Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownicy jednostek gminnych - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach PDFE.Trepka.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFR.Grzybek .pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFJ.Momot .pdf
4.

Bożena Taibert

Dyrektor PP w Kielczy PDFB.Taibert za 2018.pdf
PDFB.Taibert.pdf
 
5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFB.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem

PDFR.Paprotna.pdf

PDFRóża Paprotna.pdf

7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach PDFM.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy PDFG.Gosztyła .pdf
9.

Tomasz Górski

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFTomasz Górski.pdf
  Tomasz Górski Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFT. Górski za 2019 .pdf
10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFM.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFJ.Maczuch.pdf

PDFM.Domeracka.pdf

11

Gabriela Krawiec-Górzańska

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFG.Krawiec.pdf
12.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFJ.Spałek.pdf
13 Magdalena Maraszek-Bołda Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem PDFM.Maraszek-Bołda.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach PDFOśw. majątkowe za 2017 r. E.Trepka.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. W.Stępień.pdf

PDFWiesława Stępień .pdf

5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. B.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy PDFOśw. majątkowe za 2017 r. G.Gosztyła.pdf
9.

Zenon Charczuk

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFOśw. majątkowe Z.Charczuk na koniec zatr.pdf
  Tomasz Górski Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFI ośw. majątkowe T.Górski.pdf

PDFTomasz Górski - Korekta oświadczenia.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydająca decyzje w z up. Burmistrza Zawadzkiego

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Maczuch.pdf

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. Marzanna Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFOśw. majątkowe E.Konik na koniec zatr.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM" /
Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFOśw. majątkowe za 2017 r. G.Krawiec-Górzańska.pdf
13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFOśw. majątkowe za 2017 r. J.Spałek.pdf
14 Magdalena Maraszek-Bołda Dyrektor Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

PDFI ośw. majątkowe M.Maraszek-Bołda.pdf

PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Maraszek-Bołda.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach

PDFośw. maj. za 2016 E.Trepka.pdf

2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFośw. maj. za 2016 W.Stępień.pdf
5.

Beata Brzezińska

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 B.Brzezińska.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFośw. maj. za 2016 M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFośw. maj. za 2016 G.Gosztyła.pdf
9.

Marcin Loński

Zenon Charczuk

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFośw. maj. M.Loński.pdf

PDFośw. maj. Z.Charczuk.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2016 M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFośw. maj. za 2016 J.Maczuch.pdf

PDFośw. maj. za 2016 M.Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2016 E.Konik.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2016 G.Krawiec - Górzańska.pdf
13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFośw. maj. za 2016 J.Spałek.pdf

 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Ewa Trepka

Dyrektor PP w Żędowicach

PDFośw. maj. za 2015 E.Trepka.pdf

2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2015 R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2015 J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFośw. maj. za 2015 W.Stępień.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrektotr PSP w Zawadzkiem

PDFMałgorzata Rabicka - 31.08.2016r.pdf

PDFośw. maj. za 2015 M.Rabicka.pdf

6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2015 R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFośw. maj. za 2015 M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFośw. maj. za 2015 G. Gosztyła.pdf
9.

Marcin Loński

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFośw. maj. za 2015 M.Loński.pdf
10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2015 M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFośw. maj. za 2015 J.Maczuch.pdf

PDFośw. maj. za 2015 M.Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2015 E.Konik.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2015 G.Krawiec-Górzańska.pdf
13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFośw. maj. za 2015 J.Spałek.pdf
14 Beata Brzezińska Dyrektotr PSP w Zawadzkiem PDFBeata Brzezińska - 28.09.2016r.pdf

 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Maria Macioszek

Dyrektor PP w Żędowicach

PDFośw. maj. za 2014 r. M.Macioszek.pdf

PDFośw. maj. koniec zatrudnienia M.Macioszek - zakończenie zatrudnienia.pdf
PDFośw. maj. początek zatrudnienia E.Trepka.pdf
 

2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2014 r. R.Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFośw.maj. za 2014 r. J.Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFośw. maj. za 2014 r. W.Stępień.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrekotr PSP w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2014 r. M.Rabicka.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2014 r. R.Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFośw. maj. za 2014 r. M.Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFośw. maj. za 2014 r. G.Gosztyła.pdf
9.

Mateusz Ochlust

Marcin Loński

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFośw. maj. 30.04.2015 vr. M.Ochlust.pdf

PDFośw. maj. pocz. zatr. M.Loński.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFośw. maj. za 2014 r. M.Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Marzena Domeracka

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFośw.maj. za 2014 r. J.Maczuch.pdf

PDFośw.maj. za 2014 r. M.Domeracka.pdf

11

Eugeniusz Konik

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFośw. maj. za 2014 r. E.Konik.pdf
12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"

PDFośw. maj. za 2014 r. G.Krawiec-Górzańska.pdf

13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej
PDFośw. maj. za 2014 r. J.Spałek.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Maria Macioszek

Dyrektor PP w Żędowicach PDFośw. maj. Maria Macioszek.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFośw. maj. Renata Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFośw. maj. Jolanta Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFośw. maj. Wiesława Stępień.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrekotr PSP w Zawadzkiem PDFośw. maj. Małgorzata Rabicka.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFośw. maj. Róża Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFośw. maj. Małgorzata Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFośw. maj. Gabriela Gosztyła.pdf
9.

