Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Miejski w Zawadzkiem - oświadczenia majątkowe

Urząd Miejski w Zawadzkiem 

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFMałgorzata Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFKarina Nowak.pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USCOZ PDFVioletta Turek.pdf
4.

Karina Bartoszek

Kierownik Referatu NI PDFKarina Bartoszek.pdf
PDFKarina Bartoszek.pdf
PDFkarina Bartoszek.pdf
5.

Dorota Klyssek

Kierownik Referatu OR

PDFDorota Klyssek.pdf
PDFDorota Klyssek.pdf

6 Eliza Bujmiła-Winkler Samodzielne stanowisko ds. mieszkaniowych PDFEliza Bujmiła-Winkler.pdf
PDFEliza Bujmiła-Winkler.pdf
7 Beata Buczek Zastępca Kierownika USCOZ PDFBeata Buczek.pdf
8 Regina Padus Stanowisko ds. wymiaru podatków PDFRegina Padus.pdf
9 Janina Chlebowska Stanowisko ds. wymiaru podatków i płac PDFJanina Chlebowska.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFM.Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFK. Nowak .pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USC PDFV.Turek.pdf
4.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFK.Bartoszek.pdf
5.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP PDFM.Matuszczak.pdf
PDFM.Matuszczak1.pdf
 
6 Dorota Klyssek Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych  i pozyskiwania funduszy PDFD.Klyssek.pdf
7 Eliza Bujmiła-Winkler Samodzielne stanowisko ds. komunalno-budowlanych PDFE.Bujmiła - Winkler .pdf
8 Beata Buczek Zastępca Kierownika USCiSO PDFB.Buczek.pdf
9 Regina Padus Regina Padus Stanowisko ds. wymiaru podatków PDFR.Padus.pdf
PDFR.Padus1.pdf
 
10 Janina Chlebowska Stanowisko ds. wymiaru podatków i płac PDFJ.Chlebowska.pdf
PDFJ.Chlebowska1.pdf
 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFOśw. majątkowe za 2017 r. K.Nowak.pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USC PDFOśw. majątkowe za 2017 r. V.Turek.pdf
4.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFOśw. majątkowe za 2017 r. K.Bartoszek.pdf
5.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP PDFOśw. majątkowe za 2017 r. M.Matuszczak.pdf
 
6 Dorota Klyssek Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych (KOM) PDFI ośw. majątkowe D.Klyssek.pdf
PDFOśw. majątkowe za 2017 r. D.Klyssek.pdf
 
7 Eliza Bujmiła-Winkler Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami (ZPO) PDFI ośw. majątkowe E.Bujmiła-Winkler.pdf
PDFOśw. majątkowe za 2017 r. E.Bujmiła-Winkler.pdf
 
8 Beata Buczek Zastępca Kierownika USCiSO PDFI Ośw. majątkowe B.Buczek.pdf
PDFOśw. majątkowe za 2017 r. B.Buczek.pdf
 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFośw. maj. za 2016 M.Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFośw. maj. za 2016 K.Nowak.pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USC PDFośw. maj. za 2016 V.Turek.pdf
4.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFośw. maj. za 2016 K.Bartoszek.pdf
5.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP PDFośw. maj. za 2016 M.Matuszczak.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFośw. maj. za 2015 M.Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFośw. maj. za 2015 K.Nowak.pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USC PDFośw. maj. za 2015 V.Turek.pdf
5.

Krzysztof Trzewiczek

Kierownik Ref.SO

PDFKrzysztof Trzewiczek - 26.08.2016r.pdf

PDFośw. maj. za 2015 K.Trzewiczek.pdf

PDFI ośw. maj. K.Trzewiczek.pdf

6.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFośw. maj. za 2015 K.Bartoszek.pdf
7.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP PDFośw. maj. za 2015 M.Matuszczak.pdf
 

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFośw. maj. za 2014 r. M.Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFośw. maj. za 2014 r. K.Nowak.pdf
3.

Violetta Turek

Kierownik USC PDFośw. maj. za 2014 r. V.Turek.pdf
5.

Lucyna Graczyk

Kierownik Ref.SO

PDFośw.maj. za 2014 r. L.Graczyk.pdf

PDFośw. maj. 30.06.2015 r. L.Graczyk.pdf

6.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFośw. maj. za 2014 r. K.Bartoszek.pdf
7.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP
PDFośw. maj. za 2014 r. M.Matuszczak.pdf

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Treść oświadczenia
1.

Małgorzata Kowalska

Sekretarz Gminy PDFośw. maj. Małgorzata Kowalska.pdf
2.

Karina Nowak

Skarbnik Gminy PDFośw. maj. Karina Nowak.pdf
3.

Teresa Dziuba

Violetta Turek

Kierownik USC

PDFośw. maj. Teresa Dziuba.pdf

PDFTeresa Dziuba- przejście na emeryturę.pdf

PDFVioletta Turek - kierownik.pdf

4.

Violetta Turek

Z-ca Kierownika USC

PDFośw. maj. Violetta Turek.pdf

PDFVioletta Turek - zastępca kierownika.pdf

5.

Lucyna Graczyk

Kierownik Ref.SO PDFośw. maj. Lucyna Graczyk.pdf
6.

Karina Bartoszek

Kierownik Ref.GRO PDFośw. maj. Karina Bartoszek.pdf
7.

Marek Matuszczak

Kierownik Ref.GP
PDFośw. maj. Marek Matuszczak.pdf