Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.11.2017

PDFUchwała Nr XXXVI-322-17 w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice.pdf (14,38MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-323-17 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.pdf (487,31KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-324-17 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r..pdf (3,20MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-325-17 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r..pdf (387,59KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-326-17 o zmianie uchwały w spr. opłaty targowej.pdf (149,36KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-327-17 w spr. przyjęcia GPRiRPA oraz PN dla gminy Zawadzkie na 2018 r..pdf (1,85MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-328-17 w spr. przyjęcia Programu wspólpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na 2018 r..pdf (1,72MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-329-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia PSP w Zawadzkiem w ośmioletnią PSP w Zawadzkiem.pdf (182,55KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-330-17 w spr. stwierdzneia przekształcenia ZSG w Żędowicach w ośmioletnią PSP w Żędowicach.pdf (190,16KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-331-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSG w Kielczy w ośmioletnią PSP w Kielczy.pdf (198,52KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-332-17 w spr. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf (2,39MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-333-17 w spr. przyjęcia Wieloeltniego planu rozowju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf (2,28MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-334-17 w spr. zmiany nazw ulic 20 Stycznia w Zawadzkiem i XXX-lecia w Żędowicach.pdf (765,30KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-335-17 w spr. ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem.pdf (1,25MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-336-17 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina Zawadzkie.pdf (206,24KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-337-17 w spr. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem.pdf (215,09KB)