Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.06.2014 r

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielania poręczenia.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych zmian przebiegu granic obszaru NATURA 2000 Dolina Małej Panwi na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka gruntu Nr 1310 z mapy 6, obręb Żędowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielskie a Gminą Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2013 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-319-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-389-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-390-13.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFw sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Zawadzkiem do prowadzenia postepowań i wydawnia decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf

PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-425-14.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2014
  przez: BRM
 • opublikowano:
  25-06-2014 07:29
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 1581
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl