Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.04.2012 r.

PDFporządek obrad sesji.pdf (36,33KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (815,48KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia oceny aktualności studium uwarunkowań.pdf (11,19MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji WGzOP.pdf (3,92MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania GPPiRPA.pdf (2,09MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011.pdf (10,19MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu prac planistycznych.pdf (820,28KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.pdf (930,51KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku.pdf (528,63KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.pdf (170,88KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (1).pdf (562,91KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty (2).pdf (566,27KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MGBP za 2011 r.pdf (1,89MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf (11,35MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.pdf (317,62KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komsiji Samorządności i Porządku Publicznego.pdf (164,31KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_11.pdf (1,47MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI_12_12.pdf (463,31KB)

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 1-15.pdf (11,11MB)