Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Samorządowe 2014

 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad - wyciąg.pdf
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojew.pdf
 

JPEGInformacja dla osób niepełnosprawnych.jpeg
JPEGInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW w dniu 30.11.2014 r. .jpeg
 

JPEGPorządek I Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 27 listopada 2014 r. .jpeg

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem..pdf

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 17 listopada 2014 r. w spr. przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach burmistrza Zawadzkiego w dniu 30.11.2014 r.pdf

PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminie Zawadzkie.pdf

PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacje dla osób niepełnosprawnych.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.10.2014.pdf

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o listach zarejestrowanych kandydatów na radnych.pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego.pdf

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Radnych.pdf

 

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania.pdf

PDFudostępnienie spisu wyborców - informacja.pdf

PDFwniosek o udosępnienie spisu wyborców.pdf

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 22 września 2014 r..pdf

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 wrzesnia 2014 r. o kręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych i siedzibie MKW.pdf

PDFKalendarz wyborczy.pdf

PDFUchwała nr XLV-455-14 w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr XLV-456-14 w spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego.pdf

PDFZarządzenie w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza.pdf

PDFInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf

PDFInformacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach.pdf

PDFInformacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych.pdf

PDFOświadczenie lustracyjne.pdf

PDFPomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFWzór listy poparcia.pdf

PDFWzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf

PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na burmistrza.pdf

PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.pdf

PDFWzór oświadczenia pełnomocnika.pdf

PDFWzór zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf

PDFWzór zgłoszenia kandydata na burmistrza.pdf

PDFWzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-201-12 w spr. podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze,określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.pdf

PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-202-12 z dnia 30.08.2012 r. w spr. podziału Gminy Zawadzkie na stałę obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib okw.pdf

PDFZarządzenie nr 37_14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2014
  przez: BRM
 • opublikowano:
  11-06-2014 08:51
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  03-12-2014 14:40
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 7801
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×