Mateusz Ochlust

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFośw. maj. Mateusz Ochlust.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFośw. maj. Marek Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego PDFośw. majątkowe Justyna Maczuch.pdf
11

Eugeniusz Konik

Marian Kreis

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"

PDFośw. maj. Eugeniusz Konik.pdf

PDFośw. maj. Marian Kreis.pdf

12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"

PDFośw. maj. Gabriela Krawiec-Górzańska.pdf

13.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej
PDFośw. maj. Joanna Spałek.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Maria Macioszek

Dyrektor PP w Żędowicach PDFMaria Macioszek.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFRenata Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFJolanta Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFWiesława Stępień.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrekotr PSP w Zawadzkiem PDFMałgorzata Rabicka.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFRóża Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFMałgorzata Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFGabriela Gosztyła.pdf
9.

Robert Gwóźdź

Mateusz Ochlust

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem 

PDFRobert Gwóźdź I.pdf

PDFRobert Gwóźdź II.pdf

PDFMateusz Ochlust.pdf

10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFMarek Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego PDFJustyna Maczuch.pdf
11

Henryk Morys

Marian Kreis

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"

PDFHenryk Morys I.pdf

PDFHenryk Morys II.pdf

PDFMarian Kreis.pdf

12

Gabriela Krawiec-Górzańska

Aleksandra Labus-Gałuszka

Członek Zarządu
"ZAW-KOM"

PDFGabriela Krawiec-Górzańska.pdf

PDFAleksandra Labus-Gałuszka.pdf

13

Henryk Bartoszek

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFHenryk Bartoszek.pdf

13

Marzena Domeracka

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego

PDFMarzanna Domeracka.pdf

15.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFJoanna Spałek.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Maria Macioszek

Dyrektor PP w Żędowicach PDFMaria Macioszek.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFRenata Grzybek.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFJolanta Momot.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFWiesława Stępień.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrekotr PSP w Zawadzkiem PDFMałgorzata Rabicka.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFRóża Paprotna.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFMałgorzata Kozioł.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFGabriela Gosztyła.pdf
9.

Robert Gwóźdź

Dyrektor GOSiT w Zawadzkiem  PDFRobert Gwóźdż.pdf
10

Marek Kutyła

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem PDFMartek Kutyła.pdf
10

Justyna Maczuch

Osoba wydajaca decyzje w imieiu Burmistrza Zawadzkiego PDFJustyna Maczuch.pdf
11

Henryk Morys

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFHenryk Morys.pdf
12.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFJoanna Spełek.pdf

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Maria Macioszek

Dyrektor PP w Żędowicach PDFMaria Macioszek - oświadczenie majątkowe.pdf
2.

Renata Grzybek

Dyrekotr PPNr 3 z oddz.żłobkowym w Zawadzkiem PDFRenata Grzybek - oświadczenie majątkowe.pdf
3.

Jolanta Momot

Dyrektor PPNr 2 z oddz.integracyjnym w Zawadzkiem PDFJolanta Momot - oświadczenie majątkowe.pdf
4.

Wiesława Stępień

Dyrektor PP w Kielczy PDFWiesława Stępień - oświadczenie majątkowe.pdf
5.

Małgorzata Rabicka

Dyrekotr PSP w Zawadzkiem PDFMałgorzata Rabicka - oświadczenie majątkowe.pdf
6.

Róża Paprotna

Dyrektor PG w Zawadzkiem PDFRóża Paprotna - oświadczenie majątkowe.pdf
7.

Małgorzata Kozioł

Dyrektor ZSG w Żędowicach PDFMałgorzata Kozioł - oświadczenie majątkowe.pdf
8.

Gabriela Gosztyła

Dyrektor ZSG w Kielczy PDFGabriela Gosztyła - oświadczenie majątkowe.pdf
9.

Robert Gwóźdź

Dyrektor MOKSiR w Zawadzkiem (zakończenie) PDFRobert Gwóźdź - oświadczenie majątkowe.pdf
9.

Robert Gwóźdź

Dyrektor MOKSiR w Zawadzkiem (zakończenie) PDFRobert Gwóźdź - oświadczenie majątkowe.pdf
9.

Henryk Morys

Prezes sp. 
"ZAW-KOM"
PDFHenryk Morys - oświadczenie majątkowe.pdf
10.

Joanna Spałek

Dyrektor MiG Biblioteki Publicznej PDFJoanna Spałek - oświadczenie majątkowe .pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2011
  przez: Danuta Labus
 • opublikowano:
  21-02-2012 11:05
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  10-10-2019 12:20
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 16045
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×