Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wywieszonych wykazach

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny Nr 12 w budynku przy ulicy Opolskiej 1 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7265/73913 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/28 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 16 w budynku przy ulicy Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5673/102989 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ulicy Księdza Wajdy 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 1304/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 405/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ulicy Miarki 5 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 7764/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie,
  • lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ulicy Miarki 3 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 5207/94596 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 707/5, 707/6, 707/7 i 707/8 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFzarzadzenie 327.XXX.2020.pdf

PDFzarzadzenie 326.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 329.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 328.XXX.2020.pdf
PDFzarzadzenie 330.XXX.2020.pdf

Opublikowano: 13.10.2020 r.


Wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, oznaczonych jako działki gruntu: Nr 1643 z mapy 5 i Nr 711/7 z mapy 3, obręb Zawadzkie oraz Nr 1483/3 z mapy 6 i Nr 1946/4 z mapy 7, obręb Żędowice.

PDFWykazy.pdf

Opublikowano: 30.06.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (działki gruntu Nr: 471/8, 471/12, 471/15 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

PDFWykaz.pdf

Opublikowano: 28.04.2020 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Zawadzkie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Opolska 13/13 w Zawadzkiem).

PDFWykaz lokalu mieszkalnego ul. Opolska 13 w Zawadzkiem.pdf

Opublikowano: 28.01.2020 r.


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka Nr 3150/9 z mapy 3, obręb Zawadzkie oraz działka Nr 3150/2 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

PDFWykazy nieruchomości - przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf

PDFmapa z działkami.pdf

Opublikowano: 28.01.2020 r.


Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal Nr 3 w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 432/25 z mapy 2, obręb Zawadzkie), 

PDFLokal ul. Dworcowa 8 m. 3.pdf

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 17 w budynku przy ul. Opolskiej 50 w Zawadzkiem  (działka gruntu Nr 460/5 z mapy 2, obręb Zawadzkie).

PDFLokal ul. Opolska 50 m. 17.pdf

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego: Nr 130/XXIX/2019 i Nr 131/XXIX/2019 z dnia 25 października 2019 r.

Opublikowano: 29.10.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka gruntu Nr 1932/2 z mapy 6, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. Nr 1932.2, obręb Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 29.10.2019 r.


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Zawadzkie przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - działka Nr 381/8 z mapy 1, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - dz. Nr 381-8, obręb Zawadzkie.pdf

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Wykazy gminnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny Nr 15 w budynku przy ul. Opolskiej 13 w Zawadzkiem,
PDFWykaz ulica Opolska 13-15 w Zawadzkiem.pdf
- lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Opolskiej 1 w Zawadzkiem.
PDFWykaz ulica Opolska 1-3 w Zawadzkiem.pdf

opublikowano w dniu 26.02.2019 r.

 

Wykazy gminnych lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
- lokal mieszkalny Nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem,
PDFWykaz lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem.pdf
- lokal mieszkalny Nr 8 w budynku przy ul. Opolskiej 70 w Zawadzkiem.
PDFWykaz lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku przy ul. Opolskiej 70 w Zawadzkiem.pdf

 

opublikowano w dniu 28.08.2018 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu i zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - działka Nr 3147/4 z mapy 1, obręb Zawadzkie.

PDFWykaz nieruchomości do sprzedaży.pdf

opublikowano w dniu 24.07.2018 r.


Wykazy lokali gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów

- lokal użytkowy Nr 7 w budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu użytkowego - ul. Szpitalna 1-7 w Zawadzkiem.pdf


- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 1 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Nowe Osiedle 1-4 w Zawadzkiem.pdf


- lokal mieszkalny Nr 14 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Opolska 48-14 w Zawadzkiem.pdf


- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Zawadzkiem

PDFWykaz lokalu mieszkalnego - ul. Waryńskiego 9-1 w Zawadzkiem.pdf

opublikowano w dniu 26.06.2018 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, a także na stronie internetowej w/w urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), został zamieszczony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, obejmujący lokal mieszkalny Nr 1
w budynku przy ul. Opolskiej 10 w Zawadzkiem. Nieruchomość (lokal) opisano bliżej w załączniku do Zarządzenia Nr 349/XXVII/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokalu) Opolska 10_1 Zawadzkie.pdf

opublikowano w dniu 28.11.2017 r.

 

 


Wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
PDFwykaz.sprzedaż.464.17..pdf

 

opublikowano w dniu 19.09.2017 r.

 

Wykaz nieruchomości/ lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – lokal Nr 2 w budynku przy ul. Miarki 13 w Zawadzkiem wraz z udziałem ułamkowym wynoszącym 2930/38300 części nieruchomości złożonej z działek gruntu Nr: 1848/6 i 1848/7 o łącznej pow. 0,2131 ha z mapy 6, obręb Zawadzkie

PDFWykaz nieruchomosci .pdf

Opublikowano w dniu 05.09.2017 r.


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki Nr: 762/1, 762/2, 763/1, 763/2 położonych w Kielczy oraz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze realizacji roszczeń oznaczonej Nr: 2069/1 położonej w Żędowicach

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia.pdf

Opublikowano w dniu 13.06.2017 r.


Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów oznaczonych jako działki Nr: 3149/2, 720/28, 720/29, 3150/1, 3150/2, 3150/9, 3150/11 położone w rejonie ul Paderewskiego w Zawadzkiem

PDFWykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rejon ul Paderewskiego w Zawadzkiem.pdf

Opublikowano: 06.06.2017 r.


Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu:

- lokal mieszkalny Nr 4 w budynku przy ul. Lublinieckiej 9 w Zawadzkiem – wraz z udziałem wynoszącym 1597/10000 części w działce gruntu Nr 380/3 o pow. 0,1872 ha, z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFwykaz - lokal ul Lubliniecka 9_4 Zawadzkie.pdf
Opublikowano w dniu 16.05.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki: Nr 1850/2 o pow. 0,0095 ha oraz Nr 1850/3 o pow. 0,0062 ha, z mapy 6, obręb  Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Zawadzkiem,  stanowiących własność Gminy Zawadzkie.

PDFinformacja o wykazach.pdf

opublikowano w dniu 11.04.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszonych wykazach:

- lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Zawadzkiem,

- nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 708, obręb Kielcza,

- nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu: Nr 2790/3 i Nr 2751 obręb Zawadzkie.

PDFtreść informacji.pdf

opublikowano w dniu 07.03.2017 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 653 z mapy 2, obręb Żędowice, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

PDFinformacja o wywieszeniu wykazu dzialki Nr 653 obreb Zedowice.pdf
opublikowano w dniu 23.08.2016 r.


PDFinformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazow nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy.pdf
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

opublikowano w dniu 09.08.2016 r.

 

PDFInformacja o wywieszonych wykazach.pdf
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

opublikowano w dniu 28.06.2016 r.

 

PDFinformacja o wywieszeniu wykazu.pdf
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawadzkie

opublikowano w dniu 26.04.2016 r.
 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, obejmującego lokal mieszkalny Nr 42 w budynku przy ul. Nowe Osiedle 8 w Zawadzkiem.pdf

Opublikowano w dniu 15.12.2015 r.

 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego z dnia 01.09.2015 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal mieszkalny.pdf

Opublikowano w dniu 01.09.2015 r.

 

 

PDFInformacja o wywieszonym wykazie dz.Nr 398_3, 398_4.pdf
Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, obejmującego nieruchomość złożoną z działek Nr: 398/3 i 398/4 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulic: Waryńskiego i 20 Stycznia w Zawadzkiem.

Opublikowano w dniu 30.06.2015 r.

 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości z dnia 23.06.2015r..pdf

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dz.Nr: 371/153; 371/154; 371/155; 371/156; 371/157 oraz dz.Nr 893 w Zawadzkiem.
Opublikowano 23.06.2015 r.
 

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkeigo z dnia 21 kwietnia 2015 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.pdf

Opublikowano w dniu 21.04.2015 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468/33, położonej za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 37 w Zawadzkiem,  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468_33.pdf

Opublikowano w dniu 03.03.2015 r.


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wyniku drugich (II) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż:

  • nieruchomości złożonej z działek: Nr 711/43 i Nr 711/26, położonej przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Handlowej w Zawadzkiem,

PDFWyniki II przetargu ustnego - Działki Nr 711_43 i Nr 711_26.pdf

  • nieruchomości złożonej z działek: Nr 412/7 i Nr 412/11, zlokalizowanej w rejonie ulic Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem.

PDFWyniki II przetargu ustnego - Działki Nr 712_7 i Nr 712_11.pdf

Opublikowano w dniu 04.11.2014 r.


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszym (I) przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 464/17 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położonej w rejonie ulic: Stawowej i Opolskiej w Zawadzkiem.

PDFOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu - działka Nr 464_17 .pdf

 


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów: nieruchomości (działka Nr 461 z mapy 3, obręb Kielcza) przeznaczonej do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ul. Miarki 9/3 i ul. Nowe Osiedle 1/18 – Zawadzkie).

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów z dnia 30 maja 2014 r.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zawadzkie, oznaczonej jako działka Nr 468/25, położonej za istniejącą zabudową przy ul. Opolskiej 27 w Zawadzkiem,  przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli i współwłaścicieli działek przyległych. 

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu na sprzedaż działek 468_25.pdf


Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów. Wykazy obejmują:

  •  nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 464/17, położoną w rejonie skrzyżowania ulic: Opolskiej i Stawowej w Zawadzkiem,
  • nieruchomość złożoną z działek: Nr 711/43 i Nr 711/26, położoną przy skrzyżowaniu ulic: Nowej i Handlowej w Zawadzkiem,
  • nieruchomość złożoną z działek: Nr 412/7 i Nr 412/11, zlokalizowaną w rejonie ulic: Opolskiej i Waryńskiego w Zawadzkiem.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazów -sprzedaż.pdf

PDFZarządzenia- wykazy-sprzedaż.pdf


 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do:

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka Nr 764/3 z mapy 3, obręb Kielcza, 
- zbycia w drodze realizacji roszczeń - działka Nr 678 z mapy 3, obręb Kielcza.
 

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do:

- zbycia w drodze realizacji roszczeń nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, zlokalizowanym przy ul. Nowe Osiedle 2a w Zawadzkiem,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego przy ul. Paderewskiego 4/2 w Zawadzkiem - wraz z udziałem w działce gruntu Nr 750/54.

PDFInformacja o wywieszeniu wykazu działki Nr 2103_2 przeznaczonej na sprzedaż.pdf


PDFInformacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Nr 375_3, 375_4 oraz 720_22.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości ozn. jako działka 475_10 .pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych położonych przy ulicach Dworcowej 8, Opolskiej 13 i Zielonej 7 w Zawadzkiem .pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 750_47, 750_48, 750_49 i innych .pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości oznaczonych jako działki Nr 390_4, 399_4, 887 .pdf


PDFInformacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 4_8 , 367_6, 184_2 .pdf


PDFInformacja o wywieszonych wykazach - działki Nr 371_80, 883_1, 882_4, 501, 3007, 468_37 .pdf.pdf


PDFInformacja o wywieszeniu wykazów na sprzedaż nieruchomości(Nr 412_7 , 412_11, 464_17) i lokali mieszkalnych (przy ul. Miarki 7 , Nowe Osiedle 8).pdf