Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na 2023 rok

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2023 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
3) krajoznawstwa;
4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFzarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert 2023.pdf (1,71MB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2023 roku:

PDFZarządzenie - ogłoszenie wyników.pdf (505,62KB)

................................................................................................................................................................................................................................

 

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2023

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie
w 2023 roku.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok: PDFSprawozdanie za 2022 rok.pdf (286,87KB)

 

Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Konsultacje trwają od 10 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 grudnia 2022 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres .

PDFZarzadzenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf (322,80KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (159,55KB)
PDFZałącznik - program współpracy.pdf (421,81KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (69,94KB)
 

 


Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Konsultacje trwają od 18 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 24 listopada 2022 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres ngo@zawadzkie.pl.

 

1. Zarządzenie nr 784/XXX/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

PDF1. Zarządzenie.pdf (320,39KB)

2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDF2. Projekt uchwały2023pdf.pdf (164,13KB)

3. .Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDF3. załącznik program współpracy.pdf (724,75KB)

4. Formularz konsultacji

PDF4. Formularz konsultacji.pdf (68,31KB)

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego NR 653/XXX/II/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2022 roku. 

PDFZarządzenie NR 653_XXXII_2022.pdf (479,71KB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Zawadzkiego przyznał dotacje celowe na 2022

Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2022 roku.

PDFZarządzenie nr 633_XXI_2021.pdf (348,88KB)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2022 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi

PDFsprawozdanie z konsultacji.pdf (308,97KB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Konsultacje trwają od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 2021 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 28 listopada 2021 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.

1. Zarządzenie Nr 592/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

PDFzarzadzenie-nr-592_xxxi_2021-w-sprawie-przeprowadzania-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz (1).pdf (358,06KB)

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFuchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (162,05KB)

3.Załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

PDFzalacznik-do-uchwaly-nr-rady-miejskiej-w-zawadzkiem-z-dnia-programu-wspolpracy-gminy-zawadzkie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc.pdf (421,66KB)

4.Formularz konsultacji 

DOCformularz-konsultacji.doc (35,50KB)

 

 

 PDFZarządzenie Nr 458 XXXI 2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf (517,86KB)


PDFZarządzenie Nr 441XXXI2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sporu na terenie gminy Zawadzkie w 2021 roku..pdf (374,60KB) 


PDFZarządzenie Nr 416XXXI2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2021 roku.pdf (2,61MB)

 


Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi


Burmistrz Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Konsultacje trwają od 20 listopada 2020 r. do 27 listopada 2020 r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.zawadzkie.pl i bip.zawadzkie.pl (zakładka Ogłoszenia i komunikaty >> konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 101)
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 listopada 2020 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie,
- osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
- w formie elektronicznej, na adres umig@zawadzkie.pl.
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (1,24MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy.pdf (1,15MB)
PDFZałącznik do projektu uchwały – Program współpracy.pdf (3,76MB)
DOCFormularz konsultacji.doc (35,00KB) 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r_.pdf (976,34KB)


PDFWykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.pdf (769,87KB) 


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf (5,12MB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na 2020 r..pdf (972,66KB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (163,50KB)

DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (121,00KB)


PDFProgram współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf (1,90MB)


Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych w 2020 roku.
Burmistrz Zawadzkiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracw komisjach konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Zawadzkie na rok 2020.
Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych, nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert, posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ok. 102. Kandydatury można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres gazeta@zawadzkie.pl lub tradycyjną, na adres Urząd Miejski  w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.

Burmistrz Zawadzkiego
  Mariusz Stachowski

 

DOCformularz zgłoszeniowy kandydata do komisji 2020_0.doc (56,00KB)


PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok.pdf (584,76KB)


Burmistrza Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu
„Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.

 

Konsultacje trwają od 01 listopada 2019r. do 07 listopada 2019r.
w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.zawadzkie.pl (zakładka konkursy ofert) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie (pok. 102)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 7 listopada 2019 roku na:
- adres siedziby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

- w formie elektronicznej, na adres .

 

DOCKONSULTACJE 2020 formularz konsultacji.doc (35,50KB)
PDFprogram współpracy.pdf (5,28MB)


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn. "Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie"
PDFZarządzenie 63_XXIX_2019 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert .pdf (466,95KB)


Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zawadzkie”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10 czerwcu 2019 r.

PDFZarządzenie wypoczynek letni 2019.pdf (7,17MB)


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

PDFSPRAWOZDANIE NGO za 2018.pdf (345,75KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; krajoznawstwa i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert.pdf (459,46KB)


Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf (869,59KB)

 


Zaproszenie do składania ofert
 
Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2019 roku.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.PDF (457,41KB)


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 504/XXVIII/2018 z dnia 9 października 2018 r. Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Zawadzkie, do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Termin konsultacji: od 10 do 26 października 2018 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.
Do pobrania: 

DOCformularz-konsultacji.doc (34,50KB)

PDFZarządzenie i Projekt Uchwały.pdf (4,75MB)


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego..pdf (1,25MB) 


 

Wypoczynek letni - konkurs

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja wypoczynku w okresie wakacji.
Termin składania ofert upływa z dniem 30 maja 2018 r.

DOCoferta wypoczynek.doc (88,00KB)
DOCXOswiadczenia-wzor.docx (14,92KB)
DOCXsprawozdanie wypoczynek.docx (20,55KB)
PDFZarządzenie Burmistrza - wypoczynek letni dzieci imłodziezy.pdf (15,73MB)
 

 


PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w 2018 roku..pdf (1,88MB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w 2018 roku.pdf


Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2018 roku.
roztrzygniecie konkursu.pdf

PDFZarządzenie 373_XXVII_2018.pdf (3,23MB)


Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Na podstawie Zarządzenia Nr 316/XXVII/2017 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin konsultacji: od 17 do 24 listopada 2017 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji. Wypełniony formularz można złożyć:
1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13,
2)    drogą elektroniczną na adres: promocja@zawadzkie.pl,
3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały.pdf (541,91KB)
PDFZałącznik do Uchwały Program współpracy.pdf (3,69MB)
DOCformularz konsultacji.doc (34,50KB)
 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/363/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie, Burmistrz Zawadzkiego ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zawadzkie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawi.pdf
Formularz zgłaszania uwag i propozycji .docx
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.pdf
stypendia - wzór wniosku.doc
nagrody- wzór wniosku.doc


PDFZarządzenie Nr 244_XXVII_2017 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych.pdf (1,13MB)


Konkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2017 roku oraz zaprasza do składania ofert. 

PDFKonkurs na organizację wypoczynku letniego dzieci.pdf (3,21MB)

 

 


Dotacje na realizację zadań w 2017 roku przyznane

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Burmistrza Zawadzkiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017

PDFZarządzenie nr 188.pdf (1,25MB)

 


Zarządzenie 149/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

PDFZarządzenie 149_XXVI_2016 .pdf (2,14MB)

DOCformularz konsultacji.doc (34,50KB)


Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 3 września 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Zawadzkie.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 października 2016 r.

PDFoferta.pdf (2,92MB)


Komunikat z dnia 31.03.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza z dniem 31marca 2016 r., komunikat dot. publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania publicznego:
Wspieranie i  upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Organizacja sportu w zakresie piłki nożnej na terenach miejskich.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy STAL Zawadzkie

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 lub mailowo na adres promocja@zawadzkie.plw terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

PDFRealizacja zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (4,03MB)

 

Ogłoszenia o konkursach

Data ogłoszenia Treść
20.01.2017

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2017 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFWyniki konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2017 – zarządzenie 180_XXVIII_2017.pdf (367,55KB)

DOCXoferta nowy wzór.docx (61,95KB)
PDFOgłoszenie konkursu.pdf (2,51MB)
 

 

14.04.2016 r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień

PDFZarządzenie 70_XXVI_2016 z dnia 31 maja 2016 - wyniki konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2016.pdf (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr 46-wspieranie zadań publicznych.pdf (2,83MB)

 

14.01.2016 r.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2016

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie.pdf (577,13KB)

 

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  w roku 2016 zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dzieci i młodzieży; pomocy społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Druk oferty zamieszczony jest w zakładce urząd/e-usługi

PDFZarządzenie Nr 8_XXVI_2016 z dnia 13 stycznia w sprawie otwartego konkursu ofert na wspierania zadan publicznych.pdf (6,23MB)

16.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 66/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień w 2015 roku

PDFZarządzenie 99_XXV_2015 - Wyniki konkursu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 r..pdf (481,12KB)

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf (7,25MB)

24.02.215 r

PDFZarządzenie nr 41_XXV_2015 z dnia 24 lutego.pdf (1,19MB)

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015

18.02.215 r

Zarządzenie nr 34/XXV/34/XXV/2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w sprawie sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2015.

PDFZarządzenie nr 34_XXV_34_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 lutego .pdf (1,58MB)

20.01.2015r. PDFZarządzenie Nr 19_XXV_2015 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zostrzygnięcia konkursu na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2015 r..pdf (778,89KB)
05.01.2015r.

Zarządzenie Nr 10/XXV/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2015.

PDFzarządzenie w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zwspieranie zdadań publicznych.PDF (4,24MB)
 

10.04.2014r.

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty ofert na wspieranie w roku 2014 zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

PDFZarządzenie nr 754_XXIV_2014 - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf (3,07MB)

PDFrozstrzygniecie_wypoczynek.pdf (1 004,77KB)

07.01.2014r.

PDFOtwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2014 r.pdf (6,40MB)

12.12.2012r. PDFZarządzenie 546_XII_2012 w sprawie ogłoszenia I otwartego kunkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w 2013 r..pdf (2,68MB)
12.12.2011r. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej; opieki społecznej; turystyki; kultury i sztuki; profilaktyki i rozw. problemów alkoh.-wypoczynku w 2012 r.

 

Roztrzygnięcia konkursów
 
Konkurs Treść
Roztrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2016 roku. PDFZarządzenie Nr 6_XXVI_2016 z dnia 12 stycznia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wspieranie sportu na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (1,36MB)
Stypendia sportowe dla osób fizycznych oraz nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe w 2013 roku 

PDFZarządzenie o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych za 2013 rok.pdf (1,56MB)

Dofinansowanie na wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2014.

PDFZarządzenie nr 713_24_2014 Burmistrza Zawadzkiego..pdf (971,55KB)

Roztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku PDFRoztrzygnięcie konkursu na realziację zadań publicznych w 2014 roku.pdf (2,11MB)

 

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o konsultacjach  projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 845/XXIV/2014 Burmistrz Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Termin konsultacji: do 24 października  2014 r. Forma konsultacji:  pisemna  z  wykorzystaniem formularza konsultacji

Wypełniony formularz można złożyć:

1)    drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13

2)    drogą elektroniczną na adres: umig@zawadzkie.pl

3)    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok.101.

 Do pobrania:

DOCformularz konsultacji.doc (34,00KB)
DOCprogram 2015 - 2014.10.15.doc (83,50KB)