Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdania rok 2015

Lp. Sprawozdanie
5. PDFsprawozdanie za 2015 r..pdf
4. PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za 2015 r..pdf
3

PDFZarządzenie 150_XXV_2015 z dia 18 sierpnia w sprawie przedstawienia RM w Zawadzkiem i RIO w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących Gminy Zawadzkie za I pół.2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majatkowych gminy Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf

PDFZałacznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rzadowej zleconych Gminie Zawadzkie za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 6 - Zestawienie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu za I pół. 2015 r..pdf


PDFZałącznik Nr 7 - sprawozdanie z wykonania wydatków na przdsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I poł. 2015r..pdf


PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf


PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Zawadzkiem za I półrocze 2015r..pdf


PDFObjasnienie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I pół 2015 r..pdf


PDFInformacja o koształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.pdf

2

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za II kwartał 2015 r.pdf

1

PDFInformaca z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2015 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2015
  przez: Karina Nowak
 • opublikowano:
  30-04-2015 08:09
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  20-07-2018 12:02
  przez: Danuta Labus
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 6779
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl