Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne - 2018 r.


Zapytania ofertowe

 

Lp. Zadania
2

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami wzoru umowy dołączonego do zaproszenia do składania oferty.

PDF1. Zaproszenie do składania oferty.pdf (982,70KB)

PDF2. Formularz ofertowy.pdf (94,10KB)

PDF3. Wzór umowy.pdf (272,03KB)

Opublikowano: 2018-08-22

 

PDFprotokół z postępowania.pdf (687,33KB)

1

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
na terenie gminy Zawadzkie.

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 06 lipca 2018 r.

PDFFormularz ofertowy wykonawcy.pdf (363,58KB)
PDFZaproszenie do składania oferty.pdf (410,47KB)

Opublikowano: 2018-06-29

 

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

Lp. Zadania
14 Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi
13 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w 2019 roku
12

"Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj (...)"

11 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie
10 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
9 Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych (...)
8 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej", wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami (...)
7 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
6 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 roku
5 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem(...)"
4 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie
3 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej
2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105607 O ULICY DWORCOWEJ
  plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018