Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania rok 2015

Lp. Sprawozdanie
5. PDFsprawozdanie za 2015 r..pdf
4. PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf
3

PDFZarządzenie 150_XXV_2015 z dia 18 sierpnia w sprawie przedstawienia RM w Zawadzkiem i RIO w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących Gminy Zawadzkie za I pół.2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majatkowych gminy Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rzadowej zleconych Gminie Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 6 - Zestawienie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 7 - sprawozdanie z wykonania wydatków na przdsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I poł. 2015r..pdf


PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf


PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf


PDFObjasnienie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I pół 2015 r..pdf


PDFInformacja o koształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.pdf

2

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za II kwartał 2015 r.pdf

1

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2015 r..pdf