Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_gpr_formularz

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030: PDFGPR_ Zawadzkie.pdf (2,72MB)

Formularz konsultacji: ODTFormularz konsultacji GPR.odt (11,84KB)

Zarządzenie: PDFZarządzenie 833XXXIII2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (2,10MB)

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konstulacji

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (1,59MB)

Zarządzenie nr 769/XXXII/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030"

PDF2.Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumetnu Prognoza odziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoj.pdf (331,63KB)

Zarządzenie nr 741/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030".

PDF1.zarządzenie-strategia.pdf (611,54KB)

Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariatu na rok
2022

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczącego Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1.Zarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz

PDFZarządzenie Nr 592_XXXI_2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz.pdf (358,06KB) 

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFprojekt uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (162,05KB)

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFZałącznik do Uchwały nr … Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia …Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność.pdf (421,66KB)

4. Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc (35,50KB)

 

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz organizacje działające na terenie gminy Zawadzkie.

Konsultacje trwają od 17 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r. w formie zgłaszania pisemnych uwag i propozycji na formularzu, który można złożyć osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej na adres .

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 345/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFZarządzenie Nr 345-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 listopada 2020 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia GPPiRPA oraz PN na 2021 r..pdf (208,04KB)

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok.

          PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 r..pdf (187,51KB)

  1. Formularz konsultacyjny

          DOCXFormularz konsultacyjny.docx (13,72KB)

  1. Klauzula informacyjna

          PDFKlauzula informacyjna.pdf (52,68KB)

Burmistrz Zawadzkiego  ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Zawadzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

PDFZarządzenie Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r.pdf (656,12KB)

DOCZałącznik do ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 11.12.2019 r. -FORMULARZ DO KONSULTACJI.doc (43,50KB)

PDFUzasadnienie do Zarządzenia Nr 168XXIX2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 11.12.2019 r..pdf (383,06KB)

PDFProjekt Uchwały .pdf (1,28MB)

 PDFUzasadnienie do Uchwały .pdf (517,11KB)

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie .pdf (421,63KB)


PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Żędowice projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żędowice.pdf (2,23MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Żędowice.pdf (5,31MB)


PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kielcza.pdf (5,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Kielcza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kielcza.pdf (2,21MB)


PDFInformacja o konsultacjach społecznych .pdf (514,81KB)
PDFZarządzenie 247_XXVII_2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (948,72KB)
 

 


PDFZarządzenie konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie.pdf (1,94MB)
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie I.pdf (209,49KB)
PDFZmiana Zarządzenia w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie II.pdf (177,31KB)
 

 

Zarządzenie Nr 79/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/XXVI/2016 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 maja 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 79.pdf (411,84KB)

 

Dodatkowe nazwy miejscowości

Zarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Zawadzkie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

PDFZarządzenie Nr 68-XXVI-2016 z dnia 31 maja 2016 r. .pdf (1,97MB)