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami zebranymi w toku postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1826/3 z mapy 6, obręb Kielcza.

PDF29.09.2014 r - Obwieszczenie.pdf (216,88KB)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług na wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”.


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1826/3 z mapy 6, obręb Kielcza.

 


PDFRaport o stanie gminy.pdf (7,34MB)


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Dla Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze Gminy Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - Plan Urządzania Lasu.pdf (210,58KB)


Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych projektu “Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźla i Zdzieszowic – w zakresie benzenu”.

PDFOgłoszenie - POP.pdf (214,67KB)


PDFInformacja na temat szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych i użytkach zielonych w roku 2014..pdf (334,74KB)


Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku rosnącego na terenie nieruchomości gminnej (dz.Nr 422/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie) w roku 2014

PDFogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna.pdf (449,97KB)

PDFumowa kupna-sprzedaży drewna.pdf (374,80KB)


Regulamin korzystania z miejsca rekreacji wodnej w Zawadzkiem - staw hutniczy.

PDFRegulamin - Staw Hutniczy.pdf (442,20KB)

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 li[pca 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji z mocy prawa.

PDFObwieszczenie.pdf (283,49KB)


Informacja w sprawie wydania decyzji Nr GRO.6220.2.2014.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającej ostateczną decyzję Nr GRO.6220.4.2012.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Mała Panew w miejscowości Zawadzkie, na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 115/3 i 115/4 oraz część działki Nr 2233 z mapy 9, obręb Żędowice i część działki Nr 383/4 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFEKO-PRAD Infomracja.pdf (221,82KB)


Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz możliwości składania wniosków do w/w planu.

PDFObwieszczenie Wojewody Śląskiego.pdf (225,02KB)


Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu gazów technicznych typu GS305, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/81 z mapy 2, obręb Zawadzkie. 

PDFInformacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (195,27KB)


PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.pdf (279,38KB)

Opolska Karta Rodziny i Seniora
Pliki do pobrania:

PDFdeklaracja dla przedsiębiorców i instytucji kultury.pdf (477,94KB) 

DOCXInformacja.docx (12,97KB)

PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (472,81KB)

PDFUchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem o przystąpieniu do programu.pdf (748,75KB)

PDFwniosek o wydanie karty.pdf (603,60KB)

PDFwzór Karty.pdf (205,03KB)

 


Informuje się Urząd Miejski w Zawadzkiem w dniu 2 maja 2014 r. będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 3 maja 2014 r.


Decyzja Nr ROS.6343.7.2013.HP Starosty Strzeleckiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Zawadzkiem

PDFDecyzja Nr ROS.6343.7.2013.HP.PDF (668,17KB)


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w I półroczu 2014 r:

PDFkielcza (remondis).pdf (185,22KB)

PDFkielcza (zaw-kom).pdf (179,76KB)

PDFzawadzkie rejon I.pdf (177,95KB)

PDFzawadzkie rejon II.pdf (196,22KB)

PDFzawadzkie SM HUTNIK osiedla.pdf (236,89KB)

PDFzawadzkie wspolnoty mieszkaniowe i budynki komunalne.pdf (239,03KB)

PDFžedowice.pdf (174,01KB)


Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz możliwości składania wniosków do w/w planu.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego.PDF (273,80KB)


Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja kompozytów poliestrowo – szklanych metodą nawojową na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/91 z mapy 2, obręb Zawadzkie.  

PDFInformcja z dnia 17 grudnia 2013 r..pdf (197,30KB)


Ogłoszenie o pierwszym (I) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie w roku 2013

PDFOgłoszenie o I (pierwszym) przetargu na sprzedaż drewna.pdf (503,12KB)

DOCXumowa sprzedaż drewna 2013.docx (17,53KB)


Ogłoszenie o czwartym (IV) pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie w roku 2012.

PDFOgłoszenie o IV (czwartym) przetargu na sprzedaż drewna.pdf (742,00KB)


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej w Zawadzkiem na rzece Mała Panew, na działkach gruntowych oznaczonych w operacie ewidencji i budynków nr: 115/4, 155/3, 2233, 383/4, obręb Żędowice.

PDFObwieszczenie - Wojewody.pdf (215,41KB)


Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Produkcja kompozytów poliestrowo – szklanych metodą nawojową na terenie istniejącej hali produkcyjnej w Zawadzkiem”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka
Nr 402/91
z mapy 2, obręb Zawadzkie oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

PDFinformacja o przystapieniu do przeprowadzenia oceny.pdf (290,57KB)

 


Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż Gmina Zawadzkie uzyskała dofinansowanie  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawadzkie - IV nabór”. Kwota dofinansowania wynosi 31.118,55 zł kosztów kwalifikowanych, którymi są: demontaż lub uprzątnięcie, transport materiałów niebezpiecznych zawierających azbest oraz unieszkodliwienie tych odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowaniem objętych zostało dwudziestu trzech /23/ beneficjentów; łącznie z terenu Gminy Zawadzkie usuniętych zostanie  2.340  m2 płyt azbestowo - cementowych.


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące strony postępowania i społeczeństwo o wydanym rozstrzygnięciu w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową”.

PDFZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf (658,01KB)

 


Zasady udostępniania informacji do prac dyplomowych na podstawie złożoych wniosków do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem   

PDFUdostępnianie materiałów do prac dyplomowych.pdf (86,27KB)


Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej składającej się z paneli fotowoltaicznych, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 2056/8 i 2056/10 z mapy 7, obręb Żędowice. 

PDFinformacja z dnia 6 sierpnia.pdf (602,65KB)


Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z infrastrukturą połączeniową 

PDFZawiadomienie GDOŚ.pdf (320,17KB)


PDFZawiadomienie GDOŚ w spr.wyznaczenia nowego terminu.pdf (237,52KB)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu do rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową”.

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Zawadzkie nt udogodnień dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadziem.

PDFUdogodnienia dla osób niepełnosprawnych.pdf (64,89KB)


Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na temat konsultacji społecznych „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)piranu”.

PDFProgram Ochrony Powietrza.pdf (136,71KB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie w roku 2012

PDFOgłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż drewna.pdf (72,29KB)

PDFumowa sprzedaż drewna 2013 przetag III.pdf (74,82KB)


Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hali produkcyjnej dla obróbki wykańczającej wyrobów gotowych z montażem i uruchomieniem instalacji obróbki ściernej oraz kabiny lakierniczej malowania wyrobów gotowych, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 402/87 z mapy 2, obręb Zawadzkie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową”.

PDFObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf (225,08KB)


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pm.: Budowa zespołu elektrowni Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową."

PDFTreść obwieszczenia.pdf (405,26KB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza pierwszy (1) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, pozyskanego w wyniku usunięcia drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie
w roku 2012

PDFogłoszenie o przetargu drewno.pdf (178,75KB)

PDFumowa sprzedaż drewna.pdf (287,74KB)


Informacja dotycząca komunikowania się z urzędem osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Treść informacji wraz ze wzorem zgłoszenia:

PDFInformacja dotycząca komunikowania się z urzędem osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.pdf (394,50KB)

 


Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr GRO.6220.8.2012.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 grudnia 2012 r., zmieniającej decyzję Nr GRO.OŚ 7624-1-2/05/06 z dnia 31 maja 2006 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy
 

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji

Nr GRO.6220.8.2012.ZP Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20 grudnia 2012 r., zmieniającej decyzję Nr GRO.OŚ 7624-1-2/05/06 z dnia 31 maja 2006 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy. 
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową”.

 


Obwieszczenie informujące strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentami zebranymi w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy. 

PDFzawiadomienie 10 KPA.pdf (202,21KB)


 

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy. 

PDFobwieszczenie o wydaniu postanowienie OOŚ.pdf (223,13KB)


PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.pdf (251,23KB)


Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczy. 


PDFInformacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (299,15KB)


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 1 października 2012 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w okregu wyborczym Nr 2

obwieszczenie_01_10.jpeg


Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z dnia 24 września 2012 r.

PDFObwieszczenie RDOŚ.pdf (224,55KB)


PDF2012-07-13 -Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś dla budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś..pdf (333,19KB)


PDF2012-04-25-informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (173,59KB)


Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej elektrowni wodnej: