Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o podaniu  do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie, do sporządzania którego przystąpiono uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. 

PDFobwieszczenie - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.pdf
Opublikowano: 25 marca 2022 r.


Burmistrz Zawadzkiego zawiadomienia o podjęciu przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały Nr XXXV/254/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

Informacja - zmiana planu.pdf

Opublikowano: 25 stycznia 2022 r.

 


Uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. gmina Zawadzkie przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie.

PDFuchwała intencyjna.pdf
 

XMLAPP 1 - Zmiana mpzp miasta Zawadzkie - etap przystąpienia.xml