Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej - rok 2021

 

XXV Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2021 r.

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.1.Zał. Nr 1 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.2.Zał. Nr 2 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.3.Zał. Nr 3 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.4.Zał. Nr 4 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.5.Zał. Nr 5 do projektu uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF1.6.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIV-177-20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wpf na lata 2021-2029.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDF3. 1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zawadzkie na lata 2021-2025.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf
PDF4.1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF5.1.Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujacej na uwzględnienie.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf
PDF9. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki płatniczej w WFOŚiGW w Opolu.pdf

PDF10.Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VIII-71-19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w WFOŚi GW w Opolu.pdf

PDF11.Projekt uchwały w spr. przyjęcia sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem za 2020 r..pdf
PDF12.Projekt uchwały w spr. przyjecia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r..pdf
 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2021 r. 

PDF1.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2021 r..pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie z postanowieniem.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawadzkie.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf