Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka przestrzenna

Na terenie Gminy Zawadzkie obowiązują następujące dokumenty związane z planowaniem przestrzennym:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”, a Uchwałą Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniła planszę Nr 4 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w uchwały

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf
PDFzmiana uchwały.pdf

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf
 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem przyjęty Uchwałą Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 28 sierpnia 2003 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie przyjęty Uchwałą Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 20 grudnia 2007 r. i opublikowany w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. (wszedł w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.)

Z treścią w/w dokumentów oraz z rysunkami można zapoznać się na stronie http://zawadzkie.pl/index.php/gmina/plan-zagospodarowania-przestrzennego