Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej - rok 2021

Nr Uchwały
XXVII PDFUchwała Nr XXVII-200-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVII-201-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wileloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2029.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-202-21 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-203-21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r..pdf
PDFUchwała nr XXVII-204-21 w sprawie przekazania skargi według właściwości.pdf
XXVI

PDFUchwała Nr XXVI-195-21 o zmienie uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVI-196-21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-197-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2021.pdf
PDFUchwała nr XXVI-198-21 w spr. zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-199-21 w sprawie przekazania petycji z dnia 5 lutego 2021 r. organowi właściwemu.pdf

XXV PDFUchwała Nr XXV-183-21 o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-184-21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 WPF.pdf
PDFUchwała Nr XXV-185-21 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDFUchwała Nr XXV-186-21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegajacych na usuwaniu odpadów .pdf
PDFUchwała Nr XXV-187-21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV-188-21 w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie.pdf
PDFUchwała Nr XXV-189-21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-190-21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-191-21 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadkziem na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-192-21 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r. .pdf
PDFUchwała Nr XXV-193-21 o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf
PDFUchwała Nr XXV-194-21 o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pozyczki inwestycyjnej.pdf