Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje rolnicze

Kampania promocyjna „Produkt polski”.

PDFPismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii Produkt polski.pdf

Więcej informacji pod adresem: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

Opublikowano: 10.10.2019 r.


Informacja KRUS o Konkursie "Moja Wizja Zero".

Trwa nabór prac do Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Termin składania zgłoszeń do 31 października 2019 r.

PDFPlakat Moja Wizja Zero.pdf

Więcej informacji pod adresem: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Opublikowano: 09.10.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 2. przepisach obowiązujących rolników wyjeżdżających do pracy (poza granicami Polski – obszar Unii Europejskiej),
 3. zmianie kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.

PDFInformacja ws. św. uzup. dla osób niezd. do sam egz..pdf

PDFWażne dla rolników wyjeżdżających do pracy.pdf

PDFZmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.pdf

Opublikowano: 19.09.2019 r.


STOP SUSZY!

W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Spotkania odbędą się:

 • 16 września 2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu,
 • 20 września 2019 r. o godzinie 10:30 w Hotelu Silvia Gold przy ul. Studziennej 8
  w Gliwicach.

Rejestracji na ww. spotkania konsultacyjne można dokonać na stronie: http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/rejestracja-na-konsultacje-spoleczne-2019/

Debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach: www.stopsuszy.pl oraz https://www.konsultacjesusza.pl

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego
ds. gospodarki wodnej.

Projekt PPSS dostępny jest na stronie: http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

Opublikowano: 11.09.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. świadczeniu 500 plus dla niepełnosprawnych,
 2. świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnym zasiłku opiekuńczym lub zasiłku dla opiekuna,
 3. laureatach konkursu plastycznego dla dzieci oraz konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
 4. ubezpieczeniu zdrowotnym – zasady obejmowania członka rodziny.

PDFŚwiadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.pdf

PDFOpolski KRUS wybrał laureatów.pdf

PDFUbezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny.pdf

Opublikowano: 03.09.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 8 za okres od 31 maja do 30 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb II kategorii) oraz zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb III kategorii) oraz tytoń, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb IV kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 06.08.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 7 za okres od 21 maja do 20 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb II kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 24.07.2019 r.


Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanej do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

PDFInformacja KOWR o Programie Stypendiów Pomostowych.pdf

Opublikowano: 23.07.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 6 za okres od 11 maja do 10 lipca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe i rośliny strączkowe (dla gleb I kategorii) oraz zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe (dla gleb II kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 16.07.2019 r.


Apel Pani dr Aleksandry Hadzik – Prezes KRUS o zachowanie zasad bezpieczeństwa
podczas żniw. 

PDFApel o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.pdf

Opublikowano: 12.07.2019 r.


Zgodnie z raportem Nr 5 za okres od 1 maja do 30 czerwca br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy na obszarze województwa opolskiego, w tym na terenie gminy Zawadzkie, w zakresie upraw: zboża jare, rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe (dla gleb I kategorii).

Rolnicy, których dotknęła susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.

Na podstawie złożonych wniosków, Komisja Wojewody przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach oraz dokona szacowania zakresu i wysokości powstałych szkód.

Pisemne wnioski o oszacowanie faktycznego zakresu szkód w uprawach w związku z suszą należy składać w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

Mapa kategorii glebowych:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Raporty Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Wniosek:

PDFWniosek - susza 2019.pdf

Oświadczenie RODO Wojewody Opolskiego:

PDFOświadczenie RODO Wojewody Opolskiego.pdf

Opublikowano: 09.07.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. apelu Pani dr Aleksandry Hadzik – Prezes KRUS w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji,
 2. jednorazowych odszkodowaniach za wypadek przy pracy rolniczej,
 3. świadczeniu Mama 4+,
 4. ubezpieczeniu społecznym rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
 5. podsumowaniu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje.

 

PDFApel w sprawie zapewnienia dzieciom bezpiecznych wakacji.pdf

PDFJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.pdf

PDFMatki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki.pdf

PDFUbezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących.pdf

PDFPodsumowanie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.pdf

Opublikowano: 25.06.2019 r.


Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 (pok. 303), w dniach 18.06.2019 – 25.06.2019 r., w godzinach pracy urzędu, zostanie udostępniony do wglądu spis osób z terenu gminy Zawadzkie uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu.

Opublikowano: 18.06.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. poświadczeniu dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych,
 2. ubezpieczeniu społecznym rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych,
 3. zwiększeniu ostrożności wśród rolników na kleszcze.

PDFPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.pdf

PDFUbezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne.pdf

PDFKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.pdf

Opublikowano: 16.05.2019 r.


Informacja o zabiegu agrolotniczym na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie

PDFInformacja o zabiegu agrolotniczym.pdf

Opublikowano: 08.05.2019 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: wypalanie traw grozi utratą dopłat

PDFARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat.pdf

Opublikowano: 08.05.2019 r.


Apel do rolników – pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

PDFApel do rolników - pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.pdf

Opublikowano: 15.04.2019 r.


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

PDFOZE - szansa na innowacyjne rolnictwo.pdf

Opublikowano: 12.03.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 2. weryfikacji rent rodzinnych,
 3. Programie Mama 4 Plus,
 4. nowej edycji ogólnokrajowych konkursów „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników oraz „Konkursu Plastycznego” dla dzieci.

PDFZasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzen.pdf

PDFWeryfikacja rent rodzinnych.pdf

PDFProgram Mama 4 Plus.pdf

PDFJUŻ WKRÓTCE nowa edycja konkursów BGR I plastycznego.pdf

Opublikowano: 04.03.2019 r.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

PDFUlotka - ubój z konieczności.pdf

Opublikowano: 08.02.2019 r.


Informacja KRUS o:

 1. podjęciu współpracy przez regionalne oddziały KRUS, OODR, ARiMR i KOWR przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników,
 2. składkach na ubezpieczenie społeczne rolników (wymiar składek, terminy opłacenia) oraz
  o świadczeniach KRUS w 2019 r.

PDFInformacja o podjęciu współpracy przez opolskie oddziały KRUS, OODR, ARiMR i KOWR.pdf 

PDFInformacja o składkach na ubezpieczenie społeczne rolników.pdf

PDFInformacja o świadczeniach KRUS w 2019 r..pdf

PDFInformacja o wykorzystaniu limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.pdf
 

Opublikowano: 24.01.2019 r.


Informacja KRUS dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz zaproszenie do udziału w spotkaniach szkoleniowo – informacyjnych przedstawicieli branży rolniczej
w I kwartale 2019 roku.

PDFZaproszenie do udziału w spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych rolników.pdf

PDFInformacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników.pdf

Opublikowano: 21.12.2018 r.


Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowej pomocy dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy.

Pismo zawiera szczegółowe informacje dotyczące terminów i dokumentów, które producenci powinni złożyć w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PDFInformacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf

Opublikowano: 21.09.2018 r.


Informacja KRUS o jednorazowym odszkodowaniu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, rehabilitacji leczniczej dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS oraz tabela przedstawiająca wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2018 r.

PDFRehabilitacja.pdf
PDFWysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników  w IV kwartale 2018 r..pdf
PDFJednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.pdf

Opublikowano: 21.09.2018 r.


Informacja KRUS - założenia rządowego Planu dla Wsi

PDFInformacja KRUS.pdf

Opublikowano: 04.09.2018 r.


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich odnośnie zagrożenia i postępowania przy podejrzeniu wścieklizny

PDFZagrożenie i postępowanie przy podejrzeniu wścieklizny.pdf

Opublikowano: 25.07.2018 r.


„Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym” - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich

PDFBezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.pdf

Opublikowano: 10.07.2018 r.


Operacja pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” organizowana przez Fundację EKOOSTOJA

PDFPszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne - plakat.pdf

Opublikowano: 10.07.2018 r.


Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich

PDFArtykuł - rehabilitacja dzieci kwiecień 2018r.pdf
PDFArtykuł - rehabilitacja zaproszenie.pdf
PDFUmowa i ubezpieczenie.pdf
PDFWypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2017r.pdf

Opublikowano: 30.05.2018 r.


Konkurs „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, organizowany przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

PDFRegulamin konkursu- LIDER 2018.pdf
PDFKarta zgłoszenia- konkursu- LIDER 2018.pdf

Opublikowano: 30.05.2018 r.


XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”

PDFOgólnopolski konkurs Rolnik-Farmer Roku - regulamin i formularz.pdf

Opublikowano: 15.05.2018 r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie wchodzi w życie 28.02.2018 r. i dotyczy wszystkich hodowców trzody chlewnej.

PDFRozp. MRiRW z dn. 9.02.2018 r. zm. w sprawie środków podejmowanych w zw. z ASF.pdf

Opublikowano: 14.03.2018 r.


„Zmniejsz ryzyko wypadku zadbaj o swoje stopy” - informacja Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich.

PDFZmniejsz ryzyko wypadku - KURS.pdf

Opublikowano: 14.03.2018 r.


WAŻNE INSTYTUCJE - DANE TELEADRESOWE:

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 462 11 80

fax 77 461 31 58

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich

ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie

tel./fax 77 461 45 28

e-mail:

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich

ul. Gogolińska 2a

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 89 18

e-mail:

 

Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Terenowy w Strzelcach Opolskich

ul. Gogolińska 2a

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461 38 25

e-mail:

 

Izba Rolnicza w Opolu

ul. Północna 2

45-805 Opole

tel. 77 457 23 26 (sekretariat)

fax 77 457 23 27

e-mail:

 

Związek Śląskich Rolników

ul. Powstańców Śląskich 25

45-086 Opole

tel. /fax 77 454 31 44

tel. kom. 503 861 876

e-mail:

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Opolu

ul. 1-go Maja 6

45-068 Opole

tel. 77 4000 09 00

fax 77 4000 09 51

e-mail:

 

Agencja Rynku Rolnego

Oddział Terenowy w Opolu

ul. Horoszkiewicza 6

45-301 Opole

tel. 77 441 70 00

fax 77 441 70 01

e-mail:

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2015
  przez: Renata Augustyniak
 • opublikowano:
  11-05-2015 11:07
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  10-10-2019 09:41
  przez: Grzegorz Wieszołek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 8263
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×