Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli - kontrole zewnętrzne

Wyniki kontroli

Data kontroli Przedmiot kontroli Wynik kontroli
29.09.2016 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach PDFProtokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - UMiG.pdf
20.07.2016 Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach PDFProtokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - USC.pdf
19.04.2016 r. W zwiazku z realizowanym projektem Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi" PDFK.i. nr 1. Informacja pokontrolna nr 11.RPO.07-13.2016.pdf
23.06.2015 r. Kontrola sanitarna PDFProtokół kontroli sanitarnej.pdf
03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFRaport z czynności kontrolnych- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.pdf
od 1.10.2014 r. do 05.11.2014 r. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres od 1.01.2013 r. do 30.09.2014 r., PDFwystąpienie pokontrolne.pdf
6 i 16.10.2014 r. Kontrola problemowa w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzona w dniach 6 i 16 października 2014 r. w Gminie Zawadzkie PDFZarządzenia pokontrolne.pdf
30.07.2014 r. Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju obszaró Wiejskich na lata 2007-2013 PDFRaport z czynności kontrolnych.pdf
04.06.2014 Referat Spraw Obywatelskich - zbiory meldunkowe PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 4.06.2014 r. - Referta Spraw Obywatelskich.pdf
04.06.2014 Kontrola placu targowego PDFProtokół z Kontroli Sanitarnej - 04.06.2014 r.pdf
12.05.2014 r. Kontrola archiwum zakładowego PDFZalecenie pokontrolne Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego - 12.05.2014.pdf
12.05.2014 r. Kontrola archiwum zakładowego PDFProtokół Kontroli Problemowej Archiwum Zakładowego - 12.05.2014.pdf
29.03.2014 r. Raport z czynności kotrolnych Nr 08_413_58_2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PDFRaport z czynności kotrolnych Nr 08_413_58_2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.pdf
13.02.2014 r. Zbadanie działalności OPS w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym PDFSprawozdanie kontroli przeprowadzonej w OŚrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w dniu 13 lutego 2014 r..pdf
25.11.2013 r - 6.12.2013 r.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 

PDFWystąpienie pokontrolne 24 grudnia 2013.pdf
16.07.2013 r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

PDFProtokół z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych.pdf

12.07.2013 r.

 

Protokół kontroli archiwum zakładowego

PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego.pdf

PDFzalecenie pokontrolne.pdf

12.04.13 r..

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
11.04.13 r..

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 11 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
9.04.13 r..

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) -  Wojewoda Opolski

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia (Urząd Stanu Cywilnego) .pdf
19.03.13 r..

Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego

PDFProtokół kontroli problemowej archiwum zakładowego.pdf
21.05.12 r..

Protokół z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem

PDFProtokół z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzedzie Miejsim w Zawadzkiem.pdf
07.11.11 r. - 07.12.11 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego - zadanie: odbudowa drogi nr 1056240 ul Kilińskiego w Zawadzkiem

PDFProjekt wystąpienia pokontrolnego.pdf
07.11.11 r. - 07.12.11 r.

Kontrola realizacji ustaleń zezwolenia Nr DGK.I.742.1-8/2010 z dnia 23.03.2010

Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w dniach od 07.11.2011 r. do 07.12.2011 r.
08.08.11 r. - 18.10.11 r.

Kontrola gospodarki finansowej Gminy za 2010 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009 i 2011.

PDF2011-12-14 Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2012
  przez: Danuta Labus
 • opublikowano:
  22-02-2012 15:14
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  07-10-2016 13:56
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 10125
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×