Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zawadzkiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

 

PDFInformacja dla niepełnosprawnych.pdf

 

PDFPrezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW- Głosowanie korespondencyjne.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-1-Przeprowadzenie głosowania.pdf
PDFPrezentacja SEJM OKW-cz-II Ustalenie wyników-protokoły.pdf
PDFZał. 1 Broszura_wytyczne.pdf
 


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

W dniu 7 października 2019 r. odbędą się posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,2,3  godz. 15.30, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4,5 godz. 17.00, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad

Link do składów komisji

https://zawadzkie.pl/download/attachment/13826/postanowienie-nr-538-komisarza-wyborczego-w-opolu-iii-w-spr-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych.pdf

Link do Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń

https://opole.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/41263_Postanowienia_Komisarzy_Wyborczych_w_Opolu_w_sprawie_zwolania_pierwszych_posiedzien_obwodowych_komisji_wyborczych_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_Senatu_RP_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r


DOCudostępnienie spisu wyborców i opis.doc

PDFPostanowienie Nr 538 Komisarza Wyborczego w Opolu III w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowaniu.pdf

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczj w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 września 2019 r. o numerach i granicach obwodów.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.pdf

PDFDyżury Urzędnika Wyborczego.pdf

PDFZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFPostanowienie 534 Komisarza Wyborczego w Opolu III zmieniajace postanowienie w sprawie podziału Gminy Zawadzkei na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

1)Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Link
2)Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
3)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
Link
4)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
Link

 

 

Zarządzenie wyborów:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1506

1)Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Link do informacji
2)Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
3)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
Link do informacji
4)Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
Link do informacji
5)Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych
Link do informacji

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 oraz z 2018 r. poz. 2209):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001316/O/D20171316.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002209/O/D20182209.pdf

 

- Rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727) wraz wzorami zaświadczeń o prawie do głosowania:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000005/O/D20150005.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000727

 

- Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa (Dz. U. z  2015 r. poz. 1724 t.j.) zawierające zmiany z dnia 19 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1434) wraz z wzorami:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001724/O/D20151724.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001434/O/D20181434.pdf

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.docx
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2019
  przez: Damian Dubiel
 • opublikowano:
  14-08-2019 08:00
  przez: Damian Dubiel
 • zmodyfikowano:
  10-10-2019 09:06
  przez: Damian Dubiel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zawadzkiem
  odwiedzin: 1115
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Dębowa 13
NIP: 756-10-01-644 REGON: 000531080
Numer konta: 78 8909 0006 2000 0000 0299 0005

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 100 (centrala)
fax: 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
strona www: www.zawadzkie.pl