Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.09.2016

PDFUchwała Nr XXII-225-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-163-15 w spr. uchwały budżetowej na 2016 r..pdf (2,30MB)
PDFUchwała Nr XXII-226-16 w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (2,21MB)
PDFUchwała Nr XXII-227-16 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (197,71KB)
PDFUchwała Nr XXII-228-16 w spr. określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf (927,27KB)
PDFUchwała nr XXII-229-16 w spr. ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych.pdf (354,93KB)
PDFUchwała Nr XXII-230-16 w spr. okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (175,44KB)
PDFUchwała Nr XXII-231-16 w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (495,63KB)
PDFUchwała Nr XXII-232-16 w spr. zmiany uchwały Nr XIV-162-15 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,39MB)
PDFUchwała Nr XXII-233-16 w spr. powierzenia reprezentowania Gminy Zawadzkie w razie nieobecności Burmistrza Zawadzkiego w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf (137,03KB)
PDFUchwała Nr XXII-234-16 w spr. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022.pdf (34,39MB)
PDFUchwała Nr XXII-235-16 w spr. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawadzkie.pdf (32,06MB)