Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana Studium dla części miasta Zawadzkie

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie.

PDFStudium Zawadzkie OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od OOŚ.pdf (138,97KB)
 


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

Obwieszczenie.pdf (599,96KB)

PDFStudium Zawadzkie zmiana 2023 - TEKST UJEDNOLICONY.pdf (2,82MB)
PDFza�. 1 Uwarunkowania rozwoju.pdf (8,01MB)
PDFza�. 2 Zmiana Studium 2023_KIERUNKI 1.pdf (15,24MB)
PDFZmiana Studium 2023_KIERUNKI-wyrys.pdf (1,60MB)

Opublikowano: 29 czerwca 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFInformacja - studium.pdf (459,00KB)
 

Opublikowano: 31 maja 2022 r. 


Uchwała Nr XXXIX/270/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie

PDFuchwała - zmiana studium.pdf (383,82KB)


XMLAPP-1 dla SUIKZP Zawadzkie.xml (4,63KB)